Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Hydraulické charakteristiky (III)

Jednou z nejsilnějších deviz kotlů Geminox THRs je schopnost výborné modulace po 3/4 topné sezóny, kdy plně postačuje 15 – 50 % nominálního výkonu kotle. U kotlů THRs jsou tak významně omezeny starty a s tím rostou úspory.

Snižování spotřeby plynu, elektřiny a případně možnost úpravy výkonového rozsahu po zateplení domu, změně užívání nebo ev. přístavbách jsou faktory, které jsou velmi důležitým argumentem pro kotle Geminox THRs.
Předpokladem úsporného provozu je nejen správná volba kondenzačního kotle, ale i správné zapojení, regulace, případně dálkový dohled. Výsledkem jsou 25-40 % úspory paliva oproti klasickým kotlům.
Jedním z významných prvků, který se podílí na úsporném provozu kotlů Geminox THRs je i čerpadlo.

Charakteristika čerpadla Grundfos UPM 15-70

+ tlaková ztráta výměníku kotle THRs 1-10, 2-17, 5-25

Není-li po součtu tlakových ztrát výměníku a navrhované otopné soustavy k dispozici žádná křivka, je nutné otopný systém doplnit o podávací čerpadlo.

Charakteristika čerpadla Grundfos UPS 15-50 pro 2. míchaný topný okruh THRs DC

Charakteristika čerpadla Grundfos UPS 15-50 pro 2. míchaný topný okruh THRs DC

Čerpadlo Grundfos UPS 15-50 a 3cestný ventil se servopohonem ESBE (Kv=4) jsou integrovány z výroby v kotli THRs DC a jsou součástí hydraulického zapojení druhého (směšovaného) topného okruhu určeného pro podlahové vytápění (viz schéma T2).

Postup návrhu směšovaného topného okruhu (MTO): Při návrhovém rozdílu teplot (dle ČSN EN 1264 pro podlahové vytápění navrhujeme ΔT = 5 °C) a dané tepelné ztrátě okruhu podlahového vytápění se stanoví potřebný průtok pro MTO. Z průtoku se odečte tlaková ztráta směšovací armatury (Kv = 4).
Odčítání tlakové ztráty výměníku, se provádí s navýšením teploty kotlové vody oproti MTO o 5 °C. Tlakovou ztrátu výměníku kotle tedy odčítáme při menším průtoku, ale stejném výkonu! Toto převýšení je přednastavené regulací kotle.
Příklad: Navrhujeme-li MTO se spádem ΔT = 5°C, pak tlakovou ztrátu výměníku kotle (Kv =3,6) odečítáme při ΔT = 10°C.
Pro návrh čerpadla MTO je nutné, aby zbýval potřebný přetlak pro pokrytí tlakové ztráty systému. V případě, že čerpadlo MTO součet tlakových ztrát nepokryje, je nutné navrhnout čerpadlo s větším výkonem. Výměna čerpadla MTO u dvouokruhového kotle THRs DC není možná. Z toho vyplývá, že v tomto případě nelze použít dvouokruhový kotel THRs DC. Volíme tedy hydraulické zapojení dle schémat 2B a 2C.
Příklady limitních výkonů MTO: 7 kW při ΔT 5°C, zbývá pro MTO cca 17,5 kPa. 12 kW při ΔT 8°C, zbývá pro MTO cca 17,5 kPa.

Charakteristika čerpadla Grundfos UPS 15-70

+ optimalizovaná tlaková ztráta výměníku kotle THRs 10-35, 10-50

Charakteristika čerpadla Grundfos UPS 15-70

Geminox optimalizoval nerezový výměník snížením tlakové ztráty a tím se zlepšilo využití v nejčastějších aplikacích.

Není-li po součtu tlakových ztrát výměníku a navrhované otopné soustavy k dispozici žádná křivka, je nutné otopný systém doplnit o podávací čerpadlo.

Sada pro ohřev TV v externím zásobníku/THRs

Ventil je integrován v kotli, proto je třeba počítat s jeho hydraulickou ztrátou při návrhu topného systému s přednostním ohřevem TV.


Brilon a.s.
logo Brilon a.s.

Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a ohřev teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV, plastové systémy odvodů spalin, ventilační systémy ...