Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN EN 16798-9
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Obecné požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 9: Calculation methods for energy requirements of cooling systems (Modules M4-1, M4-4, M4-9) - General
Poznámka:Touto normou se spolu s ČSN EN 16798-13:2017 částečně nahrazuje ČSN EN 15243 (12 7027) ze srpna 2013.
Třídicí znak:127027
Schválena:1.11.2017
Vydána:1.12.2017
Účinnost od:1.1.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1977 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama