Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 14644-8
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 8: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace chemických látek

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Cleanrooms and associated controlled environments - Part 8: Classification of air cleanliness by chemical concentration (ACC)
Třídicí znak:125301
Schválena:30.5.2013
Vydána:1.7.2013
Účinnost od:1.8.2013
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1117 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama