Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Aquatherm Praha 2014: Diskuse o plynových spotřebičích a fotogalerie z veletrhu

Dnes končí veletrh Aquatherm Praha 2014. Témata dnešních přednášek jsou kotle na tuhá paliva, správa budov a NOZ - důležité změny pro projektanty a dodavatele! Včera vyvolala vysoký zájem především problematika odvodů spalin od plynových spotřebičů. V dnešním článku naleznete také FOTOGALERII z veletrhu.

Dnešní přednášky na veletrhu Aquatherm Praha 2014

Pořadatel TZB-info

Nové konferenční prostory 1. patro,vstupní hala VH2:

  • 10:30–13:30 Facility management prakticky - vodohospodářský systém velkého akvaparku včetně bilance a možností úspor, Nouzové osvětlení a energetické úspory, příklady monitoringu a jeho vyžití z praxe, rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu, Údržba otopných soustav.
  • 13:30–15:30 Nový občanský zákoník – komentář vybraných témat - přednáší Mgr. Dana Stejskalová a Mgr. Pavel Doucha, Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o.
    změny ve smlouvách a cenách, zásadní změna v odpovědnosti dodavatele, projektanta a subdodavatelů za vady díla.
Přednáškový sál v hale č. 5:
  • 10:30–13:30 Vytápění tuhými palivy - Kotlíkové dotace a dotace na vytápění obnovitelnými zdroji, důsledky zákona o ochraně ovzduší pro kotle na tuhá paliva (ale i pro kotle na plyn), prodej zdrojů tepla, statistika využívání pevných paliv, Bude dostatek pelet a za jakou cenu?
Doprovodný program podrobně.

Z přednášek ve čtvrtek 6.3.2014:

Problematika odtahů spalin od plynových spotřebičů

Přednáškový blok čtvrtečního doprovodného programu se těšil mimořádnému zájmu návštěvníků veletrhu. V úvodní přednášce představil Ing. Milan Bechyně projekt portálu TZB-info VYTÁPÍME PLYNEM.

Ing. Ivan Vališ z VUT Brno se ve své přednášce zabýval problematikou nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Vyjmenoval řadu legislativních problémů, které se v posledních letech vrší v oboru plynových instalací. Jedním z nich je paušální aplikace právě tohoto nařízení vlády, které vychází z podmínek požární bezpečnosti i na plynové spotřebiče. U nich je ale nebezpečí požáru minimální. Přesto legislativní předpis nařizuje každoroční kontroly spalinových cest od kominíků. Naopak se vůbec nezabývá prevencí otrav oxidem uhelnatým u plynových spotřebičů, na které ročně v ČR umírá cca 300 osob.


Zaplněný sál v hale 5 na čtvrtečním doprovodném programu

Ing. Waltr Sodomka následně vysvětloval, jaká je teorie a praxe při připojování plynových spotřebičů na spalinovou cestu. Probral podrobně přehled národní i evropské komínové legislativy, problematiku certifikace komínů a revizí spalinových cest. Ztotožnil se se zněním NV 91/2010 Sb. v tom, že při každé výměně plynového spotřebiče by měla být provedena revize spalinové cesty. Naopak každoroční kontroly spalinových odtahů plynových spotřebičů v provedení „C“ jsou podle jeho názoru zbytečné.

Ing. Miroslav Burišin otevřel diskuzi na téma, co je revize komína. Podle jeho názoru by při změně paliva a při výměně spotřebiče mělo stačit porovnání výsledků výpočtu komína s technickými parametry komína. Považuje opakované provádění podrobné revize podle ČSN 73 4201 při každé výměně plynového spotřebiče za nadbytečné a navrhuje ji nahradit zjednodušeným, ale přesně definovaným postupem.


Ing. Jiří Buchta hovoří o příčinách otrav oxidem uhelnatým při provozování plynových spotřebičů

Ing. Jiří Buchta, CSc. ve velmi poutavě podané přednášce popsal praktická řešení pro eliminaci otrav při provozu plynových spotřebičů kategorie „B“. Uvedl zdokumentované smrtelné otravy, se kterými se v poslední době setkal ve své praxi soudního znalce. Podrobně ukázal na mechanismy a časový průběh zdokumentovaných otrav. Tyto tragédie se stávají výhradně u plynových spotřebičů připojených na komín, tedy kategorie „B“. A jsou vždy způsobeny kombinací dvou sktečností: nežádoucím nedokonalým spalováním plynu a průnikem produktu nedokonalého spalování, tedy CO, do prostoru, kde je umístěn spotřebič. Příčinou vzniku nedokonalého spalování bývá především zanešený výměník plynové kotle nebo plynového ohříváku vody (karmy). Dalším zásadním souvisejícím problémem je pak nedostatečný přívod spalovacího vzduchu ke spotřebiči. Nedostatečný přívod vzduchu nastává často po výměně oken za těsná, ale také např. výměnou dveří a prahu do místnosti.

K otravám dochází, pokud se CO dostane ve vysoké koncentraci do interiéru. Z hlediska bezprostředního ohrožení na životě Ing. Buchta označil koncentraci 12800 ppm. CO se může do interiéru dostávat mnoha způsoby, které mají společného jmenovatele, a to je podtlak vzduchu v místnosti. Ten může být způsoben provozem digestoře, centrálního vysavače apod. Nešťastná může být i jen krátkodobá změna tlakových poměrů v interiéru budovy - otevřené dveře na schodiště apod. Pokud se v blízkosti, nejčastěji v malé koupelně, nachází osoba, stačí k jejímu usmrcení jedno nadechnutí.

Za každou přednáškou následovala živá diskuze mezi posluchači a přednášejícími. Z důvodu časové náročnosti nebylo bohužel možné nechat zaznít všechny diskuzní příspěvky. Vedení odborného portálu TZB-info jako pořadatel odborného programu veletrhu Aquatherm Praha 2014 ale věří, že tyto přednášky i následné diskuze byly dalším pozitivním krokem k postupnému sbližování rozdílných výkladů stávající legislativy odborníků ze dvou navzájem na sobě závislých oborů – plynařského a kominického.

Zdroje vytápění – Kolik platíte za vytápění?

V úvodní přednášce Marka Bezoušky ze společnosti Viessmann byly představeny nové trendy ve vytápění uplatňované při výstavbě rodinných domů. Společným znakem moderních tepelných zdrojů je snaha vyhovět všem nárokům, které jsou na ně v současné době kladeny. Bez ohledu na to, zda je palivem elektřina, plyn, nebo se jedná o obnovitelný zdroj energie, musí výrobci, aby byli úspěšní, splnit následující požadavky: Vysokou účinnost zdroje, kvalitní a přesnou regulovatelnost, kompaktnost a vysokou životnost. Bonusem, postupně se měnícím ve standard, je dálková správa. Nově přicházejí požadavky na kombinaci s OZE a automatické hydraulické vyvážení otopné soustavy. V přednášce byly mimo jiné zmíněny různé varianty tepelných čerpadel - stále populárnější systém vzduch-voda, dále kombinace tepelného čerpadla a větrací jednotky, plynová adsorpční tepelná čerpadla a nakonec inovativní varianta systému země-voda v kombinaci se solárním absorbérem a ledovým zásobníkem využívající různé energetické úrovně v jednotlivých skupenských fázích vody. Novými technologiemi jsou v produkci společnosti Viessmann míněny mikrokogenerační jednotky vyrábějící současně teplo a elektřinu buďto v jednotce se stirlingovým motorem nebo v jednotce s palivovým článkem. Trendem je dále systémová regulace nebo systémové prvky při přípravě teplé vody.

Dalším tématem byla ekonomika domovní kotelny po odpojení od CZT. Autor Ing. Jan Soukup ze společnosti Brilon představil několik projektů realizovaných v oblasti Liberecka a Jablonecka, kde z důvodu vysoké ceny tepla dodávaného z centrálních zdrojů došlo k odpojení bytových objektů a nově jsou vytápěny teplem z vlastních plynových kotelen. Podle prezentované kalkulace získávají nyní obyvatelé GJ tepla za cca 630 Kč, zatímco cena místní teplárny se často pohybovala v rozmezí 700 – 800 Kč/GJ. Z uvedeného je patrné, a Ing. Soukup to rovněž zmínil, že tento postup je rentabilní pouze v oblastech s extrémně vysokou cenou tepla ze zdrojů CZT.

Následující dvě přednášky byly v režii portálu TZB-info. Zatímco Ing. Jan Schindler, analytik nezávislého Kalkulátoru cen energií na portálu TZB-info, hovořil na téma Úspora za plyn a elektřinu výběrem dodavatele, Ing. Jan Blažíček se ve svém příspěvku věnoval metodám rozúčtování nákladů na teplo pro vytápění bytových domů. Posluchači se tak mohli dozvědět jak je tvořena cena energií, jaký je předpokládaný cenový vývoj elektřiny a plynu, jaký efekt přinesly elektronické aukce nebo jak plně využít informací, které náš webový kalkulátor poskytuje, a dále jaké varianty rozúčtování tepla na vytápění přicházejí v úvahu, jaký je jejich princip, jak se provádějí a jaké jsou jejich výhody a slabiny.

Fotogalerie Aquatherm Praha 2014

 
 
Reklama