Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Outsourcing služeb – ANO či NE

Společnost Sodexo je světovým lídrem v poskytování komplexních služeb v oblasti firemního stravování a facility managementu a díky zkušenostem od roku 1966 přináší svým klientům kvalitní dodání externích služeb a záruku dlouhodobého a oboustranně prospěšného obchodního vztahu.

Při jednání s našimi klienty velmi často a intenzivně diskutujeme nad otázkou outsourcingu. Má se klient zbavovat kontroly nad službami, které přímo nesouvisí s jeho byznysem a tím vložit podíl na svém úspěchu do rukou jiného subjektu? Sodexo jednoznačně říká ANO, protože chápeme, že naši klienti mají mnoho starostí a velký tlak na efektivitu vlastního byznysu, než aby se vlastními silami věnovali službám komplexního facility managementu. Na základě dobře postaveného smluvního vztahu převezmeme všechny služby nesouvisející s byznysem našich klientů a dodáme je v řádném termínu a smluvené kvalitě.

Abychom mohli dobře komunikovat výhody outsourcingu, podařilo se nám, společně s našimi klienty, definovat několik základních témat, která podporují předání komplexního facility managementu externímu dodavateli a vysvětlují výhody, které předáním těchto služeb našim klientům přináší.

KVALITA A DODÁNÍ SLUŽEB – sloučení všech služeb pod jednoho dodavatele, jejich propojení a vysoká míra zastupitelnosti, správné nastavení SLA a KPI a zajištění dlouhodobě stejné úrovně stability a kvality dodání s důrazem na řízení lidských zdrojů a BOZP.

NÁSTROJE ŘÍZENÍ – efektivní řízení pomocí osvědčených nástrojů a inovace v oblasti řízení, snížení administrativní zátěže díky využívání moderních IT technologií a jednotná evidence vstupů a výstupů, kontrol, reportů a fakturace služeb.

NÁKLADY – garantovaná úroveň smluvně stanovených úspor díky menšímu počtu manažerských úrovní a administrativních pozic, vyšší produktivitě a integrovanému systému řízení.

KOMUNIKACE – single point of contact (SPOC) – jediná kontaktní osoba pro klienta, která řídí a deleguje všechny poskytované služby, odstranění duplicity a nedorozumění při delegování úkolů při větším počtu manažerských úrovní. Vysoký důraz je kladen na měkké i tvrdé dovednosti řídících pracovníků. Na jedné straně se jedná o oblast komunikace a jednání s klientem, schopnost zvládání krizových situací, schopnost empatie, atd. Na straně druhé se jedná o odbornost a profesní zkušenosti manažera komplexních služeb.

V současné době zaznamenáváme skutečný a velmi konkrétní zájem našich klientů o komplexní řešení služeb facility managementu. Společnost Sodexo je v České republice jediným zkušeným poskytovatelem komplexního řešení v oblasti firemního stravování a služeb facility managementu. Věříme, že i nadále budeme pokračovat v rozšiřování portfolia našich klientů v této oblasti.