Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

SUAS GROUP upevňuje svou roli a zakládá SUAS Facility

SUAS GROUP upevňuje svou roli dynamicky se rozvíjející firmy v Karlovarském kraji a regionu Sokolovska. Do své struktury nově zařadila dceřinou společnost SUAS Facility, která prostřednictvím interních a externích zakázek bude poskytovat široké spektrum údržbových služeb.

SUAS Facility navazuje na část činnosti dosavadní divize Správy majetku. Pod novým vedením má za úkol především zmodernizovat a rozšiřovat stávající údržbové činnosti a také nabízet své široké spektrum údržbových služeb externím zákazníkům. Ti oceňují to, že údržby svých kapacit nemusí zastřešovat z vlastních finančních a lidských zdrojů a mohou si tyto služby pronajímat.

Do pozice Facility managera byl jmenovaný Pavel Vesecký, který má letité zkušenosti v oboru z předchozích zaměstnání ze strany dodavatele tak také ze strany zákazníka. Interní tým SUAS Facility bude čítat na 12 zaměstnanců. Hlavním oborem činnosti je vnitřní i vnější správa objektů, v rámci spolupráce s ostatními subjekty skupiny pak dál revize, odpadové hospodářství, laboratorní rozbory nebo technické zabezpečení budov (TZB). Logistika, výroba, obchodní centra, HORECA a automotive jsou hlavními segmenty trhu, kam své údržbové služby SUAS Facility směřuje.

Mým cílem je přivést do skupiny SUAS GROUP zkušenosti získané v mých předchozích rolích v oblasti Facility managementu. Máme před sebou kompletní modernizaci vlastních údržbových služeb a navazujících systémů a stejně tak máme ambici stát se jedničkou v dodávání údržbových služeb do širokého segmentu firem nejen na Sokolovsku, ale v celém Karlovarském kraji,“ sdělil Pavel Vesecký, vedoucí Facility services skupiny SUAS GROUP.

Interní zakázky

Primárním interním projektem SUAS Facility je digitalizace a pasportizace majetku Sokolovské uhelné a SUAS GROUP. Cílem je zmapovat a zdigitalizovat veškerý majetek, který je pevně spojený s budovami společnosti. V rámci celé skupiny jde až o desítky tisíc položek.

Subprojektem pak je pro SUAS Facility sběr dat, která budou v budoucnu sloužit jako zdrojová data pro vnitřní správu majetku celé skupiny. Na této zakázce firma spolupracuje s externím dodavatelem, firmou Arkance Systems, která v jejím rámci využívá vlastního systému TwiGIS. Ta dokonce pro náročnou zakázku od SUAS vyvinula nadstavbu vlastního systému na administraci pozemků. Projekt je v přípravě, po dobu tří měsíců budou sbírána výchozí data a samotná implementace dat do systému proběhne ve třetím a čtvrtém kvartále tohoto roku. Ostrý provoz bude od ledna 2023.

Externí zakázky

SUAS Facility se ve finálovém kole účastní výběrového řízení o celoroční venkovní údržbový servis polygonu BMW. Další externí zakázky jsou nyní ve fázi příprav a výběrových řízení.

www.suasgroup.cz
www.suas.cz

O společnosti SUAS GROUP a.s.

Útlum těžby uhlí v České republice je centrálně nastolený trend, který vede ke zkrácení horizontu těžby v sokolovském revíru původně plánovanému do roku 2040. Sokolovská uhelná, jíž tradice sahá až do roku 1792, se rozhodla čelit výzvě a transformuje se v moderní nejen energetickou skupinu SUAS GROUP a.s. Svou povahou se jedná o jeden z nejrozsáhlejších projektů v Karlovarském kraji a regionu Sokolovska. Nově založená společnost SUAS GROUP a.s. má ambici být moderní skupinou, jejíž podnikání se pohybuje na poli energetiky, oběhového hospodářství, realitní a developerské činnosti či strojírenství. Kromě podnikatelských aktivit má SUAS GROUP jako zodpovědná moderní společnost zájem o trvalý rozvoj regionu, ve kterém podniká. Vizí SUAS GROUP je zatraktivnění Karlovarského kraje a regionu Sokolovska pro obyvatele a investory. SUAS GROUP je z hlediska ekonomické výkonnosti a sociálně odpovědných investic nejvýznamnější privátní subjekt v Karlovarském kraji. Zajišťuje teplo pro 48 tisíc domácností, tj. více než 1/3 Karlovarského kraje. V letech 2015—2021 zaplatila skupina Sokolovské uhelné do státního rozpočtu téměř 8 miliard korun jen za emisní povolenky. Od privatizace v roce 2005 vynaložila Sokolovská uhelná na podporu kultury, zdravotnictví, sportu a dalších aktivit přes 950 milionů korun. Společnost má celkový podíl více než 10 % na HDP celého kraje. Svým významem a velikostí je také klíčovým zaměstnavatelem kraje, se skupinou je spojeno přímo či nepřímo 11,5 tisíce lidí.