Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12599
Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ventilation for buildings - Test procedures and measurement methods to hand over air conditioning and ventilation systems
Třídicí znak:127031
Schválena:25.4.2013
Vydána:1.5.2013
Účinnost od:1.6.2013
Počet stran:72
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:643 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama