Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

FM AWARD v kategorii Projekt roku pro obor Facility management na TZB-info

TZB-info je jediné médium v ČR, které se v tomto rozsahu a s takovým přesahem facility managementu věnuje. Ocenění FM AWARD si velmi vážíme a věříme, že informace v FM na TZB-info mohou přispět k lepšímu prostředí v budovách a větší spokojenosti těch, kterým mají sloužit.

FM je odborná část TZB-info, největšího stavebního internetového portálu v ČR a SR, s návštěvností více než 700 000 /měsíc. Unikátní na tomto projektu je provázání FM s dalšími profesemi, jako jsou např. klimatizace, BOZP, instalace, legislativa nebo výběr dodavatele energií, přičemž internet je ideální pro takové propojení informací.

„15 letá historie portálu TZB-info nabízí nejen široké spektrum informací, SW, tabulek, článků a studií, ale také záruku, že jde o stabilní zdroj informací, na který se lze spolehnout. Jako nezávislý zpravodajský portál jej indexují vyhledávače každou hodinu a nezávislost chápeme jako naši největší devizu“, řekla pro časopis Facility manager k přihlášenému projektu Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info a dále uvedla:

Velkou výhodou je také to, že informace z oboru FM jsou dohledatelné podle času, podle klíčových slov a také podle 10 rubrik, které jsou postupně rozšiřovány podle průběžné analýzy zájmu čtenářů. Na jaro příštího roku připravujeme další velmi zajímavé rozšíření.
V oboru FM přibyla v poslední době např. podrobně zpracovaná problematika nové legislativy na rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu, denně aktualizované ceny energií v Kalkulátoru cen energií TZB-info, právní komentáře novinek v povinnostech pronajímatele, novinky v požárních předpisech a jejich zapracování do dokumentů správy budovy, doporučení ke kontrole a údržbě termostatických hlavic u radiátorů ústředního topení před topnou sezónou a údržba armatur na vodovodu s ohledem dodržování zákona o ochraně zdraví. Důležité je to, že vše je přístupné zdarma a kdykoliv.

Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. při přebírání ocenění FM AWARD v Praze v listopadu 2015
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. při přebírání ocenění FM AWARD v Praze v listopadu 2015

Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. při přebírání ocenění FM AWARD v Praze v listopadu 2015

Na obsahu FM na TZB-info se podílí široké spektrum odborníků z oboru FM, ale rovněž z jiných oborů a tak dochází k velmi žádoucímu otevření a provázání FM s dílčími specialisty. Benefitem této praxe je pro facility managery možnost najít a oslovit odborníka v dané specializaci a rychle a efektivně tak splnit nové požadavky zákazníka nebo legislativy.
TZB-info je jediné médium v ČR, které se v tomto rozsahu a s takovým přesahem facility managementu věnuje. Vítáme nejen zkušenosti z praxe, ale nabízíme pomoc i nováčkům v oboru a studentům, kteří se mohou prvními texty etablovat při vstupu do profesního života.

Časopis Facility manager věnovaný akci Týden FM 2015 včetně výše uvedeného rozhovoru.

Děkujeme všem čtenářům za zájem a podněty a porotě za čas, který věnovala našemu projektu. Ocenění FM AWARD si velmi vážíme a věříme, že informace v FM na TZB-info mohou přispět k lepšímu prostředí v budovách a větší spokojenosti těch, kterým mají sloužit.

5 denní školení Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi bude i v r. 2016

Vážíme si také zájmu o 5 denní školení Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi. V roce 2016 budeme pořádat již 6. ročník a výborné reakce jsou pro nás důkazem, že obsah FM na TZB-info je dobrou pomůckou v praxi.

Ocenění FM AWARD v kategorii Projekt roku pro obor Facility management na TZB-info
Ocenění FM AWARD v kategorii Projekt roku pro obor Facility management na TZB-info

Ocenění FM AWARD v kategorii Projekt roku pro obor Facility management na TZB-info

Společná fotografie oceněných na slavnostním večeru Týdnu FM v Praze v listopadu 2015
Společná fotografie oceněných na slavnostním večeru Týdnu FM v Praze v listopadu 2015

Jelikož ocenění FM AWARD se uděluje v listopadu, bylo pro nás začátkem bilancování a je třeba říci, že rok 2015 byl rokem dobrým.
A to nejen pro TZB-info, ale i sesterský portál ESTAV.cz, který si po roce fungování pod naší hlavičkou odnesl z veletrhu For Arch hlavní cenu GRAND PRIX za příručku Jak koupit bydlení, která poslouží všem, kteří si chtějí koupit byt nebo nemovitost. Příručka je vlastně takovým zápisníkem, který obsahuje otázky, které by při jednání o koupi měly zaznít.

Nyní stojíme na prahu roku 2016. Přejeme Vám, aby byl dobrý a úspěšný.

 
 
Reklama