Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Představení divize Facility Management společnosti CENTRA

V letošním roce 2014 divize Facility Managementu slaví malé výročí 15 let od založení. Od svého vzniku v roce 1999 prošla divize FM všeobecným rozvojem jak po technické stránce, tak po té profesionální.

Danube House, zdroj CENTRA a.s.
Danube House, zdroj CENTRA a.s.

A co je vlastně náplní práce našich odborníků na FM? Zaměstnanci divize FM se v příslušných objektech starají o jejich komplexní funkčnost a o příznivé pracovní prostředí pro nájemníky objektu. Pod služby FM patří technických provoz objektu, úklid, ostraha, recepce, ekonomická správa, podpora administrativního provozu a další podpůrné služby (autodoprava, nápojové automaty, telekomunikace atd.). Kromě péče o administrativní budovy spadají do jejich portfolia objekty i jiného druhu jako například víceúčelový areál Greyhound Park Motol. V každém svěřeném objektu v rámci služeb FM přímo působí zaměstnanci divize a jsou tak připraveni poskytovat efektivní služby a řešit operativní problémy.

Velice prestižní záležitostí pro divizi FM je poskytování služeb administrativnímu komplexu River City Prague zahrnující budovy Danube House, Nile House a Amazon Court. V samotném Danube House působí pracovníci společnosti CENTRA a.s. již od roku 2003. Mezi další významné budovy v péči našich facility managerů patří Vodafone Centrum Vinice, Kavčí Hory Office Park, Úřad MČ Praha 6 nebo Technopark Pekařská.

V rámci dalšího rozvoje v oboru Facility Managementu je společnost CENTRA a.s. členem mezinárodní profesní organizace IFMA CZ. Vzhledem k neustálému vývoji nových technologií je nutné se stále vzdělávat a držet tak krok se silnou konkurencí.

Jaké zajímavé projekty Vás v nejbližší době čekají?

Vedle správy a řízení provozu budov z portfolia divize FM momentálně pracujeme na získání dalších zakázek. Jednou z nich je například Sportovní hala v Praze na Letné. V této víceúčelové hale se nyní dokončuje celková rekonstrukce interiéru a provozních technologií. Hala disponuje dvěma palubovkami, které se dají oddělit posuvnou stěnou a tribunou pro cca 2 500 diváků. Kapacita haly se při divácky atraktivních akcích dá vysunutím dolní části tribuny ještě zvýšit. Kromě tréninků a zápasů mládežnických týmů basketbalu, florbalu aj. se návštěvníci mohou těšit i na špičkový basketbal – v hale se budou konat utkání předních českých klubů nejen v domácí soutěži, ale i v evropských pohárech. Počítá se rovněž s pořádáním koncertů a dalších kulturních akcí. Hala bude provozována sedm dní v týdnu s pestrým programem. Z profesního hlediska se jedná o velmi zajímavou práci. Jsem přesvědčen, že služby poskytované naší společností přispějí k hladkému a efektivnímu provozu a ke spokojenosti klienta.

Jak relaxujete mimo práci?

Většinou s rodinou. Máme pětiletého syna, jezdíme na výlety do přírody, zkoušíme inline bruslení, kolo, plavání a letošní zimu se těšíme na lyže. Zůstane-li nějaký čas, věnuji se klasické černobílé středoformátové fotografii.

Kavčí Hory Office Park, zdroj CENTRA a.s.
Kavčí Hory Office Park, zdroj CENTRA a.s.

Co považujete za svůj největší úspěch jako ředitele divize FM?

V letošním roce jsme opakovaně prodloužili FM smlouvu u stěžejních budov našeho portfolia – areálu River City Prague v Praze na Rohanském nábřeží nebo administrativní budovy Kavčí Hory Office Park.

Mám-li kromě běžného provozu a správy komerčních budov zmínit nějakou jednorázovou akci, nemůžu opominout velice hektický týden během loňských povodní. V této krizové situaci jsme obstáli nejen díky kvalitně zpracovaným povodňovým plánům a naší připravenosti, ale především díky enormnímu nasazení pracovníků CENTRY napříč všemi divizemi. Všem zúčastněným patří velký dík.

CENTRA a.s.
logo CENTRA a.s.

Hlavními činnostmi společnosti CENTRA a.s. v současné době jsou: - facility management - správa nemovitostí - úklidové služby - zahradnické služby - provoz a údržba budov - doprava - inženýrsko-investiční činnost - realitní služby - poradenská činnost ...