Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zajímavosti k doprovodnému programu veletrhu Aqua-therm Praha 2006 (III)

Článek s výsledky pětiletého provozu nové kotelny v Hořicích s upozorněním na úspory, které lze očekávat od odpojení CZT je pozvánkou na doprovodný program veletrhu Aqua-therm, konkrétně na čtvrtek 23.11., který je věnován provozu a údržbě bytových domů.

PROCOM BOHEMIA, s. r. o. - GEMINOX

Úspora2?

Volba zdroje tepla pro panelový dům bývá velmi často silně emotivní záležitost, zejména pokud o konkrétním řešení rozhoduje přímo členská schůze. Povětšinou bývá jasno pouze v jedné jediné věci. Odpojení od CZT a výstavba vlastní domovní plynové kotelny přinese úspory v řádu mnoha desítek procent. Méně jasno pak bývá v tom, jakou technologii zvolit pro vlastní provedení kotelny. Všichni by si přáli ušetřit náklady jak za pořízení kotelny, tak i za její provoz.

Pokud nakonec v plénu zvítězí názor, že výrazná úspora je vlastně garantována samotnou změnou druhu vytápění a volba levnější technologie navíc ušetří náklady za pořízení kotelny, je otevřena Pandořina skříňka, ze které začnou plynout trvale zvýšené provozní náklady.

Kterákoliv dodavatelská firma je schopna doložit snížení nákladů za teplo alespoň o 1/3 oproti CZT bez ohledu na vlastní technologickou úroveň nabízeného řešení. Tato skutečnost je mnohdy pro laiky natolik ohromující, že si ani neuvědomí, že je to vlastně minimální garantovaná úspora. Tu s sebou přináší změna druhu vytápění, nikoliv jeho konkrétní řešení. Pak je ruka v rukávě a všichni jsou spokojeni.

Nesmí se ovšem stát to, co se odehrálo například Hořicích v Podkrkonoší. Zde byly odpojeny od společné kotelny dva identické panelové domy typu BANKS T 06 s tepelnou ztrátou 102 kW. Oba domy mají 16 bytových jednotek, zapuštěné lodžie, stejnou stavební dispozici a stejnou orientaci ke světovým stranám.

Pro jeden z domů bylo zvoleno více než klasické řešení, koncepčně známé nejméně po 2 desetiletí. Objekt má dvě samostatné plynové kotelny. Výkon každé z nich je 99 kW, použity jsou vždy dva totožné plynové stacionární kotle tuzemské výroby á 49,5 kW přímo propojené do původního systému. Každá z těchto dvou kotelen má jeden přímotopný zásobník pro přípravu teplé vody. Z tepelných ztrát je zřejmé, že výkonová rezerva je 100%, takže během sezóny je provozován pouze jeden jednostupňový kotel z kaskády v režimu zapnuto/vypnuto.

Pro druhý porovnávaný dům bylo zvoleno technologicky i finančně náročnější řešení pečlivě optimalizované pro tuto konkrétní aplikaci. Celý objekt je vytápěn jednou společnou plynovou kotelnou se dvěma kondenzačními kotli GEMINOX THRi 10-50C s lineární modulací výkonu. Výměníky kotlů jsou vyrobeny z austenitické nerezové oceli s velkými průměry trubkovnic a garantují tak dlouhodobou životnost zařízení při velkém zatížení. Integrovaná regulace Siemens řídí nejen celý systém vytápění domu, ale i přípravu teplé vody v jednom nepřímotopném 400 l zásobníku TUV.

A nyní konkrétní fakta o spotřebách energie za období od 1. 1. do 30. 8. 2005:

  • první dům celkem odebral 226.740 kWh spalného tepla (115.159 kW + 111.581 kW)
  • druhý dům odebral 165.005 kWh spalného tepla. Lze samozřejmě oprávněně namítnout, že domy jsou různě situovány, počet obyvatel není stejný, tito mohou mít různé nároky a proto je přímé srovnání zavádějící. Prakticky stejné spotřeby tepla z obou kotelen v prvním domě (± 1,5%) však ukazují na podobné chování všech uživatelů bytů. Přitom rozdíl mezi spotřebou tepla v prvním a druhém domě je více než značný - 61 735 kWh. Z toho je zřejmé, že sekundární vlivy, jako například orientace objektu, nemohou způsobovat tak zásadní rozdíl ve spotřebě.

Tento nikoliv ojedinělý příklad z praxe ukazuje, že počáteční nadšení ze 1/3 úspor oproti CZT je značně relativní. I zbylé 2/3 nákladů lze snížit minimálně o další 1/4 výběrem vhodné technologie a její správnou aplikací pro daný objekt.

Mnohem více zavádějící než přímé srovnání spotřeb z tohoto příkladu bývá přímé porovnávání cen samostatných kotlů při posuzování jednotlivých nabídek. Například kotelna s kondenzačními kotli GEMINOX bývá o necelou 1/4 dražší než kotelna s kotli klasickými. A to přesto, že rozdíl v ceně spotřebičů samotných bývá více než dvojnásobný.

Proto je potřeba vždy posuzovat veškeré náklady na pořízení a provoz kotelny a zjistit si dostupné reference. Máme-li pak možnost porovnání provozních nákladů jako ve výše uvedeném případě, rozdíl ve spotřebě tepla nám umožní snadný propočet návratnosti investice do náročnějšího zařízení.

fakturační období 2 x standardní kotelna 1x kotelna GEMINOX
1. 1. 2005 - 1. 4. 2005 7 558 7 801 11 178
1. 4. 200 5 - 1. 7. 2005 2 448 2 526 3 620
1. 7. 2005 - 30. 8. 2005 564 582 833
celkem (m3) 10 570 10 909 15 631
24 179
index spotřeby 1,37 1


 
 
Reklama