Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13465
Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v obydlích

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Ventilation for buildings - Calculation methods for the determination of air flow rates in dwellings
Třídicí znak:127020
Schválena:22.6.2004
Vydána:1.8.2004
Účinnost od:1.9.2004
Platnost ukončena:1.10.2010
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13465:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:744 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama