Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13141-1
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 1: Vnější a vnitřní zařízení pro dopravu vzduchu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 1: Externally and internally mounted air transfer devices
Třídicí znak:127131
Schválena:15.7.2019
Vydána:1.9.2019
Účinnost od:1.10.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3559 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama