Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 12 7010
Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanovení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Design of ventilation and air conditioning systems - General regulations
Třídicí znak:127010
Schválena:26.5.2014
Vydána:1.6.2014
Účinnost od:1.7.2014
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:324 kB
Změny:*Z1 1.16 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.1.2016
Věstník:1/2016
Účinnost od:1.2.2016
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:484 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama