Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Je preventivní údržba součástí Vašeho procesu?

Řízená preventivní údržba je logickou a přirozenou součástí procesu v každé společnosti vlastnící výrobní zařízení. Bohužel ani v dnešní době to není všude samozřejmostí. U mnoha našich zákazníků řízená preventivní údržba v minulosti nefungovala. Mnohdy se začala provádět až po našem nástupu.

JAK V PRAXI VYPADÁ PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA Z POHLEDU SPOLEČNOSTI ATALIAN?

Uvedeme zde příklad společnosti zabývající se výrobou: Disponuje výrobní halou a stroji, kancelářemi, technologiemi, surovinami, atd., preventivní údržbu ale neprováděla.

My jsme schopni v CAFM softwaru evidovat veškerá data související z poruchovostí. Díky tomu jsme zjistili, že v měsíci, kdy nebyla zavedena preventivní údržba, bylo v podniku realizováno přes 400 oprav! Díky naší práci dnes máme data, která jasně říkají, že vlivem preventivní údržby klesl počet oprav až o 80 %!

Na preventivní bázi se kromě kontrol, typizovaných na jednotlivá zařízení, nachází i takové činnosti, jako třeba dolévání emulzí a olejů, což v minulosti rovněž nebylo zahrnuto v systému pravidelné a automatické údržby. Přitom tento mnohdy velmi jednoduchý úkon dokáže zamezit poruše a značně prodloužit životnost stroje.

Preventivní údržbu přizpůsobujeme danému stroji a evidujeme v CAFM softwaru, ve kterém lze vidět plán až na 360 dní dopředu. Přičemž pro naše potřeby stačí plán na 180 dní. Technici pak průběžně na základě pracovních příkazů provádí preventivní údržbu zařízení, která jsou právě na řadě. Obecně lze říci, že zde máme 3 základní druhy údržby, a to týdenní, dvoutýdenní a měsíční. Na stroji provádíme buď týdenní a měsíční, nebo dvoutýdenní a měsíční, a nebo pouze měsíční. Toto nastavení ovlivňuje faktor vytíženosti daného zařízení, jeho stáří a historie.


I preventivní údržba samozřejmě prochází optimalizací. V prvním kroku po převzetí zařízení ji nastavujeme tak, abychom měli prostor dané zařízení lépe poznat, seznámit se s ním. Tento proces samozřejmě trvá do doby, než jsme schopni údržbu optimálně upravit.

Neustále ale probíhají optimalizace v daných časových úsecích, abychom vždy zohlednili vytíženost výroby. Pokud máme k dispozici data, zejména o vytíženosti, jsme schopni PM upravit operativně i na jednom jediném zařízení.

Jsme přesvědčeni o tom, že zavedením preventivní údržby do řízených procesů pomáháme našemu zákazníkovi s lepším zmapováním stavu jeho zařízení, také pomáháme prodlužovat životnost strojů a včas odhalovat potencionální závady.

CO TAKOVÉ REALIZACI SAMOTNÉ TECHNICKÉ ÚDRŽBY PŘEDCHÁZÍ?


Každý výrobní podnik ví, že je třeba pečovat o budovu z technického hlediska a stejně tak i o výrobní stroje. Jestliže tyto stroje nefungují, pak samozřejmě neprobíhá výroba, což může mít pro výrobní podnik fatální následky

Ve svých podnicích samozřejmě musíte řešit technickou správu, odpady, úklidy. Ale je třeba zodpovědět si otázku, kdo vám tyto služby zajišťuje. Vlastní zaměstnanec? Místní podnikatel? Dosud jste to třeba vůbec nemuseli řešit, ale ta odstávka na zanedbávaných zařízeních jednou přijde. Ať už se jedná o vzduchotechniku, kanalizace, požárničinu... Co potom?

Co se stane, když přijde inspekce a zjistí, že nemáte funkční hasicí zařízení? Na místě vám podnik zavřou a vy si jen můžete říkat, kolik jste na tom servisu ušetřili... Odpovědnému pracovníkovi dáte výpověď, k úhradě škodu až do výše několika platů, ale škoda jde do milionů – pokuta od úřadu, zastavená výroba... Ano, prozatím jste se vším spokojeni, protože jste to řešit nemuseli. Co když se vám ale tato situace přihodí?

Vaším cílem je vyrábět. Vy chcete vydělávat.... Z krátkodobého hlediska ušetříte tím, že nebudete provádět servis nebo snížíte náklady na tuto službu, ale z dlouhodobého se jedná o velký risk. Během několika měsíců se totiž absence servisu projeví!

Servis je zákonem daný. Dvakrát do roka je nutné veškerá zařízení zkontrolovat. Elektřinu, vzduchotechniku, rozvody, plyn, kotelny, atd.

Řešením je odpovědný dodavatel. Největším přínosem outsourcingu těchto služeb od facility společnosti jako je ATALIAN je to, že spravujeme stovky podniků a můžeme nabídnout jiné podmínky. Ručíme a garantujeme za servisní podmínky, splňujeme legislativu a kdykoliv přijde kontrola, jsme schopni vše doložit. Tyto záruky žádný váš pracovník poskytnout nemůže, stejně tak ani malý živnostník. Pro vás není důležité, že zaplatíme pokutu za chyby místo vás, ale to že máte neustále funkční technologie a můžete se věnovat svému byznysu – vyrábět a ekonomicky růst.


JAK ZVOLIT TU SPRÁVNOU SPOLEČNOST, KTERÁ SE O VÁS POSTARÁ?

Primárně je nutné položit si otázku, zda-li vám záleží na funkčních technologiích, zda-li chcete mít o vaši budovu opravdu postaráno. Vše začíná a končí výběrovým řízením. Můžete pověřit třetí stranu, která dodavatele vybere. Je však nutné správně nastavit kritéria, protože třetí strana neřeší problém, který nastane na rok, za dva...

Pro vás je důležitá cena. Právě tak jako vaše výrobky či služby mají danou hodnotu, tak i služby facility společností mají danou hodnotu. Ne vždy se vyplatí najmout toho, kdo přijde s nejlevnější cenou. Kvalita se vždy dříve či později projeví.

Přestože zákon nařizuje, že je nutné provádět kontroly, je přeci i ve vašem zájmu, abyste fungovali, vyráběli, vydělávali. Pomocí prevence můžeme mnohým škodám předejít. Uděláme revizi, zjistíme drobnou závadu, opravíme. Známe stav a předcházíme tak haváriím.

Jsou ale i tací, kteří si myslí, že prevence nemá smysl, že jde jen o vyhazování peněz... Naše zkušenost nám říká opak. Výměna malého šroubku zabrání poruše za statisíce.

SVĚŘTE PÉČI O BUDOVY A STROJE DO SPRÁVNÝCH RUKOU A VĚNUJTE SE POUZE SVÉMU BYZNYSU ...

ATALIAN CZ s.r.o.
logo ATALIAN CZ s.r.o.

Správa budov ve správných rukou Společnost ATALIAN působí na českém trhu v oblastech komplexního Facility managementu. O Vaši budovu pečujeme s know how, které jsme za 25 let naší existence získali. TSB, úklidy, odpady a kanalizace, revize, recepce, ...