Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Potenciál úspor za nájmy a údržbu administrativních budov užívaných státem

Jak ukázala analýza dat evidovaných v Centrálním registru administrativních budov (CRAB), na nájmech a údržbě administrativních budov užívaných státem by se mohlo ušetřit až 361,5 milionu Kč. CRAB provozuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

„Oslovili jsme jednotlivé státní instituce a vyzvali je, aby zahájily kroky vedoucí k zásadní redukci výdajů na nájmech a údržbě kanceláří,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
„O tom, jak rozdílné jsou podmínky při dosavadním užívání kancelářské plochy v konkrétních administrativních objektech, se může každý přesvědčit nahlédnutím do podrobných přehledů, které jsme 3. července letošního roku zveřejnili,“ dodala Kateřina Arajmu.

Kde je potenciál úspor?

Při zmenšení kancelářské plochy připadající na jednoho zaměstnance na průměrných 12 m2 by v celé České republice ubylo 358 tisíc m2 kancelářské plochy obsazené státními zaměstnanci ve státních objektech. U komerčních objektů by díky tomuto snížení celkové hrazené nájemné mohlo klesnout až o 126,5 milionu korun. Dalších zhruba 48 milionů korun by se ušetřilo za výdaje na provoz a údržbu těchto objektů. Dohromady by tedy standardizace průměrné plochy kanceláří na 12 m2 v komerčních objektech mohla přinést úspory ve výši přibližně 174,5 milionu korun.
Ušetřit nemalé prostředky by bylo možné také redukcí jednotkového nájemného, které státní instituce hradí za užívání kancelářských ploch v komerčních objektech. Pokud by se podařilo tyto výdaje za nájem snížit na průměr zjištěný z CRAB v jednotlivých obcích, znamenalo by to úsporu zhruba 187 milionů korun.

Systém CRAB byl spuštěn v říjnu 2012 a nyní dává přehled o více než 3.800 objektech užívaných organizačními složkami státu a státními organizacemi.

Podobně dopadl i průzkum české pobočky mezinárodní asociace facility manažerů IFMA CZ, který odhalil, že ministerstva dostatečně nesledují kvalitu služeb, nemají jednotnou metodiku pro outsourcing a nevyužívají moderní postupy pro správu, provoz budov a majetku a zajištění podpůrných služeb pro úřad a zaměstnance.

 
 
Reklama