Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zdeněk Fučík: Rozdíl ve vytápění zemním plynem a uhlím představuje 20 krabiček cigaret

TZB-info:Pravidelní čtenáři partnery portálu TZB-info velmi dobře znají, ale vzhledem k tomu, že nových čtenářů stále přibývá a portál TZB-info právě očekává překonání hranice sta tisíc návštěv za měsíc, mohl byste firmu Geminox blíže představit pro nové čtenáře?

Zdeněk Fučík: Firma Geminox je největším výrobcem ocelových kotlů ve Francii. Specializuje se na technologie svařování nerezové oceli. Kondenzační technikou se zabývá již od roku 1983. Veškerý vývoj a výrobu kondenzačních kotlů provádí výhradně v mateřském závodě. Spolupracuje pouze s renomovanými dodavateli komponentů (např. Siemens, Huba, Grundfos), kteří pro Geminox vyrábějí sofistikované součástky určené nebo optimalizované pouze pro tyto kotle. Vedoucí postavení zaujímá na trzích ve Švýcarsku, Dánsku a USA. Geminox vyrábí své kondenzační kotle i pro jiné výrobce - například švýcarský Elcotherm, německý Elco-Klockner, britský Hamworthy, rakouský Olymp... .

TZB-info: Vaším nosným programem jsou plynové kondenzační kotle, které firma Geminox vyrábí v Bretani a vyváží do mnoha zemí světa. Vy sami tvrdíte, že vaše kotle dokáží uspořit 30 - 40 % paliva oproti klasickým kotlům. Ale - co míníte oním "klasickým kotlem"?

Zdeněk Fučík: Klasickým kotlem je podle nás běžný, tedy nekondenzační kotel bez jakýchkoli technických vymožeností. Typickým představitelem je stacionární litinový kotel se skokovým řízením (standardně 25 kW) nebo nástěnný maloobsahový kotel s měděným výměníkem a plynulou regulací výkonu řízenou přivíráním nebo pootevíráním plynové armatury (standardně 8 - 24 kW). Chod těchto zařízení bývá obvykle řízen spínáním pokojového termostatu. Jejich cena je velmi nízká, technická úroveň je však ještě nižší. Vlastní konstrukce se u jednotlivých výrobců příliš neliší. Přináší svým klientům jednu jedinou výhodu - nízkou pořizovací cenu. Většina koncových zákazníků má něco takového doma, protože jak známo, tyto výrobky tvoří doposud základ prodeje na našem trhu.

TZB-info: Jak dosahujete avizovaných úspor plynu?

Zdeněk Fučík: Alfou a omegou dosažení úspor je správná volba výkonu kotle pro daný objekt a optimalizace všech jeho parametrů. Pokud má kotel šetřit, nesmí cyklovat a musí co nejdéle pracovat v kondenzačním režimu. Čím lépe se podaří tyto parametry nastavit, tím vyšších úspor je dosahováno. Pokud kotel cykluje, narůstá spotřeba o 15 - 20 %. Jestliže není správně nastaveno oběhové čerpadlo a vznikne nadprůtok topným systémem, spotřeba stoupne o dalších 5 - 6%. Nejsou-li nastaveny a optimalizovány topné křivky, ztrácím další procenta. Základním předpokladem ovšem je, aby kotel tyto parametry a funkce vůbec měl a mohl tedy žádaných provozních podmínek dosáhnout. Klasické kotle je nemají vůbec a levné kondenzační kotle je mají silně omezeny. V rámci své ceny.

TZB-info: Mnozí lidé se nyní po zdražení plynu vrací k topení neekologickým, ale levným uhlím. Může sebeúspornější plynový kotel uhlí v našich podmínkách konkurovat?

Zdeněk Fučík: Záleží na celkovém pohledu na věc. Vím, že jsou mezi námi lidé, pro které je to nutná volba, ale to je pouze velmi malá část z těch, kteří takto uvažují. Ano, tuhými palivy lze topit v současných podmínkách levněji než plynem. Počítám-li pouze cenu uhlí. Já jsem ale přesvědčen, že naši zákazníci do svých úvah zahrnují i cenu své vlastní práce, okolní náklady, tepelnou pohodu a komfort v domě a záleží jim na tom, v jakém prostředí žije jejich rodina. Z Vašich tabulek na portálu je zřejmé, že topení zemním plynem je asi tak 2x dražší než topení hnědým uhlím. Pokud dosáhnu úspory alespoň 25 %, klesá mi absolutní rozdíl na 8161 Kč, tedy okolo 1000 Kč za měsíc topné sezóny. Každý se může rozhodnout, zda mu to za to stojí nebo ne. Tato částka představuje například 20 krabiček cigaret. Ty mohou být pro některé z nás důležitější. Samozřejmě, že lze namítnout, že se jedná o zkreslené výpočty, které nezohledňují například pořizovací cenu zařízení, ale na druhé straně úspory přes 40 % nejsou při generačních výměnách kotlů žádnou výjimkou. Pouze se snažím demonstrovat, že situace není zdaleka tak zoufalá, jak ji některá média s velkou oblibou prezentují.

TZB-info: Pociťujete odliv zákazníků?

Zdeněk Fučík: Ne. Naši zákazníci si zřejmě uvědomují, že pokud chtějí topit pohodlně, ekologicky a hlavně za přijatelné náklady, tak se jim vyplatí investovat do dokonalé technologie. Ti, kteří se vracejí k tuhým palivům, nebyli nikdy našimi klienty.

TZB-info: Za své kotle sbíráte jedno ocenění za druhým. Neuvažovali jste o získání známky Ekologicky šetrný výrobek?

Zdeněk Fučík: Asi máme více chyb než kotle, které nabízíme. Známku EŠV vlastníme, ale pouze na předcházející typovou řadu kotlů THR. Proto ji v současné době neprezentujeme. Musím přiznat, že jsem si doposud nenašel čas na její aktualizaci. Jedná se o formalitu, současná typová řada kotlů má lepší parametry spalování než ta předchozí, oceněná známkou č. 11-05.

TZB-info: Co se pro vás stalo nejvýznamnějšího v letošním roce?

Zdeněk Fučík: Získali jsme výhradní zastoupení tradiční britské značky Hamworthy pro Českou republiku a Slovensko. Tento výrobce se specializuje na modulární kotle, které vyrábí již od roku 1966. Základem nabídky pro naše trhy jsou kotle Wessex ModuMax. Je to ucelená typová řada nerezových kondenzačních kotlů s výkonovým rozmezím od 24 do 750 kW. Kotle Wessex ModuMax jsou osazeny řídící automatikou Siemens LMU64, což nám umožnilo jejich snadnou integraci do naší servisní sítě. Hlavní výhodou kotlů Wessex ModuMax je jejich kompaktnost, což názorně ilustruje fakt, že jsou schopny vyprodukovat výkon 975 kW z 1 m2 užitné plochy. První kotle byly instalovány přesně před rokem v Jablonci nad Nisou a dosavadní zkušenosti s jejich provozem v našich podmínkách jsou veskrze pozitivní. Bližší informace k těmto výrobkům jsou k dispozici na www.hamworthy.cz

TZB-info: Máte připravenu pro nadcházející topnou sezónu nějakou zajímavou novinku?

Zdeněk Fučík: Ano. Tento týden začneme našim klientům nabízet nový kotel s označením Geminox THRi 2-17. Jedná se o evolučně optimalizovanou variantou předchozího modelu THRi 2-13, u které byl zvýšen maximální výkon na 16,9 kW (oproti 13,5 kW u THRi 2-13) při zachování vynikající hodnoty minimálního výkonu 2,3 kW (2,4 kW u THRi 2-13). Zvýšení maximálního výkonu o 25 % nám umožní snazší aplikace těchto kotlů v našich podmínkách, zejména u těch zákazníků, kteří se u předchozího typu obávali nedostatečného maximálního výkonu. S modulačním rozsahem 15-100 % a minimálním výkonem 2,3 kW se tento kotel opět vzdálil konkurenci.

TZB-info: A co vás ještě čeká?

Zdeněk Fučík: Aqua-therm. Účastníme se ho každý rok, tedy i letos. A stejně jako vloni i letos budeme mít dostatek novinek, abychom mohli oslovit zákazníky z řad odborné i laické veřejnosti. Základem naší nabídky budou, jak věříme, pouze ekologicky šetrné výrobky - francouzské kondenzační kotle Gemino THRi v kategorii do 50 kW a britské kondenzační kotle Hamworthy Wessex v kategorii nad 50 kW.

TZB-info: Jste partnerem a sponzorem internetového portálu tzb-info. Jaký význam má pro vás internet?

Zdeněk Fučík: Internet je bezesporu hlavním zdrojem informací pro ty zákazníky, kteří se rozhodují samostatně. Snažíme se o otevřený přístup k informacím o našich výrobcích a proto máme na webu zveřejněny veškeré technické údaje a také kompletní projekční podklady. Včetně různých omezení. Naši klienti oceňují, že mohou tyto informace získat ještě před tím, než vstoupí do jednání například s topenářskou firmou. A také nás vždy potěší, když nám klient řekne, že si kotel vybíral na webu a ten náš mu vyšel nejlépe. A že je rád, že ví, s kým mluví, protože se dívá na fotku v kontaktech na webu. Veškeré informace jsou k dispozici na doménách www.geminox.cz, www.hamworthy.cz a www.kondenzacni-kotle.cz.

Děkuji za rozhovor.

Za redakci TZB-info se ptala RNDr. Jan Plamínková

 
 
Reklama