Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nové požadavky na vlastníky, SVJ, bytové domy, stavebníky a správce budov

Požadavky podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění

Potřebujete průkaz energetické náročnosti budov, energetický posudek nebo energetický audit? Potřebné informace získáte na webináři, který je určen pro stavební úřady, ale také pro vlastníky, společenství vlastníků, stavebníky a správce budov.

Potřebujete průkaz energetické náročnosti budov, energetický posudek nebo energetický audit? Zhlédněte náš webinář!

Webinář je zaměřen na oblasti, které se týkají vlastníků, společenství vlastníků, stavebníků a správců budov. Novelou zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, zákonem č. 3/2020 Sb. byly nastaveny nové povinnosti.

Praxe ukazuje, že základní orientace v poptávání a zadávaní povinných dokumentů zákona 406/2000 Sb. v posledním platném znění naráží na skutečnost, že vlastník, stavebník, správce neví, který z dokumentů potřebuje pro svůj záměr.

Není výjimkou, že tato znalost chybí i mnohým projekčním kancelářím, které zajišťují inženýring staveb a stavebník na ně spoléhá.

Cílem webináře je seznámit účastníky s povinnostmi zákona a podat ucelené informace související se správnou aplikací předmětných dokumentů v praxi. Webinář pořádá Asociace energetických auditorů – energetických specialistů, z.s. ve spolupráci s TZB-info.

15.6. 2021 od 9.00 hodin on-line

Jste-li členem AEA, přihlašujete se svým osobním heslem a e-mailovou adresou přes členské přihlašovací rozhraní. Nejste-li členem AEA, obdržíte po přihlášení a úhradě vložného osobní heslo na kontaktní email, uvedený v přihlášce. Heslo je aktivní pro tuto konkrétní akci a po dobu 90 dnů od termínu jejího konání.

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Nová legislativa

Novelou zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, zákonem č. 3/2020 Sb. byly nastaveny nové povinnosti jednotlivých účastníků energetického trhu. V průběhu roku 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, která je platná od 1.9. 2020. Tato vyhláška nahradila dříve platnou vyhlášku č. 78/2013 Sb. Vyhláška č. 264/2020 Sb. nově stanovuje podrobnosti průkazu energetické náročnosti budovy, který je v případě nové budovy, nebo větší změny dokončené budovy součástí povolovacího procesu podle Stavebního zákona. V roce 2021 byly ve Sbírce zákonů publikovány vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu a č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku. Obě vyhlášky jsou platné od 1.4. 2021. Tyto vyhlášky, které nahradily dříve platnou vyhlášku č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku, rovněž stanovují nové podrobnosti pro zpracování jak energetického auditu, tak i pro jednotlivé typy energetických posudků, které jsou v některých případech také součástí povolovacího procesu podle Stavebního zákona.

Přečtěte si také Dlouho očekáváné nové vyhlášky o energetickém auditu a o energetickém posudku jsou v platnosti Přečíst článek

Webinář provede Ing. Miroslav Mareš, energetický specialista pro všechna oprávnění, předseda správní rady AEA-ES, který se spolupodílel na tvorbě odborných návrhů novely zákona č. 406/2000 Sb., vyhlášky č.140/2021 Sb. a vyhlášky č. 141/2021 Sb. Praktickou implementaci dokumentů přednese Ing. Renata Straková, členka správní rady AEA-ES a energetická specialistka.

Konkrétním obsahem webináře bude:

  • Vysvětlení změn zákona č. 406/2020 Sb. platných od roku 2020 v souvislosti s povinnostmi vlastníků a stavebníků.
  • Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 264/2020 Sb. a jeho funkce v povolovacích procesech stavebního řízení.
  • Energetický posudek podle vyhlášky č. 141/2021 Sb. s důrazem zejména na posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem. Uvažujete o odpojení od SZTE (Systému zásobování tepelnou energií)? Klíčovým dokumentem v tomto procesu je zmíněný EP (Energetický posudek).
  • Není možné technicky, nebo ekonomicky dosáhnou splnění současných ukazatelů na energetickou náročnost u rekonstrukcí ? Použití energetického auditu dle vyhlášky č. 140/2021 Sb. v povolovacích řízeních dle Stavebního zákona.
  • Jak aktivně pracovat s povinnými energetickými dokumenty, minimální rozsah podkladů nezbytných pro jejich zpracování? Příklady z praxe při aplikaci průkazu energetické náročnosti budov, energetických posudků a energetických auditů.