Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Brilon a.s. - informace o změnách

Dnem 7. listopadu 2013 změnila společnost Brilon CZ, a.s. své obchodní jméno na BRILON a.s. Současně dnem 1. ledna 2014 se společnost Brilon a.s. stává jediným dovozcem výrobků GEMINOX do České republiky a Slovenské republiky.

Vážení obchodní přátelé,
Oznamujeme Vám, že dnem 7. listopadu 2013 změnila společnost Brilon CZ, a.s. své obchodní jméno na BRILON a.s. Veškeré ostatní skutečnosti zapsané v OR MS Praha, odd. B, vložka 14817 zůstávají beze změny.

Současně Vám oznamujeme, že dnem 1. ledna 2014 se společnost Brilon a.s. stává jediným dovozcem výrobků GEMINOX do České republiky a Slovenské republiky.

V České republice přebírá tyto aktivity od své dceřiné společnosti Procom Bohemia s.r.o., IČO: 47538031.
V Slovenské republice přebírá tyto aktivity od původního dovozce Procom spol. s r.o., IČO: 00684210.

Společnost Brilon a.s. taktéž přebírá veškeré záruky poskytnuté na výrobky GEMINOX původními dovozci v plném rozsahu. Práva konečných spotřebitelů zůstávají nedotčena a kontinuita všech služeb je zachována.

S přáním všeho nejlepšího do roku 2014.

Zdeněk Fučík
předseda představenstva
Brilon a.s.


Brilon a.s.
logo Brilon a.s.

Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a ohřev teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV, plastové systémy odvodů spalin, ventilační systémy ...

 
 
Reklama