Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Facility management v průmyslu

Současným trendem se zdá být implementace služeb facility managementu včetně integrovaného FM, který je v portfoliu služeb společnosti Sodexo výjimečný, do segmentu průmyslu a obchodu.

Pokud zaměříme pozornost na průmyslové výrobní podniky, zjistíme, že v oblasti industry jde o odvětví, které se téměř vymanilo z ekonomické krize i jejích negativních dopadů v posledních letech.

Hlavní je bezproblémový chod podniku

Na rozdíl od tržního segmentu administrativních budov nebo obchodních parků se zdá být přístup i vnímání našich klientů s příchodem odborného FM providera vstřícnější s jasným cílem na obou stranách. Dovolím si říci, že zástupci industry podniků si reálněji uvědomují nutný důraz na kvalitu poskytovaných služeb a s tím neoddiskutovatelně související i finanční a ekonomické vnímání. Prioritu zde hraje nezbytný bezproblémový a především bezporuchový chod strojního vybavení i možná někdy opomíjená precizní a hladká návaznost logistického řešení, která je díky efektivitě a dostupnosti zboží ve většině případů „just in time“ již samozřejmostí. O to větší nároky a požadavky jsou tedy kladeny na jednotlivé dodavatele služeb integrovaného facility managementu. Pro ověření kvalitně dodaných služeb se dnes ve všech segmentech uplatňuje hodnoticí nástroj KPI (Key Performance Indicators), jenž je nedílnousoučástí SLA (Service Level Agreement).

Každý ukazatel KPI pak má na základě podmínek SLA stanovenou určitou míru a váhu hodnoticích kritérií, která jsou zpravidla vyhodnocována s měsíční periodou a mají přímý vliv na fakturované objemy.

Široká škála služeb

K nejčastěji poskytovaným službám v průmyslových podnicích řadíme technickou správu a údržbu budov, nonstop dispečink, bezpečnostní služby, správu energií, revizní činnost, odpadové hospodářství, úklidové služby, speciální úklidové služby, činnost DDD, pest control management, údržbu venkovních ploch, ale i služby, jako jsou recepce nebo doprava zaměstnanců při mimořádných směnách apod. Konkurenční výhodou naší společnosti je nabídka služeb závodního stravování i komplexní zajištění cateringových akcí při různých příležitostech. I přes rozličnou skladbu poskytovaných služeb je pro klienta vyčleněna pouze jedna kontaktní osoba, která je co do odbornosti zcela kvalifikovaná a kompetentní.

Facility management se tak dokáže významně přičinit o efektivnost provozu i v průmyslových prostorách. Kvalitními synergiemi v oblasti integrovaného facility managementu lze dosáhnout významných úspor, které klient od navrhovaného řešení na klíč očekává, avšak bez sebemenšího ohrožení produkce výrobního procesu.