Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Bytová stanice MODUSAT - novinka společnosti GEMINOX

Společnost s r.o. PROCOM BOHEMIA, autorizované zastoupení francouzské společnosti GEMINOX s.a. v ČR, představí na veletrhu AQUA-THERM v zahraničí již osvědčenou novinku - bytovou stanici MODUSAT.

MODUSAT je přídavná bytová stanice pro individuální etážové vytápění. Zabezpečuje zcela nezávislé vytápění a ohřev TUV v prostorách (např. bytech), ve kterých je nainstalována. Stanice je nabíjena ze zdroje primární topné vody průtokem 300 až 600 l/hod. při teplotě alespoň 60 °C.

MODUSAT se skládá ze zásobníku TUV (1), který je vybaven trubkovým výměníkem (nerezovou topnou spirálou) (3) a hydraulickou vyhýbkou (anuloidem) (9). Zásobník teplé vody je dodáván ve třech typech lišících se svým objemem - při jeho výběru se zohledňují potřeby uživatelů bytu. Je kvalitně zaizolován vrstvou tvrzeného polyuretanu (2). Doba jeho ohřevu na teplotu 60°C je velmi rychlá: od 20 do 45 min. v závislosti na modelu. Hydraulická vyhýbka (anuloid) zajišťuje vzájemnou nezávislost primárního a sekundárního topného okruhu. Ohřev TUV je v zařízení zabezpečen prioritně, protože primární topná voda prochází nejprve přes výměník zásobníku TUV a až poté přes hydraulickou vyhýbku do bytového topného okruhu.

  LEGENDA
1. zásobník TUV (50, 75, 150 l)
2. tepelná izolace
3. nerezová topná spirála
4. revizní a čistící otvor
5. třícestný směšovací ventil
6. oběhové čerpadlo bytového okruhu (sekundáru)
7. termostatická směšovací baterie TUV
8. měřič tepla
9. anuloid - hydraulická vyhýbka
10. automatický odvzdušňovací ventil
11. ovládací panel
12. elektrická svorkovnice
13. vnější plášť

Díky jednoduchému principu funkce umožňuje tato stanice sdružit výhody individuálního a blokového vytápění a přitom nemá známé nevýhody těchto systémů. Mezi zásadní výhody systému MODUSAT patří:

 • adaptace na blokové vytápění využívající jakýkoliv druh energie (plyn, olej, tuhá paliva...)
 • snížení celkového instalovaného příkonu blokového zdroje v důsledku akumulace tepelné energie v jednotlivých zásobnících během celého dne (snížení koeficientu současnosti)
 • jednoduchý způsob dosažení hydraulické rovnováhy v topné soustavě (oběh otopné vody je v každém bytě zajišťován čerpadlem, které je součástí stanice)
 • údržba vytápěcího zařízení je omezena převážně na blokovou kotelnu
 • zjednodušení zařízení kotelny (odpadá zařízení pro přípravu TUV)
 • zjednodušení potrubních rozvodů v objektu (odpadají stoupačky a cirkulace TUV)
 • zmenšení dimenzí plynovodů pro byty (pouze pro sporáky)
 • není potřebný odvod spalin, stanice nespaluje palivo
 • stanice nevyžaduje dodatečné větrání místnosti ve které je nainstalována
 • nabízí komfort individuálního vytápění a ohřevu TUV
 • teplota TUV není závislá na teplotě otopné vody bytového okruhu
 • vysoký komfort TUV díky její zásobě v nerezovém zásobníku s objemem 50, 75 nebo 150 litrů, která je neustále dohřívána
 • vysoký stupeň bezpečnosti (je vyloučen únik plynu nebo spalin)
 • nehlučný chod
 • velmi nenáročná údržba
 • jednoduchý způsob obsluhy
 • individuální měření spotřeby tepla pro vytápění a TUV

Schéma zařízení
 

LEGENDA
1. zásobník TUV (50, 75, 150 l)
2. tepelná izolace
3. nerezová topná spirála
4. revizní a čistící otvor
5. třícestný směšovací ventil
6. oběhové čerpadlo bytového okruhu (sekundáru)
7. termostatická směšovací baterie TUV
8. měřič tepla
9. anuloid - hydraulická vyhýbka
10. automatický odvzdušňovací ventil
11. elektromagnetický uzavírací ventil 230 V nebo 24 V (nelze kombinovat)
12. filtr

základní technické údaje stanice   MODUSAT
50
MODUSAT
75
MODUSAT
150
výkon pro vytápění* kW 0,5 - 15
výkon pro TUV při 80 °C a ΔT 30 K s výměníkem 6 m kW 10 11 13
výkon pro TUV při 60 °C a ΔT 30 K s výměníkem 6 m kW 5 6 7
primární průtok pro výměník 6 m l/hod. 300 400 500
výkon pro TUV při 80 °C a ΔT 30 K s výměníkem 12 m kW 12 16 20,5
výkon pro TUV při 60 °C a ΔT 30 K s výměníkem 12 m kW 6 9 12
primární průtok pro výměník 12 m l/hod. 300 400 600
objem vody v primárním okruhu l 2,5
objem vody v okruhu TUV l 50 75 150
maximální tlak v topném okruhu bar 6
maximální tlak v okruhu TUV bar 7
napájení V/ Hz 230/50
šířka mm 440
hloubka mm 440
výška mm 780 970 1530
připojovací rozměry " 3/4
hmotnost (bez vody) kg 47 55 73


SEKUNDÁRNÍ OKRUH

Bytový topný okruh odebírá teplo nutné pro vytápění z hydraulické vyhýbky (anuloidu), která je součástí stanice MODUSAT, pomocí 3rychlostního oběhového čerpadla.
U základní varianty stanice MODUSAT je dosaženo změny teploty otopné vody spínáním oběhového čerpadla, které je ovládáno prostorovým termostatem.
Komfortnější varianta stanice MODUSAT dosahuje změny teploty topné vody pomocí třícestného směšovacího ventilu, který může být ovládán ručně nebo termomotorem 230 V (volitelné příslušenství). Termomotor je spínán volitelným prostorovým termostatem.
Tepelný výkon otopných těles se vypočítá dle stejných zásad jako u individuálního vytápění.
Stanice MODUSAT umožňuje regulaci teploty v bytě přesně podle požadavků jeho uživatelů. Udržování teploty 60°C až 80°C v primárním okruhu zajišťuje dostatečnou teplotní rezervu pro rychlé navýšení požadované teploty v prostoru.

PRIMÁRNÍ OKRUH

Křivky závislosti měrného průtokového množství TUV (P)
na primárním průtokovém množství (V)

MODUSAT zajišťuje vytápění i ohřev TUV souběžně. S ohledem na velmi nízké tepelné ztráty moderních bytů je primární průtokové množství topné vody pro jednotlivé byty určováno podle spotřeby TUV.
Kapacita přípravy TUV je definována podle křivek, které určují závislost měrného průtokového množství TUV ve vztahu k primárnímu průtokovému množství.
Měrné průtokové množství představuje množství TUV ohřáté o 30°C, které může MODUSAT dodat mezi dvěma odběry TUV po dobu 10 minut (předpokládaná teplota studené vody je 15°C). Například hodnota P = 14 l/min. představuje 140 l TUV za 10 min.
Pro zajištění dostatečného komfortu přípravy TUV je obecně doporučena hodnota 15 l/min. pro vanu s objemem 150 litrů a 9 l/min. pro sprchu.

MĚŘENÍ TEPLA
Topné systémy se stanicemi MODUSAT umožňují individuální měření nákladů na vytápění a přípravu TUV pomocí jednoho standardního měřiče tepla umístěného buď mimo byt uživatele nebo přímo ve stanici MODUSAT.

NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMŮ SE STANICEMI MODUSAT
Pro navrhování systémů s bytovými stanicemi MODUSAT je zpracován metodický postup, který je součástí projekčních podkladů, které připravil dovozce pro navrhování spotřebičů GEMINOX. Podklady obdržíte zdarma na veletrhu AQUA-THERM, v pravém křídle Průmyslového paláce, na stánku č. 328 nebo je žádejte na adrese info@geminox.cz.


Brilon a.s.
logo Brilon a.s.

Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a ohřev teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV, plastové systémy odvodů spalin, ventilační systémy ...