Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Brilon a.s.

www.brilon.cz
logo Brilon a.s.
2.4.2024
redakce

Rozhovor s Ing. Václavem Dědičem na téma čerpadlové skupiny Barberi pro plynové kotle. Zásadní výhodou je jejich variabilita. Umožňují řešit jak směšované okruhy, tak i nesměšované. Tedy variabilita nejen co do technické složitosti, ale i tvarového řešení pro vestavbu do stěny, na stěnu, do různě omezených prostorů, třeba i „hlavou dolů“ atp.

Energetické úspory a témata pro provoz budov pro MČ a příspěvkové organizace Prahy, foto redakce
6.12.2023
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

V celkovém součtu neočekáváme žádný velký růst cen elektřiny, ke změnám ve vyúčtování tepla a teplé vody dojde až v roce 2025, od ledna budou moci vznikat energetická společenství a od července potom mohou začít sdílet elektřinu. Mimo jiné i toto zaznělo na semináři.

27.10.2023
Brilon a.s.

Základní technické údaje o schopnostech tepelných čerpadel Aerotop vzduch-voda, ale například i příklady osvědčených zapojení jsou nyní dostupné v on-line verzi projektantům, instalačním firmám, prodejcům aj.

Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. a Ing. Jan Fučík, foto © TZB-info
20.10.2023
redakce

Ať už hledáte ideální zdroj tepla pro novostavbu nebo náhradu stávajícího vytápění, volba tepelného čerpadla díky svému principu získávání tepla z obnovitelného zdroje je nejšetrnějším způsobem vytápění jak pro přírodu, tak i pro Vás. Rozhovor se zástupcem firmy Brilon Ing. Janem Fučíkem o systémech tepelných čerpadel, s čím je potřeba počítat a kde je vhodné využít toto řešení.

30.8.2023
Brilon a.s.

V nabídce společnosti Brilon a.s. se jako novinka objevil sortiment prvků značky Barberi, které vytváří optimální hydrauliku otopných soustav a umožňují ideální řízení jejich provozu.

17.5.2023
redakce

Při nebývale rostoucím zájmu o instalace tepelných čerpadel se projevuje nedostatek plně kvalifikovaných odborníků, nicméně zákazníci požadují rychlou reakci na jejich poptávky. Zkrácení instalační doby umožňuje monobloková konstrukce tepelných čerpadel, protože nevyžaduje při instalaci odborníka na chladiva a vzájemné propojení venkovní a vnitřní jednotky je rychlejší, jednodušší.

9.12.2022
redakce

Ocenění Klobouk dolů udělují redakce TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv osobnostem a firmám, které přinášejí vize. Podívejte se na rozhovory s oceněnými za rok 2022.

10.11.2022
redakce

Tepelná čerpadla Templari, která začala na český trh dodávat společnost Brilon a.s., se vyznačují mnoha technickými přednostmi. V rozhovoru Ing. Václav Dědič, odborný technický zástupce, uvádí důvody, proč tato tepelná čerpadla společnost zařadila do svého sortimentu po bok stávající nabídky tepelných čerpadel značek Atlantic a Kronotherm.

27.10.2022
Brilon a.s.

Relaxace ve vaně, příjemná sprcha či prostě jen teplá voda, kdykoli si potřebujete umýt ruce je dnes naprostou samozřejmostí. Veliké díky si přitom zaslouží ohřívač teplé vody, který se přitom zapomenutý krčí někde ve sklepě nebo v technické místnosti. A právě takový ohřívač teplé vody nebo akumulační zásobník je ten nejlepší. Ten, o kterém dlouhá léta nevíte, protože vám stále dobře slouží.

Ing. Jan Soukup, Brilon, zásobníky k tepelným čerpadlům, foto redakce
20.10.2022
redakce

Který akumulační zásobník je ten nejlepší? Ten, o kterém dlouhá léta nevíte, protože vám stále dobře slouží. Firma Brilon a.s. přišla s řešením vrstvených zásobníků TWL s teplotním usměrňovačem, které jsou vhodné v kombinaci s tepelným čerpadlem.

Větrací systém Brilon Octopus s kruhovým potrubím AE34C
26.4.2022
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Nucené větrání s rekuperací je při současných požadavcích na těsnost obálky budov jedinou možností, jak po celý rok zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu do interiéru. Rekuperace navíc zajistí úsporu tepla, které bychom při trvalém větrání okny ztratili. Komponenty větracího systému Brilon Octopus nám v průběhu montáže na stavbě rodinného domu představil Václav Dědič.

Návrh velikosti zásobníku teplé vody, Ing. Václav Dědič, Brilon a.s., foto redakce TZB-info
15.4.2022
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

Jak navrhnout zásobník teplé vody, kritická místa návrhu, důležité souvislosti se zdrojem tepla a vhodné časy dohřevu zásobníků vysvětluje Ing. Václav Dědič z Brilonu v rozhovoru ze studia ESTAV.tv

5.4.2022
redakce

TZB-info doporučuje Aquatherm Praha 2022 své brány otevře již 19. dubna. Na svou expozici Vás zve společnost Brilon, dodavatel tepelné techniky a systémů větrání, špičkových řešení vytápění a větrání s rekuperací moderních domů.

16.3.2022
Brilon a.s., Ing. Václav Dědič, odborný konzultant, Brilon a.s.

Systém řízeného větrání s rekuperací je velmi oblíbeným společníkem obyvatelů mnoha rodinných domů. Jedna z realizací tohoto systému byla provedena také ve slovenské obci Lukavica, která se nachází asi 12 kilometrů od Zvolena.

23.1.2022
redakce

V městské části Praha-Kbely probíhá postupné odpojování bytových domů od stávajícího dodavatele tepla založeného na spalování uhlí a přechází se na nízkotlaké plynové kotelny s kondenzačními kotli zásobujícími několik domů.

16.11.2021
redakce

Webinář zdarma v úterý 23.11. od 11,20 hod. a diskuse na MS TEAMS. Témata dálková správa kotelny a dálkové odečty tepla a vody, rozúčtování a vizualizace dat o spotřebě pro zákazníky.

9.11.2021
redakce

Zavedení zdvojených kotlů ELCO do našeho sortimentu plynových kondenzačních kotlů nevytváří konkurenci k jiným námi nabízeným kotlům ve výkonovém rozsahu do cca 200 kW, především kotlům Condensinox a Varmax, protože jsou určeny pro řešení částečně odlišných požadavků, zdůvodňuje doplnění prodejního sortimentu Lukáš Lagron, odborný školitel společnosti Brilon a.s.

6.11.2020
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Demontovat staré vybavení kotelny v ubytovně, instalovat nové včetně nových komínů a zahájit vytápění budovy se podařilo v rekordním čase 7 dnů od objednání. Mimořádná doba vyžaduje mimořádné činy, aby byl vytvořen prostor pro nemocné s covid-19. A především, až pandemie odezní, investice do kotelny bude dále plně sloužit.

5.11.2020
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Klasické topenářské řemeslo založené na obrovském množství svarů ocelového potrubí a velkoobjemových zásobníků pro přípravu teplé vody mizí. Zmenšily se rozměry kotlů, zdokonaleny jsou technické izolace, armatury, regulace, a tak každá modernizace je příležitostí k tomu, aby nová kotelna byla nejen výkonnější, úspornější, ale také hezčí.

20.10.2020
redakce

Předchozí článek zachytil stav rekonstrukce plynové kotelny v Zámku Kosmonosy v mezičase mezi zahájením a dokončením prací. Kotelna vyrábí teplo pro vytápění, přípravu teplé vody a předehřev vzduchu pro vzduchotechnický systém v budově zámku, zejména pro v něm umístěnou základní školu, včetně dílen, jídelny, kuchyně aj. Od 1. září je kotelna plně funkční.

17.10.2020
redakce

Větrání s rekuperací tepla je jedním ze zásadních opatření k tomu, aby nový rodinný dům splnil aktuálně požadovaný standard budov s téměř nulovou potřebou energie – NZEB.

5.10.2020
redakce

V oblasti spalovacích zdrojů tepla se společnost Brilon a.s. výhradně zaměřuje na plynové kondenzační kotle. Jako příslušenství k nim nabízí odkouření, komínové systémy. Aktuálně rozšířila nabídku o dvouplášťové plně nerezové komínové systémy značky WADEX. Tyto „komíny“ v nabídce chyběly, neboť dosud nabízené nerezové komínové systémy značky Serio s plastovou spalinovou trubkou mají některá instalační omezení.

20.8.2020
Brilon a.s.

Jsi topenář? Využij jedinečnou šanci soutěžit s Intergasem a vyhrát dodávku Peugeot Expert vybavenou profesionální vestavbou nebo jeden z devíti kotlů Intergas.

Obr. Nové kotle VARMAX 450 kW jsou usazeny. Otvor ve stěně vzadu bude využit pro odvod spalin. Přívod spalovacího vzduchu bude ventilační mříží pod oknem v protilehlé stěně.
4.8.2020
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Základem zámku v Kosmonosích, malém městě poblíž Mladé Boleslavi, byla v letech 1560–1570 Adamem Krajířem vybudovaná renesanční tvrz. V současné době je budova zámku památkově chráněna a víceúčelově využívána. Jako zdroj tepla v zámecké kotelně po více než desítku let bezpečně pracovaly dva plynové kotle Hydrotherm s atmosferickými hořáky. Postupně se začaly hromadit problémy se servisem a dostupností náhradních dílů a tak provozovatel zámku, město Kosmonosy, rozhodlo o její modernizaci.

15.5.2020
Brilon a.s.

Lidská obydlí musí být větrána. Od neřízeného větrání netěsnostmi v oknech a dveřích se přechází k řízenému, které je spojené s úsporami energie při rekuperaci, zpětném získávání tepla z odváděného vzduchu a s dokonalou regulací intenzity větrání i v každé místnosti jinak.

17.4.2020
redakce TZB-info

Soutěž o nejlepší exponát veletrhu Aquatherm zavedla nový systém hodnocení a pod názvem TZB EXPO zahájila novou tradici.

16.4.2020
Brilon a.s.

Pro kondenzační plynové kotle s výkonem do 50 kW je určen spalinový systém BRILON renoFLEX. Instaluje se buď do starých komínů, kde se provádí generační výměna starého kotle za nový, nebo se instaluje i do novostaveb.

12.4.2020
Brilon a.s.

Společnosti Brilon a.s. si pro vás připravila soutěž „Vyhraj tuhle káru“, aneb jeden ze 100 topenářů vyhraje auto za téměř 1 milion korun. Dodávku pro řemeslníky Peugeot Expert s profesionální vestavbou Sortimo. Podmínkou je minimálně 20 nainstalovaných kondenzačních kotlů Intergas za rok.

5.9.2019
redakce TZB-info ve spolupráci s Brilon a.s.

TZB-info doporučuje Vlastnosti kondezátu vytékajícího z plynových kondenzačních kotlů se liší podle materiálového složení kotle a spalinové cesty. Proto mají neutraličaní boxy různou neutralizační kapacitu, neboť v případě přítomnosti hliníkových slitin vznikají nerozpustné soli hliníku, které snižují neutralizační kapacitu boxu. Pokud tento jev není potlačen.

4.3.2019
Brilon a.s.

Plynové kotle patří mezi osvědčené standardy v oblasti bydlení i větších objektů, se kterými se dlouhodobě počítá i v klimato-energetické strategii České republiky. Oblíbenou verzí jsou kotle závěsné, ze kterých se případně skládají i kaskády s většími součtovými výkony a větším poměrným rozsahem regulace výkonu. Obvyklá praxe se ustálila na hodnotě do 4 kotlů v kaskádě.

28.2.2019
Brilon a.s.

Projekt Intergas pro nás má od spuštění za sebou více než rok. Zásadní pro přijetí topenářské firmy do projektu je její zájem o instalaci kotlů Intergas. Tedy na základě toho, že si již ověřila, že zákazníci tyto kotle chtějí a že s kotli nemá instalační, záruční a pozáruční problémy.

GAS GANG Aquatherm Nitra 2019
8.2.2019
MDL Expo, s.r.o.

Pri príležitosti 20. ročníka medzinárodného odborného veľtrhu Aquatherm Nitra bola udelená ocenenia za najlepší exponáty veľtrhu a za celkový koncept prezentácie.

1.2.2019
redakce Aquatherm Times

Brilon je československá firma. Slovenskí kolegovia pod vedením Jana Koubu naozaj začínali od nuly, ale skôr s hendikepom, takže termín červená nula s nadsádzkou platí. Minimálne z pohľadu dnes trojnásobného obratu ako pred 4 rokmi.

9.6.2018
redakce

S rozhodnutím modernizovat plynovou kotelnu nebo instalovat novou v bytovém objektu je spojena otázka, jak řešit její zabezpečení a regulaci. K tomuto tématu hovořil Tomáš Vele ze společnosti TEP Jablonec na konferenci pořádané TZB-info.

3.6.2018
redakce

Přednáška z konference Rekonstrukce TZB v bytových domech 2017, kterou pořádal portál TZB-info. Tomáš Vele představil statistiky z měření, kdy průměrná cena za provoz plynové kotelny o výkonu 150 kW byla 276 tis. Kč/rok, oproti CZT 470 tis. Kč/rok.

12.2.2018
Zdeněk Fučík, Brilon a.s.

Projekt "Intergas od nás" představuje ucelený soubor požadavků na dodavatele plynových kondenzačních závěsných kotlů Intergas s cílem garantovat zákazníkovi vše. Od skutečnosti, zda se daný typ kotle do konkrétního místa instalace vůbec hodí, přes vyřešení všech problémů, které jsou s instalací kondenzačních kotlů vždy spojeny až po pozáruční servis, a to vše s plnou zárukou.

8.1.2018
Ing. Josef Hodboď, Ing. Petr Bohuslávek

Zde je popsána typická výměna starého závěsného kombinovaného plynového kotle v bytě. Důvodem výměny byla nejen snaha ušetřit za plyn, ale hlavně ochránit zdraví a život, tj. odstranit rizika, která jsou spojena se staršími kotli s přívodem spalovacího vzduchu z místnosti.

17.9.2017
Brilon a.s.

Mezi přednosti kondenzačních kotlů INTERGAS KOMPAKT patří překvapivě malé rozměry a snadná údržba. Rychlá a snadná montáž a tichý provoz je předurčují i pro generační výměnu plynových kotlů v bytech a rodinných domech. Výměnou průměrná domácnost ušetří cca 15 000 Kč ročně v nákladech na plyn.

Generační výměna kotle v rodinném domě
29.8.2017
redakce

Zpřísnění požadavků na zvýšení energetické účinnosti provozu plynových kotlů prakticky znamená kompletní přechod na kondenzační technologii. Dosud velmi často provozované tzv. turbokotle pro vytápění, případně v kombi provedení i pro průtokovou přípravu teplé vody, jsou postupně nahrazpovány kotly kondenzačními.

18.7.2017
Brilon a.s.

Pro příznivce kondenzační techniky jsme připravili velkou letní soutěž - Vyfoť se s kotlem Intergas a vyhraj poukázku na 2000 Kč, kterou lze uplatnit v internetovém obchodě alza.cz.

25.5.2017
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Co má společného Třeboň, Roháč a vytápění? Tradici, věrnost městu a spokojenost s prostředím. Ing. Vlastimil Mikeš za generálního sponzora Korado a.s. oceňuje prestižnost a výjimečnost konference a jako tradiční český výrobce považuje téměř za svoji povinnost konferenci podporovat.

18.5.2017
Brilon a.s.

Sortiment tepelných čerpadel ALFEA vzduch - voda dodávaných společností Brilon a.s. byl doplněn o typ ATLANTIC LORIA, který je zcela srovnatelný s tepelnými čerpadly podobné konstrukce dodávanými ostatními výrobci včetně leaderů trhu, a který bude plně vyhovovat zákazníkům, kteří v poměru cena - výkon o něco více upřednostňují cenu.

8.12.2016
Ing. Josef Hodboď, Brilon a.s.

Mimořádným fenoménem českého i slovenského trhu tepelné techniky v tomto roce jsou závěsné plynové kondenzační kotle, které pocházejí z Nizozemska, z výrobního podniku nesoucího značku Intergas. S cílem zjistit, co stojí za významným vzestupem ročních prodejů těchto kotlů, jsme položili několik otázek exportnímu manažerovi výrobce, panu Adriaanu Boitenovi.

24.10.2016
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Recenzovaný Otázka zní: Je nebo není vhodný plynový kondenzační kotel s průtokovou přípravou teplé vody vyžadující výkon 24 kW do bytu s malou tepelnou ztrátou? Protože za daných podmínek bude po celou dobu vytápění, nebo její velkou část, cyklovat. Jak negativně se cyklování projeví na účtu za zemní plyn?

17.10.2016
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Recenzovaný Otázka zní: Je nebo není vhodný plynový kondenzační kotel s průtokovou přípravou teplé vody vyžadující výkon 24 kW do bytu s malou tepelnou ztrátou? Protože za daných podmínek bude po celou dobu vytápění, nebo její velkou část, cyklovat. Jak negativně se cyklování projeví na účtu za zemní plyn?

Kotel Intergas
10.10.2016
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Recenzovaný Otázka zní: Je nebo není vhodný plynový kondenzační kotel s průtokovou přípravou teplé vody vyžadující výkon 24 kW do bytu s malou tepelnou ztrátou? Protože za daných podmínek bude po celou dobu vytápění, nebo její velkou část, cyklovat. Jak negativně se cyklování projeví na účtu za zemní plyn?

27.5.2016
Brilon a.s.

Tato investice se vyplatí - průměrná domácnost ušetří cca 15 000 Kč ročně v nákladech na plyn. Mezi další přednosti kondenzačních kotlů INTERGAS KOMPAKT patří kompaktní rozměry, promyšlená konstrukce, snadná montáž i údržba, tichý a úsporný provoz. Čím dříve se rozhodnete, tím více ušetříte.

12.5.2016
Ing. Jan Blažíček, redakce

Ačkoliv má ústřední vytápění své nesporné výhody, v období vyúčtování ročních nákladů si nejeden obyvatel bytového domu posteskne, že nemá v bytě svůj vlastní zdroj, který by měl pod kontrolou a nemusel se s ostatními nájemníky handrkovat o to, jestli spotřebovává málo nebo hodně.

23.4.2016
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

Letošní veletrh „Mostra Convegno Expocomfort“ (MCE) v italském Milánu, který je tradičně věnován technickým zařízením budov, byl ve dnech 15. až 18. března 2016 věnován energetické účinnosti a obnovitelným zdrojům. Příští ročník se bude konat v březnu 2018.

7.4.2016
Brilon a.s.

Uvést na přeplněný český trh plynových kotlů novou značku vyžaduje velkou porci odvahy a silné přesvědčení o jejím tržním potenciálu. Značka Intergas byla veřejnosti na veletrhu Aqua-therm představena společností Brilon a.s. S velkou dávkou zvědavosti jsem proto položil Zdeňkovi Fučíkovi, jejímu řediteli, několik otázek.

29.2.2016
Brilon a.s.

Mnoho domácností využívá plynové závěsné a turbo kotle pro vytápění a průtokový ohřev vody a řešení jim vyhovuje. Nařízení o Ekodesignu jim udělalo čáru přes rozpočet. Kotle INTERGAS jsou ale koncipovány tak, aby tito lidé mohli zůstat u toho, co si oblíbili, s čím mají zkušenosti, ale se zásadně výšší účinností a pokud mají zájem, tak s plným komfortem ovládání přes internet. NOVINKA na Aqua-thermu Praha 2016.

29.12.2015
Brilon a.s.

Jít vlastní cestou vyžaduje odvahu a víru ve své síly. Zvláště tehdy, když má člověk potřebné znalosti a je si vědom souvisejících rizik. Do této situace se nyní dostala společnost Brilon a.s. se svou nabídkou sestavy tepelných čerpadel, řekl specialista firmy na TČ, Jan Soukup.

9.12.2015
Brilon a.s.

Inovativní spalinový systém renoFLEX - to je rychlost, kvalita, univerzálnost. Řeší odvod spalin komínem pro všechny typy plynových kondenzačních kotlů do 50 kW. Je efektivní a cenově příznivou alternativou ke klasickým pevným i flexibilním systémům odvodům spalin, kterou lze například s výhodou instalovat do původních vložek postupně rušených atmosférických kotlů a minimalizovat tak nutné stavební úpravy.

15.10.2015
redakce

Redakce TZB-info natáčela na veletrhu FOR ARCH Praha 2015 rozhovor o zajímavé novince pro převložkování komínů pro kondenzační kotle. Zaujala nás rychlost a jednoduchost řešení.

28.8.2015
Brilon a.s.

Serie školení nízkoteplotních spalinových systémů Brilon, které zajišťují bezproblémový provoz kondenzačních kotlů Geminox. NOVINKA 2015 - flexibilní systém renoFLEX.

21.8.2015
Brilon a.s.

Koncem roku 2007, kdy byl zveřejněn rozhovor „BRILON - brilantní řešení odvodů spalin“ se Zdeňkem Fučíkem, ředitelem společnosti Brilon a.s., nikdo netušil, jak naléhavá potřeba renovovat komíny vznikne zpřísněním požadavků na účinnost plynových kotlů po 26. září letošního roku.

2.7.2015
Brilon a.s.

Otázku, zda kotle budou kondenzační nebo nekondenzační, dnes již nikdo, s výjimkou případů především z oblasti průmyslu, neřeší. Automaticky se počítá s tím, že zdroj tepla bude sestaven ze dvou až tří kotlů pracujících v kaskádě kvůli zajištění vysokého rozsahu regulace výkonu a potřebě mít k dispozici alespoň část tepelného výkonu, pokud by jeden z kotlů spadl do poruchy.

12.6.2015
Brilon a.s.

Solární soustavu tvoří 90 vakuových trubic systému Thermomax HP400, jejichž špičkový výkon dosahuje 7,5 kW s maximálním denním ziskem tepla až 37 kWh. Cílem solární soustavy je nejen získávat teplo, ale také snižovat proběh tepelného čerpadla a prodlužovat jeho životnost.

8.6.2015
Brilon a.s.

Chov dojnic a výroba mléka má přesná pravidla. K nejdůležitějším patří hygiena. Neboť i kdyby byly kravičky sebezdravější, ale mléko při dojení bylo zasaženo nečistotami, potravináři by o něj ztratili zájem, prodejní cena by výrazně klesla.

16.2.2015
Brilon a.s., Ing. Jan Soukup

Kondenzační kotel je moderní zdroj tepla, který maximalizuje využití energie obsažené v zemním plynu. Na trhu jsou dostupné kondenzační kotle různých konstrukcí. Prokazují své výhody, pokud je kotel využit ve shodě s cílem, pro který byl vyvinut. V praxi je přehlížení tohoto faktu časté.

8.2.2015
Brilon a.s.

Všechny produkty a novinky společnosti Brilon najdete v hale M1, stánek č. 115 (tepelná čerpadla, kondenzační kotle, zásobníky TV ...).

2.2.2015
Brilon a.s.

Soutěž o získání zakázky na projekt, realizaci a případně i správu objektové plynové kotelny je neúprosná. Nejnižší cena je vždy vykoupena řadou kompromisů. Na zkušenosti s prodejem kondenzačních kotlů, které patří do technicky vyšších skupin, jsme se zeptali Zdeňka Fučíka, obchodního ředitele společnosti Brilon a.s.

19.1.2015
Brilon a.s.

Školení je určeno zejména pro projektanty, ale je vhodné i pro montážní organizace a obchodně-technické pracovníky specializovaných velkoobchodů.

9.9.2014
Brilon a.s.

V současnosti zaznamenáváme zajímavý trend růstu zájmu o solární soustavy, které jsou propojitelné s tepelnými čerpadly. Většina instalačních firem, které odebírají naše zboží prostřednictvím odborných velkoobchodů, uvádí, že pro jejich zákazníky, kteří chtějí kvalitní otopné soustavy, dotace přestávají být základním rozhodujícím impulzem.

Změkčení vody pro průmysl, bydlení i komerční objekty -  úpravny Softena, Maxima
7.9.2014
Brilon a.s.

Chcete ušetřit za energie, za úklid a za opravy vytápění, pračky a dalších zařízení? Změkčování vody může být řešením.

5.9.2014
Brilon a.s.

ZEM SOLAR zabere plochu pouhých 0,55 m2 a jeho instalace je možná například i pod schodiště nebo různých nevyužitých výklenků, kde běžnou solární sestavu kotle s externím zásobníkem nebylo možné umístit.

18.7.2014
Brilon a.s.

Moderní stacionární kotel se zabudovaným nerezovým solárním zásobníkem teplé vody o objemu 193 l - nově v kombinaci se solárními panely Varisol a XELIOS.

19.6.2014
Brilon a.s.

Kolektory Thermomax jsou nejlepším řešením pro přeměnu sluneční energie v energii tepelnou sloužící pro vytápění a ohřev vody. Jednoduchá instalace, možnost snadného rozšíření počtu trubic.

8.6.2014
Brilon a.s.

V březnu proběhl v Praze 20. ročník veletrhu Aquatherm Praha. S novým organizátorem, s novým ideovým nábojem a hlavně s jistotou, že bude mít dvouroční periodu. Jednou z firem, která na úspěch veletrhu vsadila, je společnost Brilon a.s. Na dotazy týkající se účasti na veletrhu Aquatherm Praha, ale i aktuálních záměrů, odpovídá ředitel společnosti, Zdeněk Fučík.

5.6.2014
Brilon a.s.

Plastové odvody spalin SERIO jsou určeny pro plynové kondenzační kotle všech typů a provedení s teplotou spalin na hrdle spotřebiče do 120 °C.

26.5.2014
Brilon a.s.

Tepelné trubice (Thermomax HP, Varisol HP) s omezovačem teploty na každé trubici nevyžadují předřadnou chladicí nádobu.

16.5.2014
Brilon a.s.

Nové projektové podklady obsahujú informácie k plynovým kotlom, k solárnym systémom, spalinovým ciestám a úpravám vody. Vydanie podkladov súvisí s tým, že Brilon a.s. sa stal jediným dovozcom výrobkov GEMINOX na Slovensko.

12.5.2014
Brilon a.s.

Zastínění sníží celkový výkon solárního systému. Proto při návrhu větších systémů s více než jednou řadou kolektorů musíte mezi řadami kolektorů ponechat dostatek místa.

24.4.2014
Brilon a.s.

Základem je dokonalá konstrukce kondenzačního kotle Geminox vybaveného nejmodernější řídící jednotkou Siemens LMS.

16.4.2014
Brilon a.s.

Každý kolektor Thermomax je tvořen řadou trubic pospojovanými dokonale izolovaným průtokovým sběračem. Vakuum uvnitř každé trubice zajišťuje naprostou izolaci absorbéru před vnějšími vlivy, jako jsou chlad, vítr nebo vlhkost. Tato vakuová izolace také zajišťuje i velmi účinnou přeměnu sluneční energie na teplo pro vytápění a ohřev vody.

14.4.2014
Brilon a.s.

Dovolujeme si Vás pozvat na školení montáže kotlů Hamworthy, Ygnis, které se uskuteční 15. května 2014 v prostorách společnosti Brilon, a.s.

2.4.2014
Brilon a.s.

Tradiční britský výrobce Hamworthy Heating, který vyrábí plynové kondenzační kotle značky WESSEX ModuMAX, zaujal na trhu techniky pro vytápění a přípravu teplé vody ve Velké Británii vedoucí postavení již po roce 1960, kdy jako jeden z prvních nabídl koncept modulární konstrukce.

25.3.2014
Brilon a.s.

Tepelná čerpadla nejsou žádnou novinkou. Jejich konstrukce procházejí inovacemi, ale zvyšování efektivity provozu již není tak rychlé, jako dříve. Každý krůček, vedoucí ke zvýšení efektivity, klade větší nároky na vývoj, na složitost konstrukce, což se pochopitelně projevuje v pořizovací ceně. Z tohoto důvodu roste význam sladění technických parametrů tepelného čerpadla.

7.3.2014
redakce

Dnes končí veletrh Aquatherm Praha 2014. Témata dnešních přednášek jsou kotle na tuhá paliva, správa budov a NOZ - důležité změny pro projektanty a dodavatele! Včera vyvolala vysoký zájem především problematika odvodů spalin od plynových spotřebičů. V dnešním článku naleznete také FOTOGALERII z veletrhu.

2.3.2014
, redakce podle podkladů Geminox a TEP Jablonec n/Nisou

Více než 15 kotelen v Jablonci n/Nisou se odpojilo od CZT. Součástí realizace kotelny bylo i její financování a zajištění provozu. Ekonomické vyhodnocení je hodně zajímavé. Přijďte si jej poslechnout na doprovodný program Aquatherm. Přednáška se koná ve čtvrtek 6. 3. v bloku od 13:15 hod. Vstup zdarma.

1.3.2014
Brilon a.s.

Rádi Vás přivítáme v našem stánku (hala 3, stánek č. 340) a pohostíme výbornou kávou. Najdete zde k vidění např. kondenzační kotle Geminox, zásobníky vody Austria Email, tepelná čerpadla Atlantic Alfea.

11.2.2014
Brilon a.s.

Zveme Vás 13.2.2014, 20.2.2014 a 12.3.2014 na školení v Praze, které je zaměřeno zejména na projektanty, ale je vhodné i pro montážní organizace a obchodně-technické pracovníky specializovaných velkoobchodů.

2.1.2014
Brilon a.s.

K 1. lednu roku 2014 byla dokončena fúze společností Brilon CZ, a.s. a Procom Bohemia, s.r.o. s tím, že nově vzniklý subjekt nese evropsky univerzální název BRILON a.s. Akciová společnost BRILON se od 1. 1. 2014 stala jediným dovozcem tepelné techniky GEMINOX na český a slovenský trh.

23.11.2013
Brilon a.s.

Dnem 7. listopadu 2013 změnila společnost Brilon CZ, a.s. své obchodní jméno na BRILON a.s. Současně dnem 1. ledna 2014 se společnost Brilon a.s. stává jediným dovozcem výrobků GEMINOX do České republiky a Slovenské republiky.

21.10.2013
Brilon a.s.

Akce Geminox - od 15.10. do 20.12. ke každému zásobníku Austria Email obdržíte dárek v podobě stylové termo láhve 0,75l s tepelnou izolací.

5.9.2013
Brilon a.s.

Hybridní zdroj tepla vzniká kombinací více různých zdrojů, například plynového kotle a tepelného čerpadla, do jedné jednotky se společným řízením. Předpokladem zájmu o hybrid je ten, že musí poskytovat výhody jednotlivých zdrojů a přitom potlačovat jejich nevýhody. Například tím, v nepříznivé provozní oblasti pro jeden zdroj má naopak druhý zdroj své pracovní optimum.

11.7.2013
Brilon a.s.

Společnost Brilon představuje solární systémy Xelios pro ohřev teplé vody a podporu vytápění.

3.7.2013
Brilon a.s.

Austria Email AG je rakouský podnik specializovaný na výrobky pro přípravu teplé vody, které jsou založeny na využití ocelové smaltované akumulační nádoby. Austria Email je vedoucím rakouským výrobcem, který patří mezi přední evropské výrobce vysoce jakostních zásobníků.

17.6.2013
Brilon a.s.

Nová generace elektrických ohřívačů vody s keramickým topným tělesem v suché komoře a dynamickou ochranou proti korozi a tvrdé vodě ACi hybride přináší svým uživatelům nadstandardní komfort, životnost a maximální úsporu provozních nákladů.

11.6.2013
Brilon a.s.

Vlastníci domů se soukromými studněmi velmi často čelí vysokým hodnotám železa anebo manganu ve vodě. Ve studniční vodě se železo a mangan obvykle objevují v neviditelném rozpuštěném stavu, takže se voda čerpaná do vodovodní soustavy jeví jako čistá. Jakmile je ale vystavena vzduchu, železo a mangan oxidují a vytvářejí nerozpustné částečky.

6.6.2013
Brilon a.s.

Projekční podklady pro kondenzační kotle Geminox ZEM, SERADENS, THRs, regulace Siemens, doporučená schémata zapojení, solární systém Gemelios, úprava vody - změkčovače vody, odvody spalin, bytová stanice Modusat.

24.5.2013
Brilon a.s.

Předpokladem úsporného provozu je nejen správná volba kondenzačního kotle, ale i správné zapojení, regulace, případně dálkový dohled. Výsledkem jsou 25-40 % úspory paliva oproti klasickým kotlům. Článek nabízí příklady zapojení kotlů Geminox THRs vycházející z typických požadavků zákazníků a zkušeností z provedených instalací.

13.5.2013
Brilon a.s.

Austria Email AG je rakouský podnik specializovaný na výrobky pro přípravu teplé vody, které jsou založeny na využití ocelové smaltované akumulační nádoby. Od 15. dubna 2013 je firma Brilon CZ, a.s. oficiálním zastoupením společnosti Austria Email AG a stává se tak jediným přímým dovozcem této značky pro český a slovenský trh.

13.5.2013
Brilon a.s.

Nová generace elektrických ohřívačů vody s keramickým topným tělesem v suché komoře a dynamickou ochranou proti korozi a tvrdé vodě ACi hybride = nadstandardní komfort, životnost, maximální úspora provozních nákladů.

6.5.2013
Brilon a.s.

Od 15. dubna 2013 je firma Brilon CZ, a.s. oficiálním zastoupením společnosti Austria Email AG a stává se tak jediným přímým dovozcem této značky pro český a slovenský trh.

3.5.2013
Brilon a.s.

Společnost Siemens, dodavatel celého systému řízení kondenzačních kotlů, uvedla na trh špičkový koncept. Výsledným produktem je hořáková automatika LMS14. Nabízí možnost samostatného ovládání cirkulačního čerpadla a po doplnění čidel i řízení solárního ohřevu TV.

26.4.2013
Brilon a.s.

Jednou z nejsilnějších deviz kotlů Geminox THRs je schopnost výborné modulace po 3/4 topné sezóny, kdy plně postačuje 15 – 50 % nominálního výkonu kotle. U kotlů THRs jsou tak významně omezeny starty a s tím rostou úspory.

19.4.2013
Brilon a.s.

Kondenzační kotle Geminox THRs jsou schopny při zachování účinnosti pracovat s malými startovacími výkony. Snižování spotřeby plynu, elektřiny a případně možnost úpravy výkonového rozsahu po zateplení domu, změně užívání nebo ev. přístavbám jsou faktory, které jsou u těchto kotlů unikátní výhodou.

Kotle THRs jsou úsporné i pro malé potřeby tepla
12.4.2013
Brilon a.s.

Po 3/4 topné sezóny plně postačuje 15 – 50 % nominálního výkonu kotle. Všechny běžné kotle, u kterých nelze snížit výkon na tyto hodnoty při zachování garantované účinnosti, se tedy stávají na 3/4 topné sezóny značně neekonomickými. Jednou z nejsilnějších deviz kotlů THRs je právě schopnost výborné modulace a významné omezení startů a s tím spojených úspor.

10.4.2013
Brilon a.s.

Vážení stavební odborníci, rádi bychom Vás pozvali na stavební výstavu ČVUT v Praze: Den stavebních materiálů, systémů a technologií ve stavebnictví a architektuře, který se uskuteční 17. 04. 2013.

6.3.2013
Brilon a.s.

Od 16. března bude probíhat stěhování obou firem na novou adresu v rámci průmyslového areálu VGP - Sezemická 6/A3. Plný porovoz na nové adrese od 25.3.2013. Nové sídlo uvidíte již z dálnice.

brilon e-shop
8.11.2012
Brilon a.s.

Počátkem září zprovoznila společnost Brilon CZ a.s. nově koncipovaný e-shop zaměřený na prodej systémů pro odvod spalin a při té příležitosti poskytla redakci Topenářství instalace tiskovou zprávu. Vzhledem ke stručnosti zprávy jsme požádali Ing. Danu Nečáskovou, obchodní ředitelku společnosti, o rozšíření informací, které by mohly čtenáře zajímat.

2.11.2012
Brilon a.s.

Společnost Brilon CZ a.s. zprovoznila nově koncipovaný e-shop zaměřený na prodej systémů pro odvod spalin, který je zásadně koncipován v doporučených cenách pro koncové zákazníky, kterými jsou individuální stavebníci, majitelé domů atp.

20.9.2012
Brilon a.s.

Kondenzační plynové kotle se na trhu tepelných zdrojů prosazují svou efektivitou využití paliva, a to bez ohledu na nejrůznější podpůrné a dotační programy zaměřené na jiné tepelné zdroje spojené s energií Slunce. Přes tento politický handicap se na vyspělých trzích staly nepodkročitelným standardem a na jiných tvoří mezník mezi historií a budoucností.

11.9.2012
Brilon a.s.

V rámci prodejní akce nabízíme plynový kotel THRi 2-17M-75HDC se slevou 10.000,- Kč.

trubicový solární kolektor
10.8.2012
Brilon a.s.

Technické stavebnice patří mezi oblíbené hračky tvořivých a přemýšlivých lidí se vztahem k technice. Není divu, protože základní stavební prvky stavebnic jsou odzkoušené a lze z nich stavět i nestandardní sestavy. Prakticky to samé lze říci i o nových solárních trubicových vakuových kolektorech VARISOL HP, které doplnily již dříve nabízený typ VARISOL DF.

13.7.2012
Brilon a.s.

Rádi bychom Vás upozornili na novinku v sortimentu kondenzačních kotlů Geminox. Od 1.6.2012 nabízíme novou řadu kondenzačních kotlů Geminox THRs s řídící jednotkou Siemens LMS14.

30.3.2012
Brilon a.s.

Skupina ČEZ svým klientům nabízí - o 5 % nižší cenu plynu, kondenzační kotel Geminox SERADENS se slevou 20%, prodlouženou záruku na 4 roky, solární sestavu pro ohřev teplé vody se slevou 20%.

16.2.2012
Brilon a.s.

Z 1 kWh dodané elektrické energie vyrobí Alfea 3 až 5 kWh tepla. Tím výrazně šetří náklady na vytápění objektu a ohřev teplé vody. K dosažení maximálních úspor je nutné použít nízkoteplotní topný systém a zásobník TV s velkou teplosměnnou plochou.

10.2.2012
Brilon a.s.

Tepelná čerpadla VZDUCH-VODA s kontinuálním řízením výkonu a vysokou účinností pro nízkoteplotní systémy, pouze pro vytápění nebo v sadě s externím zásobníkem i pro přípravu teplé vody. Pro náročné provozní podmínky varianta se vstřikováním chladiva a pro topnou vodu o teplotě až 60 °C. Splitové provedení s řadou výhod.

9.2.2012
Brilon a.s.

Společnost Brilon CZ a.s. se během přibližně 3 let etablovala na trhu plastových komínových systémů jako jeden z vedoucích dodavatelů. Základní podmínka úspěšného rozvoje, dobře dimenzované skladové zázemí, byla splněna počátkem roku 2009. Tehdy byl slavnostně zahájen provoz v novém sídle společnosti, v průmyslovém parku v Horních Počernicích v blízkosti dálnice Praha–Liberec.

31.1.2012
Brilon a.s.

Sestava Gemini 100 umožňuje snadné rozšíření na tři směšované topné okruhy a tím pokrývá veškeré standardní požadavky na optimalizaci vytápění objektů do tepelné ztráty 100 kW.

27.1.2012
Brilon a.s.

Zveme Vás na školení kondenzačních kotlů Geminox, solárních systémů Kingspan Thermomax, tepelných čerpadel Atlantic Alfea, úpraven vody Maxima/Softena a regulací Siemens LMU-LMS, RVS...

10.10.2011
Brilon a.s.

Ke každému zakoupenému kotli Geminox THRi s integrovaným nebo externím zásobníkem TV obdržíte prestižní dárek - TABLET PC Prestigio. Akce platí do 15. prosince 2011.

7.10.2011
Brilon a.s.

Usazeniny z vody mají velmi nepříjemnou vlastnost. Jsou tvrdé a ve vodě nerozpustné. Původní ve vodě rozpustné látky se přítomností oxidu uhličitého postupně změní na nerozpustné uhličitany. Protože vyloučit přítomnost oxidu uhličitého z vody a jejího okolí je prakticky nemožné, nezbývá než látky ve vodě rozpuštěné zcela odstranit nebo ovlivnit jejich chování tak, aby vytvářely rozpustné formy uhličitanů.

29.8.2011
Brilon a.s.

Největšími výhodami používání změkčené vody v domácnosti je výrazné snížení nákladů na opravy a údržbu zařízení a spotřeby pracích prostředků a saponátů používaných v domácnosti. Brilon navíc nabízí moderní úpravnu vody, která v procesu změkčování snižuje spotřebu vody a soli.

16.8.2011
Brilon a.s.

Společnost Brilon CZ a. s. dodává na trh tři typy solárních systémů. Všechny jsou založeny na použití vakuových trubic s plochým absorbérem. Tyto systémy představují absolutní špičku v solárních technologiích.

30.5.2011
Brilon a.s.

Společnost Brilon CZ a.s. dodává na trh tři typy solárních systémů. Všechny jsou založeny na použití vakuových trubic s plochým kolektorem, které patří na nejvyšší stupínky solárních technologií. Jednotlivé trubice i celé kolektory pochází od severoirského výrobce, který se může pochlubit novou moderní výrobní základnou s výrobní kapacitou okolo 2 miliónů trubic ročně umístěnou rovněž v Severním Irsku.

19.5.2011
Brilon a.s.

Ke každé solární sestavě Gemélios, nyní s trubicemi Varisol, obdržíte zdarma 2obrazovkový DVD přehrávač. Akce platí do 31. srpna 2011.

26.1.2011
Brilon a.s.

Solární systémy Varisol jsou úplnou novinkou na trhu v ČR a poprvé k vidění na výstavě Střechy Praha ve stánku č.204 v pravém křídle. V 10, 14 a 16 hodin si můžete montáž na stánku firmy Brilon přímo vyzkoušet a získat první krok k oprávnění tyto moderní systémy montovat.

20.1.2011
Brilon a.s.

Zveme Vás na odborný seminář uceleného řešení ekologicky šetrného vytápění. V programu jsou připraveny přednášky o tepelných čerpadlech, kondenzačních kotlech, solárních systémech, regulaci a odvodu spalin. Obsah školení je orientován zejména na projektanty, ale zváni jsou všichni obchodní partneři.

23.9.2010
Jan Blažíček

Dvoudenní doprovodný program 21. mezinárodního stavebního veletrhu For Arch 2010 pokračoval ve středu 22. září tématy zaměřenými na úpravy bytových domů v oblastech vytápění a větrání, a dále na využití solární energie. Stejně jako v předchozím dni vystoupili na konferenci špičkoví odborníci, kteří posluchačům poskytli cenné informace a seznámili je s praktickými řešeními v oblasti uvedených témat.

6.9.2010
Brilon a.s.

NOVINKA tepelné čerpadlo pro náročné provozní podmínky - Alfea Excellia S v nástěnném provedení “split“. Řada Alfea Excellia S tri je nabízena samostatně pouze pro vytápění nebo pod označením Alfea Excelia SET v sadě s externím zásobníkem TV pro vytápění a přípravu teplé vody.

2.9.2010
Brilon a.s.

Dne 17.9.2010 se koná školení "Montáž solárních systémů Gemélios a Brilon Sunpur" ve školícím centru firmy Procom Bohemia s.r.o.

2.9.2010
Brilon a.s.

S technickým pokrokem v otopných a chladicích soustavách úzce souvisí nutnost zabezpečit vysokou kvalitu teplonosné nebo chladonosné látky již od prvních okamžiků po uvedení soustavy do provozu.

10.8.2010
Brilon a.s.

Prázdninové prodejní akce Geminox - ZEM 2-17B-120 (získáte o 10.000 Kč výhodněji) a THRi 10-50C (bonus neutralizační box Neutra G-25).

2.6.2010
Brilon a.s.

Dne 25.6.2010 se koná školení "Montáž solárních systémů Gemélios a Brilon Sunpur" ve školícím centru firmy Procom Bohemia s.r.o.

24.5.2010

V TZB-katalogu jsou nově zařazeny vakuové solární kolektory Brilon SUNPUR a zařízení pro změkčování vody Brilon EA společnosti Brilon CZ a.s.

5.4.2010
Brilon a.s.

Tepelná čerpadla Atlantic Alféa jsou společným projektem firem Atlantic a Fujitsu, ve kterém se zúročily zkušenosti firmy Atlantic s tepelnou technikou a společnosti Fujitsu s chladicí a klimatizační technikou. Výsledkem jsou tepelná čerpadla VZDUCH-VODA s kontinuálním řízením výkonu a vysokou účinností zisku tepelné energie předurčená pro nízkoteplotní systémy moderních novostaveb.

9.3.2010
Brilon a.s.

O tom, že moderní plynová kotelna může přinést významné finanční úspory, nemusíme dnes již nikoho přesvědčovat. Rozhodnout se však pro konkrétní řešení není tak jednoduché. Samozřejmě že velkou váhu bude mít slovo projektanta kotelny, ale znát alespoň základy této problematiky se každému, kdo má revitalizaci svého bytového domu na starost, jistě vyplatí. Budete to totiž právě vy a vaši spolunájemníci nebo spoluvlastníci, kdo bude platit spotřebovaný plyn, servisní zásahy a údržbu kotelny

20.11.2009
Brilon a.s.

Ke každému kotli Geminox se zásobníkovým ohřevem vody dostanete v období od 9.11. - 24.12.2009 špičkový přenosný DVD přehrávač.

16.11.2009
Brilon a.s.

OBCHODNĚ TECHNICKÝ KONZULTANT pro oblast Severní Čechy. Hledáme nového kolegu! Náplní práce je technické poradenství, péče o stávající zákazníky, aktivní získávání nových zákazníků.

26.10.2009
Brilon a.s.

Novinka v sortimentu Geminox: nový model kondenzačního kotle řady ZEM 2-17B-120 (rozsah výkonu od 2,4 do 17,2 kW) včetně integrovaného nerezového zásobníku 120 litrů.

30.7.2009
Brilon a.s.

Akční nabídka kondenzačního průtokového kotle THRi 5-25SEP za cenu 46.950 Kč bez DPH. Získáte tak nejvyšší model kotle s průtokovým ohřevem TV za cenu standardního modelu ZEM 5-25SEP.

13.6.2009

Novoměstská radnice má novou plynovou kotelnu. Účinnost se nyní zvýší ze 75 na 96 % a produkce škodlivin klesne na 1/5 oproti množství produkovanému původním zařízením.

20.5.2009
redakce

Konference Vytápění v Třeboni 2009 byla zahájena. Položili jsme otázky zástupcům partnerů letošní konference a zeptali jsme se jich na některé aktuality. Podívejte se s námi do Třeboně.

16.4.2009
Brilon a.s.

Podnikáte ve stavebnictví, zejména pak v oboru TZB? Pořádáte čas od času školení pro své klienty a platíte příliš vysoké částky za pronájem komerčních prostor? Nabízíme Vám řešení!

1.4.2009
Brilon a.s.

Sportcentrum Olympionik v Mělníku je moderním sportovním zařízením, včetně hotelu, restaurace, sauny, apod. Tato kombinace přináší náročné požadavky na zdroj tepla, který musí zabezpečit komfortní vytápění po celou topnou sezónu, rychlou přípravu TV a zajistit topnou vodu pro VZT jednotky.

18.3.2009
Brilon a.s.

GARANČNÍ TECHNIK - ODBORNÝ KONZULTANT Nabídka zaměstnání! Náplní práce je technické poradenství, řešení záručních oprav, příprava školení a technické dokumentace.

17.3.2009
Brilon a.s.

OBCHODNĚ TECHNICKÝ ZÁSTUPCE PRO PRAHU Hledáme nového kolegu! Náplní práce je technické poradenství, péče o stávající zákazníky, aktivní získávání nových zákazníků.

13.1.2009
Brilon a.s.

Společnost s r.o. Procom Bohemia a výrobce spalinových systémů Brilon CZ a.s. se stěhuje do nových prostor v areálu VGP Park Praha 9 – Horní Počernice. Z tohoto důvodu bude od pondělí 26. 1. 2009 do pátku 30. 1. 2009 provoz firmy přerušen.

1.9.2008
Brilon a.s., Zdeněk Fučík

Na základě mnohaletých zkušeností s provozem kondenzačních kotlů se dovozce kondenzační techniky GEMINOX rozhodl pro úplný zákaz používání horizontálních odvodů spalin pro své modely THRi a vítá proto vznik normy ČSN 734201:2008, která používání tohoto způsobu odvodu spalin velmi omezuje.

28.11.2007
Brilon a.s.

Společnost PROCOM BOHEMIA, s.r.o. hledá nového kolegu na pozici OBCHODNĚ TECHNICKÝ ZÁSTUPCE pro oblast Střední Čechy, Praha.

15.11.2007
Brilon a.s.

Na stánku 327 v hale F budou prezentovány spalinové systémy BRILON, špičkový produkt renomovaného německého výrobce, který se specializuje na plastové systémy odvodů spalin již od roku 1994. Výrobce spalinových systémů BRILON si díky svým zkušenostem, perfektní kvalitě a zejména nadstandardní technické podpoře nabízených produktů získal vedoucí postavení v OEM dodávkách pro přední výrobce kondenzační techniky v celé Evropě.

9.10.2007
Brilon a.s.

Hlína, hliněné omítky, cihly, konopí, len, rákos, korek - firma HLINĚNÝ DŮM s.r.o. si Vás dovoluje upozornit na sortiment dodávaných výrobků. Více informací v příloze PDF, na www.hlinenydum.cz, nebo třeba také DNES v 18:15 nebo ZÍTRA ve 13:40 na ČT 1.

28.6.2007
redakce

Start TZB Houšteckého cyklomaratonu probíhá za zvuku bubenického sóla. Zda to tak bude i letos - to se dozvíme již za pouhé 2 dny. Zatímco závodníci mohou ještě doladit formu i kolo, partneři tohoto závodu stihli odpovědět ještě na pár otázek.

2.2.2007
Brilon a.s.

Pozvánka na každoroční seminář určený zejména pro projektanty TZB. Zváni jsou však také všichni ti, kteří mají zájem získat nové informace nejen o kondenzačních kotlích Geminox a Hamworthy, ale také o novinkách v regulaci Siemens RVS a plastových komínových systémech.

5.11.2006
redakce

Článek s výsledky pětiletého provozu nové kotelny v Hořicích s upozorněním na úspory, které lze očekávat od odpojení CZT je pozvánkou na doprovodný program veletrhu Aqua-therm, konkrétně na čtvrtek 23.11., který je věnován provozu a údržbě bytových domů.

30.10.2006
redakce

Článek je další pozvánkou na doprovodný program veletrhu Aqua-therm. Zajímavé výsledky pětiletého provozu nové kotelny na sídlišti v Harrachově navazují na téma Provoz a údržba TZB v bytových domech, kterému je věnován čtvrtek 23.11.2006 konference TZB-2006.

30.10.2006
Brilon a.s.

Dnem 1. listopadu 2006 bude zahájen prodej nové generace kondenzačních kotlů GEMINOX ZEM ve výkonových provedeních 2-17 a 5-25 kW. Kotle jsou dodávány v provedení pro vytápění nebo v sadě s nepřímotopným zásobníkem TV o objemu 120 litrů.

29.8.2006
Brilon a.s.

Netradiční víkend pro všechny zájemce připravila společnost Procom Bohemia ve spolupráci s agenturou Adventuru Teambuilding. V sobotu 16. září 2006 u jednoho z našich vnitrozemských moří - Orlické přehrady si můžete vyzkoušet své dovednosti v disciplínách jako je keltský čtyřboj, kování náramků nebo překonání kanálu La Manche.

26.6.2006
redakce

Co vede partnerské firmy k podpoře TZB Houšteckého cyklomaratonu 2006? Jaké novinky můžeme očekávat od těchto firem v letošní podzimní sezóně? Na tyto otázky jsme se zeptali zástupců partnerských firem TZB Houšteckého cyklomaratonu 2006.

29.6.2005
Brilon a.s.

Společnost Procom Bohemia s.r.o. se stala výhradním zástupcem britské firmy HAMWORTHY-HEATING Ltd. pro ČR a SR. Hamworthy-heating Ltd. je tradičním výrobcem modulárních kotlů. Nosný program pro země EU včetně ČR a SR tvoří nerezové kondenzační kotle Wessex ModuMax výkonové řady 120-750 kW.

5.6.2005
Ing. Dagmar Kopačková, redakce

K aktivní prezentaci kvalitního zboží patří i podpora kvalitního způsobu života, ke kterému sport bezesporu patří, říká v rozhovoru Zdeněk Fučík z firmy Procom Bohemia k pořádání cyklomaratonu, zajímavé jsou však i jeho odpovědi k vývoji trhu kondenzačních kotlů.

1.2.2005
Brilon a.s.

Společnosti SIEMENS s.r.o., divize HVAC Products a PROCOM BOHEMIA s.r.o., dovozce GEMINOX pro ČR si Vás dovolují pozvat na cyklus odborných seminářů věnovaných kondenzační technice GEMINOX a novým regulačním systémům SIEMENS Albatros2.

16.11.2004
Brilon a.s., Zdeněk Fučík

Společnost Procom Bohemia s.r.o., dovozce kondenzační techniky Geminox, představí na nadcházejícím veletrhu Aqua-therm v Praze novinku ve své nabídce - stavebnicové kotle s lineární modulací výkonu Wessex firmy Hamworthy.

15.9.2004
Brilon a.s.

Dvouokruhový kondenzační kotel GEMINOX THRi DC byl na právě probíhajícím veletrhu For Arch oceněn čestným uznáním v soutěži Grand Prix. Kompletní řada kondenzačních kotlů GEMINOX včetně oceněné novinky je vystavena v hale 5, sekce C12 do soboty 18. září 2004.

8.9.2004
Brilon a.s., Zdeněk Fučík

GEMINOX, špičkový francouzský výrobce kondenzační techniky s více než dvěma desítkami let zkušeností, představuje unikátní model kondenzačního kotle THRi DC, který je dalším přírůstkem úspěšné řady kotlů třetí generace THRi (trés haut rendement - velmi vysoká účinnost) s modulací výkonu 1:5.

2.4.2004
Brilon a.s., Zdeněk Fučík

Kondenzační kotle typu THRi nabízejí širokou škálu možností odkouření. Základním způsobem je odvod spalin komínovým tělesem, ale projektant může využít i koaxiální odvod spalin turbo. U tohoto provedení se vždy upřednostňuje vertikální odvod před horizontálním (přes zeď). U kotlů umístěných v kaskádě jsou preferovány samostatné odtahy od každého kotle, ale při splnění určitých podmínek je možno použít i sdružené odvody spalin.

31.3.2004
Brilon a.s., Zdeněk Fučík

Volbou správného typu kotle je možno ušetřit 30-40% paliva. U současných novostaveb je potřeba tepla při nejběžnějších teplotách okolo 0°C nižší než 3 kW. Drtivá většina kotlů má přitom hranici minimálního výkonu okolo 6-8 kW, což je pro moderní novostavby zcela nevyhovující. Téma těsně navazuje na seriál článků Stavíme energeticky úsporný dům.

22.3.2004
Brilon a.s.

Výpočtový program pro dimenzování kouřové cesty pro kotle Geminox THRi a další informace lze vyžádat u firmy Procom Bohemia spol. s r. o.

4.12.2003
Brilon a.s.

Kondenzační kotel GEMINOX THRi 1-10C obdržel Čestné uznání jako nejlepší exponát veletrhu Aqua-therm Praha 2003.

3.12.2003
Brilon a.s.

Společnost Procom Bohemia s.r.o., autorizovaný dovozce kondenzační techniky GEMINOX hledá kandidáta na pozici odborného konzultanta s pracovištěm v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi.

11.11.2003
Brilon a.s., Zdeněk Fučík

Společnost s r.o. PROCOM BOHEMIA, autorizované zastoupení francouzské společnosti GEMINOX s.a. v ČR, představí na veletrhu AQUA-THERM v zahraničí již osvědčenou novinku - bytovou stanici MODUSAT.

15.4.2003
Brilon a.s., Zdeněk Fučík

K dvacátému výročí výroby kondenzačních kotlů připravila firma GEMINOX s.a. v úzké spolupráci se společností SIEMENS (Landis & Staefa Division) nový model nerezového kondenzačního kotle THRi.

7.2.2003
Brilon a.s., Zdeněk Fučík

Dlouholeté zkušenosti dovozce kondenzačních kotlů GEMINOX do Švýcarska umožnily konkrétně definovat to, co jsme již dlouho empiricky sledovali: jak ohromující potenciál pro úspory provozních nákladů má v ruce projektant vytápění moderní novostavby RD a jak je důležitá správná volba výkonového rozsahu kotle.

18.11.2002
Brilon a.s.

Na blížící se výstavě Aqua-therm představí Procom Bohemia s.r.o., autorizované zastoupení francouzské společnosti GEMINOX s.a. v ČR, novou řadu kondenzačních kotlů THRi, která je dokonalým zhodnocením 20-letých zkušeností ve výrobě této techniky.

23.9.2002

Do TZB-katalogu jsme zařadili přehled výrobků značky Geminox - plynové závěsné kondenzační kotle a zásobníky TUV.

10.09.2002
Brilon a.s.

Film na CD o práci kondenzačních kotlů, který populární formou popisuje základní funkce a vlastnosti žádejte na infolince 0800/114 567 nebo adrese info@geminox.cz.

10.9.2002
Brilon a.s., Zdeněk Fučík

Dosažení nedosažitelného slibují výrobci kondenzačních kotlů THR francouzské společnosti GEMINOX s.a. a nelžou. Přednostmi výrobce, jehož filosofií je produkce pouze dokonalých výrobků bez sebemenších kompromisů, je specializace, více než třicetiletý vývoj a výroba od samého počátku zaměřená pouze na ta nejdokonalejší známá řešení.