Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13779
Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ventilation for non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems
Třídicí znak:127007
Schválena:25.6.2010
Vydána:1.7.2010
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.4.2018
Počet stran:64
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:894 kB
Opravy:*1 1.13 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.1.2013
Věstník:1/2013
Účinnost od:1.2.2013
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:105 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama