Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Jednoduchý způsob úspory energie

Dlouholeté zkušenosti dovozce kondenzačních kotlů GEMINOX do Švýcarska nám umožnily konkrétně definovat to, co jsme již dlouho empiricky sledovali: jak ohromující potenciál pro úspory provozních nákladů má v ruce projektant vytápění moderní novostavby RD a jak je důležitá správná volba výkonového rozsahu kotle.

Řadový rodinný dům Kuhnových v Märstettenu je obýván 4 člennou rodinou a má 5 obytných místností - obytná kuchyň v přízemí, 3 pokoje v prvním patře a obytné podkroví. Celkem 180 m2 vytápěné plochy. Přízemí a podkroví je osazeno podlahovým vytápěním, první patro pak radiátory. Fasáda domu je zděná, má 12-ti centimetrovou venkovní izolaci s hodnotou k = 0,3 , okna mají k = 1,6. Tepelná ztráta je blízká 6 kW.

Jediným "parametrem", kterým se tento dům liší od kteréhokoliv jiného moderního domu v dané oblasti je fakt, že jeho majitel je servisním technikem tamního dovozce kotlů GEMINOX.

V domě byl původně nainstalován kondenzační kotel THR 5-25C s lineární modulací výkonu od 4,8 kW. Tento kotel zde byl provozován v období od 1.10.1997 do 30.9.1999 a vykazoval roční spotřebu okolo 10.500 kWh. Je to jistě vynikající hodnota, ale kotel se vzhledem k velmi nízké tepelné ztrátě domu vyznačoval neobvykle vysokým počtem startů a nevyužíval své základní přednosti - široké lineární modulace výkonu.

Proto byl k 1.10.1999 nahrazen modelem THR 1-10C s výkonovým rozsahem 0,9 - 9,9 kW. Náhrada spočívala v přestavbě spotřebiče - byl vyměněn hořák, přenastavena plynová armatura a přeprogramován software. Ostatní díly zůstaly zachovány. Systém přípravy TUV zůstal také původní - teplá voda je připravována v zásobníku BS o objemu 200 l s nepřímým ohřevem.

S novým výkonovým rozsahem byl kotel provozován a sledován v období od 1.10.1999 do 30.9.2001. První poznatek byl získán téměř okamžitě - počet startů kotle byl silně redukován na 15 % původního počtu. Hmatatelný výsledek přišel v září 2000, jeden rok po přestavbě - spotřeba plynu se snížila z 10 744 kWh na 8 401 kWh. Zima byla ovšem teplejší o 1,6 % denostupňů. Přesto činila úspora po provedeném přepočtu na denostupně neuvěřitelných 20 %. Za období roku 2000/2001 byly výsledky ještě lepší (viz graf). Dalším poměrně překvapujícím zjištěním byl fakt, že zásobník TUV s objemem 200 l plně vyhověl i s razantně sníženým využitelným výkonem kotle.

Je jasné, že uvedený příklad je maličko extrémní a zcela neodpovídá situaci na našem trhu - 6 kW tepelných ztrát je opravdu velmi málo. Avšak novostavby s tepelnou ztrátou okolo 10-12 kW se u nás vyskytují zcela běžně. Pokud je do takového objektu projektantem předepsán kotel o standardním výkonovém rozmezí 8-24 kW, vzniká identický problém. Z praxe přitom víme, že ani použití rozmezí 12-28 kW není vzhledem k malým velikostem integrovaných zásobníků TUV žádnou výjimkou. Pak ale přestává být podstatné, jak dokonalý je navrhovaný kotel konkrétního výrobce a veškeré investice vložené například do špičkové kondenzační techniky jsou velmi znehodnoceny. Techniku, která se plně osvědčila u objektů se ztrátou okolo 20 kW nelze v těchto případech plnohodnotně využívat.

Při vědomí těchto skutečností se firma GEMINOX při vývoji svých kondenzačních kotlů soustředila mimo jiné i na produkty s velmi nízkým minimálním výkonem. Mimo již zmíněného typu THR 1-10 je pro náš trh velice atraktivní varianta THR 2-13 s výkonovým rozsahem 2,4 - 13,5 kW ve verzi pouze pro vytápění nebo s přípravou TUV. Ta je připravována buď v integrovaném zásobníku o objemu 75 l nebo v externích zásobnících BS s objemem 100, 120, 150, 200 a 300 l.

Loňské a předloňské zkušenosti s aplikacemi tohoto typu kotle do novostaveb v ČR ukazují stejné příznaky, které jsou uvedeny ve zmíněném příkladu - u objektů, kde je minimální výkon kotle roven nebo nižší 25% tepelné ztráty domu je dosahováno špičkových výsledků ve spotřebě paliva a počet startů kotle nepřekročí 3.500 za rok. Nutno konstatovat, že většina těchto instalací byla realizována až po nelehkém přesvědčování klientů o tom, že maximální výkon kotle 13,5 kW je opravdu dostačující jak pro vytápění, tak i pro přípravu TUV. Často nepostačovaly argumenty poukazující na to, že vypočtená tepelná ztráta je 12 kW a navrhovaný kotel má výkon 24 kW, ale rozhodla teprve záruka garantující bezplatnou přestavbu na vyšší výkonový rozsah, pokud navrhované řešení bude nevyhovující. Žádná přestavba nebyla doposud vyžadována ....


Kontakt:
PROCOM BOHEMIA, s. r. o. - GEMINOX
Na Dolíku 53
250 01 Stará Boleslav
tel.: 800 11 4567, 326 911 671
e-mail: info@geminox.cz
www.geminox.cz

Informace o firmě v TZB-adresáři firem
Vyžádat další informace nebo podklady