Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16798-15
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) - Akumulace

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 15: Calculation of cooling systems (Module M4-7) - Storage
Třídicí znak:127027
Schválena:31.10.2017
Vydána:1.12.2017
Účinnost od:1.1.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2116 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama