Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zajímavosti k doprovodnému programu veletrhu Aqua-therm Praha 2006 (II)

Článek je další pozvánkou na doprovodný program veletrhu Aqua-therm. Zajímavé výsledky pětiletého provozu nové kotelny na sídlišti v Harrachově navazují na téma Provoz a údržba TZB v bytových domech, kterému je věnován čtvrtek 23.11.2006 konference TZB-2006.

Sídliště Nový svět Harrachov - bilance výsledků "první pětiletky"

PROCOM BOHEMIA, s. r. o. - GEMINOX

Na přelomu let 1999/2000 se odhodlalo město Harrachov k těžkému, ale z dnešního pohledu přímo vizionářskému rozhodnutí. Přes pochybnosti různých skeptiků a dlouholetých praktiků si pro domovní kotelny na panelovém sídlišti Nový svět zvolilo u nás tehdy prakticky neznámé výrobky - nerezové kondenzační kotle GEMINOX THR 10-50C vybavené regulačními prvky SIEMENS LGM 11.34.

Rozhodnutí bylo o to těžší, že pro realizaci tohoto záměru nebyl k dispozici dostatek finančních prostředků a proto bylo město nuceno financovat nákup 24 ks kotlů a dalšího zařízení prostřednictvím německé leasingové společnosti.

Dnes, po více než 5 letech provozu těchto kotlů, nastal čas k "bilanci výsledků první pětiletky" řečeno jazykem již poněkud méně vizionářských stavitelů nezateplených panelových domů v chladném krkonošském údolí.

Již první rok provozu domovních kotelen přinesl satisfakci všem, kteří při tomto rozhodování nesli svou kůži na trh. Více než 50% pokles nákladů na vytápění oproti centrální plynové kotelně z 80tých let umožnil bezproblémové splácení leasingových splátek.

Leasing byl tedy snadno splacen, ale mezitím běžel čas a veškeré záruky na zařízení skončily. Kotle jsou přitom provozovány prakticky nepřetržitě již 6. rok a pracují v lokalitě, kde je teplotní pásmo -18°C doprovázeno 279 topnými dny. Nutně se tedy dere na mysl otázka, jaká je životnost a spolehlivost zařízení provozovaného v takovýchto podmínkách a zda úspory na spotřebě plynu nejsou negovány ostatními náklady, zejména pak platbami za servis a opravy kotlů.

Je všeobecně známo, že u starších zařízení začínají hrát ceny za opravy velmi výraznou roli. Je jasné, že pokud máme v kotelně pouze jeden nebo dva kotle, nastává problém s jejich regulací a spolehlivost zařízení je poměrně nízká, což je velmi nepříjemné zejména u obytných objektů. Avšak na druhé straně, pokud je počet kotlů v kotelně příliš velký, jsou příliš velké i náklady na běžný servis, opravy i elektrickou energii.

Velmi zajímavým údajem, které město Harrachov poskytlo k zveřejnění, jsou proto skutečné provozní náklady na vytápění a přípravu teplé vody v jednotlivých domech za rok 2005, po 5 letech provozu kotelen. Nejedná se zde pouze o náklady za plyn, jsou zde vidět i položky za elektřinu, mzdu topičů ale zejména pak i za servis a opravy.

Volba 4 kotlů GEMINOX THR do jedné kaskády byla optimální, což potvrzují i reálné náklady uvedené v tabulce. Investice do špičkových kotlů s vysoce odolnou konstrukcí vybavených velkoplošnými výměníky z nerezové oceli se vyplatila. Široká modulace výkonu kotlů minimalizovala počet pracovních cyklů, nerezové výměníky s velkými průměry trubkovnic umožnily bezproblémový provoz na původních topných systémech. Technický stav kotlů GEMINOX THR v Harrachově je zřejmý z fotografií a je zárukou bezproblémového provozu i v dalších pětiletkách.

SÍDLIŠTĚ NOVÝ SVĚT HARRACHOV-NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY ZA ROK 2005
číslo popisné   462/463 464/465 466/467 470/471 472/473 474/475
celková vytápěná plocha bytů m2 1550 1257 1257 1257 1257 1257
počet kotlů / výkon kotelny ks/kW 4/188 4/188 4/188 4/188 4/188 4/188
celkový počet topných dnů ks 278 279 279 279 279 279
cena tepla Kč/GJ 267,44 284,79 271,21 277,15 262,28 264,70
skladba nákladů na vytápění a přípravu teplé vody
plyn 384 529 284 259 283 106 314 398 314 503 308 911
elektřina 53 961 45 888 46 061 42 923 47 084 41 068
mzdové náklady 10 414 10 414 10 414 10 414 10 414 10 414
servis a opravy kotlů 10 001 5 996 7 867 7 935 5 836 8 093
ostatní servis a opravy 9 902 22 949 0 22 882 0 5 087
revize vyhrazených zařízení 4 312 0 4 379 0 0 0
celkové roční náklady 473 118 369 505 351 826 398 551 377 837 373 573
roční náklady na vytápění a přípravu teplé vody v jednotlivých domech a bytech
byt 1+1 (31,88 m2) 7 215 6 916 6 812 7 713 6 582 7 186
byt 1+2 (54,06 m2) 12 235 11 752 11 552 13 080 11 160 12 186
byt 1+3 (70,92 m2) 16 051 15 385 15 155 17 159 14 641 15 987
byt 1+4 (70,57 m2) 15 972 15 309 15 080 17 074 14 569 15 908
byt 1+5 (86,87 m2) 19 661 18 845 18 563 21 018 17 934 19 582
byt 1+KK (36,7 m2) 8 306          
byt 1+2 (49,9 m2) 11 294          
náklad na m2 226 217 214 242 206 225

Průměrná cena tepla za rok 2005 na sídlišti Nový svět vytápěném kotli GEMINOX THR je 271,30 Kč/GJ po započtení všech provozních nákladů nepotřebuje dalšího komentáře.


 
 
Reklama