Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zákaz horizontálních odvodů spalin - konkurenční nevýhoda?

Na základě mnohaletých zkušeností s provozem kondenzačních kotlů se dovozce kondenzační techniky GEMINOX rozhodl pro úplný zákaz používání horizontálních odvodů spalin pro své modely THRi a vítá proto vznik normy ČSN 734201:2008, která používání tohoto způsobu odvodu spalin velmi omezuje.

Horizontální odvody spalin u kondenzačních kotlů totiž nezpůsobují pouze hygienické problémy, které popisuje zmiňovaná norma. Přináší taktéž problémy technické, které jsou důsledkem provozu těchto spotřebičů ve skutečně kondenzačním režimu.

Paradoxem je, že nejvíce se projevují u kotlů s velmi dobrými technickými parametry. Typicky pak u modelů s nízko položenými výkonovými rozsahy, tedy u kotlů používaných v moderních novostavbách.

Zde dochází prakticky kontinuálně ke stavům, kdy se velmi studené a vlhké spaliny plazí zeširoka po fasádě, kde působí více než neesteticky, způsobují nenávratné škody všude tam, kam proniknou a obtěžují celé okolí.

V krajních případech, pokud je vyústění na návětrné straně objektu, se spaliny mohou vracet koncentrickým otvorem pro přívod spalovacího vzduchu do kotle. Vlhkost obsažená ve spalinách pak může způsobovat poruchy jeho elektronických částí.

Pokud by některý z výrobců tvrdil, že problémy s horizontálním odvodem spalin nemá, oznamoval by jinými slovy to, že jeho výrobek nesplňuje požadavky kladené na moderní kondenzační kotel.

Spolehlivá funkce horizontálního odvodu spalin je totiž garantována pouze dostatečně vysokou teplotou spalin spolu s velkým výkonem ventilátoru, který horké spaliny vytlačí dostatečně daleko od fasády vytápěného objektu, kde se spolehlivě rozptýlí.

To však není u správně fungujících kondenzačních kotlů technicky možné a proto dovozce kondenzační techniky GEMINOX toto omezení zavedl přesto, že u neinformovaných zákazníků by se mohlo stát konkurenční nevýhodou.

Za největší nedostatek nové normy z hlediska provozu kondenzačních kotlů lze tedy označit článek 10.3.1, který v určitých případech povoluje použití horizontálních odvodů spalin pro kotle do výkonu 14 kW. Zkušenosti z praxe totiž jednoznačně ukazují, že právě při provozu těchto kotlů vznikají ty největší problémy.

Proto by bylo v případě kondenzačních kotlů lepším řešením zavedení plošného zákazu tohoto způsobu odvodu spalin.


Brilon a.s.
logo Brilon a.s.

Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a ohřev teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV, plastové systémy odvodů spalin, ventilační systémy ...