Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Konference Vytápění v Třeboni 2009 - aktuálně

Konference Vytápění v Třeboni 2009 byla zahájena. Položili jsme otázky zástupcům partnerů letošní konference a zeptali jsme se jich na některé aktuality. Podívejte se s námi do Třeboně.

Generální partner konference Korado a.s. (Pavel Herman, Marketing)

TZB-info: V návaznosti na novelizaci Nařízení vlády č. 299/2001 Sb. se s účinností od 1. 5. 2009 mění podmínky poskytování dotací a záruk na podporu oprav a modernizací bytových domů v programu PANEL. Po této novelizaci spadají otopná tělesa do skupiny s nejvyšší podporou. Myslíte, že podobná opatření mohou ovlivnit rozhodování investorů nebo jsou "jen příjemným bonusem"?

Pavel Herman: Ano, podobná opatření rozhodnutí investora ovlivňují. Podle našich zkušeností se zástupci bytových družstev a sdružení vlastníků majitelů bytů začínají stále více zajímat o tzv 2. vlnu modernizací. Tato po zateplení a výměně oken je směřována právě na vnitřní instalace, včetně otopného systému. Protože v posledních měsících z této oblasti zaznamenáváme vzrůstající zájem, je naší "nejčerstvější" novinkou právě otopné těleso pro rekonstrukce starých otopných soustav. Novinku představíme na 20. ročníku konference Vytápění Třeboň 2009.

TZB-info: Jste tradičním partnerem konference vytápění, možnosti profesních školení přímo ve Vaší firmě jsou mezi topenáři vyhlášené a i v letošním roce jste vystavovali na ISH. Je jasné, že podpora prodeje je jedním z Vašich priorit. Mění se pohled na tyto aktivity v souvislosti se současným poklesem stavebnictví? A jaký byl z Vašeho pohledu letošní veletrh ISH ve Frankfurtu?

Pavel Herman: Oblast vzdělávání a výměny informací s odbornými skupinami je dlouhodobou prioritou naší společnosti a platí to i v době současné. Ze strany našich partnerů zaznamenáváme i nyní vzrůstající zájem o informace, což dokládá obsazení našich specialistů na několik měsíců dopředu.
Co se týká druhé části Vaší otázky, na letošním ročníku ISH ve Frankfurtu nad Mohanem se v oblasti otopných těles potvrdil trend posledních několika let, tedy směřování k designovým provedením. Oproti minulému ročníku byla téměř na každém stánku, bez ohledu na to co prezentují, nabízena "zelená řešení" a bylo třeba velmi rozlišovat mezi těmi, které něco nového skutečně přinášejí, a bylo jich dost, a těmi, které se tak jenom tváří.

PROCOM BOHEMIA, s. r. o. - GEMINOX (Zdeněk Fučík, jednatel)

TZB-info: Vaše aktuální akční nabídka platí pro solární sestavy. Jaké jsou podrobnosti nabízených sestav? Je možné na tyto solární kolektory čerpat dotace z programu Zelená úsporám?

Zdeněk Fučík: Těžištěm naší nabídky je kompletní sestava, kterou tvoří ty nejlepší komponenty z naší nabídky. Konkrétně se jedná o špičkový kondenzační kotel Geminox THRi v jedno nebo dvouokruhovém provedení, nerezový trivalentní zásobník Aqualios o objemu 300 litrů, dva solární panely Gemélios s absorpční plochou 2x 2,23 m2, solární clip-in Siemens k montáži do řídící jednotky kotle a veškeré speciální příslušenství (viz www.geminox.cz). Aktuálně je sestava doplněna o notebook Asus Eee 160GB. Dotace z programu "Zelená úsporám" bude možné čerpat v souladu s podmínkami programu na solární panely a Gemélios a zásobník TV Aqualios. Zápis do Seznamu výrobků a technologií – SVT jsme již podali, provedení zápisu předpokládáme v nejbližších dnech.

TZB-info: Na svých stránkách máte podrobný seznam projekčních firem v jednotlivých krajích. Proč je pro investora důležité obrátit se právě na tyto firmy? A má to nějakou návaznost na tříletou záruční dobu, kterou poskytujete?

Zdeněk Fučík: Pro investora je důležité, aby za své peníze dostal to nejlepší dostupné řešení. Zárukou takového výsledku jsou odborní projektanti podrobně seznámení s technikou toho kterého výrobce. My chceme mít jistotu, že se naši potenciální zákazníci budou obracet zejména na ty projekční kanceláře, které mají k tepelné technice GEMINOX vztah, jsou proškoleni v jejím aplikování a mají s ní praktické zkušenosti. Zveřejněním kontaktu na projekční kancelář na našem webu deklaruje naše společnost důvěru v tuto kancelář a je proto pro naše zákazníky jednoznačným doporučením. Jediným pojítkem s tříletou záruční dobou je prevence zvyšování možných nákladů. Pokud je technika GEMINOX správně aplikována, prodloužená záruční doba nepředstavuje žádné dodatečné zatěžování naší společnosti náklady za provedené opravy.

REHAU, s.r.o. (Ing. Ivo Zeman, hl. koordinátor projektů)

TZB-info: Řada projektantů topenářů se v tomto roce zabývá energetickým hodnocením budov, aktuálně i dotačními tituly. U matriálu RAU-FIPRO® ve zcela nové konstrukci profilového systému GENEO® deklarujete Uf = 1,00 W/m2K, při vložení tepelně izolační vložky do speciálních hlavních komor Uf cca 0,91 W/m2K. Profilový systém s příslušným kvalitním zasklením plní požadavky zmiňované směrnice pro energeticky úsporné budovy. Máte i unikátní SW pro výpočet hodnot pro skutečné konkrétní okno. Očekáváte, že současné dotační programy pomohou ve vyšším využití těchto novinek?

Ing. Ivo Zeman: Systém Geneo díky své konstrukci a použití kompozitní staticky nosnému jádru vyloučil potřebu armování, které v plastových profilech zásadně degraduje hodnotu součinitele tepelného prostupu. U profilu Geneo se vrcholných hodnot dosáhne v případě, kdy do středové komory se použijí tepelně izolační vložky a pak lze na profilové sestavě uvažovat s hodnotou Uf=0,85 W/m2K , bez nich 0,91 a Vámi zmiňovaná hodnota 1,0 je v případě zaarmování. Tuto nutnost si může vyžádat extrémní velikost křídla nebo váha zasklívací jednotky (např. trojskla). Právě z důvodů váhy by se mělo při navrhování oken pro NED a PD přistupovat s max. obezřetností, znalostmi a zkušeností v této oblasti okenní techniky. (Bohužel opak je pravdou.) Pro tyto domy s nároky na max. prosklené plochy z titulu max solárních zisků pro interiér je problém váhy dominantní a nezřídka se přikláníme k používání dvojskel s uvnitř dělící prosto folií - konstrukce HEAT Mirror. S tímto druhem zasklení na hodnotě Ug= 0,3 W/m2K a kombinací našeho Clima design (přísně určeného pro PD) jsme dosáhli ve zkušebně celkového váženého Uw=0,48 W/m2K (Csi Praha).

TZB-info: Kolektory REHAU SOLECT, zemní tepelný výměník vzduchu AWADUKT, geotermální sondy a zemní kolektory RAUGEO Thermo z Vaší nabídky jsou vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy. Je možné na zmiňované výrobky čerpat dotace z programu Zelená úsporám?

Ing. Ivo Zeman: Kolektory Solect jsou na přihlášení a nebude problém, se systémy Awadukt a sondy byť jsou nedílnou technologickou součástí rekuperačních jednotek, eventuálně tepelných čerpadel nejsou v dotovaném režimu. Jak jistě víte, díky obrovskému negativnímu ohlasu nejen laické veřejnosti, ale zejména odborníků se připravují některé úpravy s cílem zpřístupnit tyto peníze. Současně se snažíme uplatnit logický požadavek na dotování ucelených systémů, tzn. včetně výše uvedených výrobků Rehau.

Siemens s.r.o. (Jaromír Studený, Communication manager)

TZB-info: V dubnu 2009 jste prezentovali nový Systém Desigo V4, který obsahuje nové řídicí algoritmy z oboru vytápění, větrání a klimatizace (HVAC), speciálně vyvinuté s cílem využít řídicí techniku k lepšímu hospodaření s energií. Byly implementovány např. postupy používající tepelně aktivní konstrukce budov (Thermally Active Building Structures - TABS) a prediktivní řízení otopných soustav. Můžete pro topenáře uvést podrobnosti?

Jaromír Studený: Novinky, které uživatelům nabízí nová generace řídicího systému Desigo lze rozdělit do dvou skupin. Tou první jsou inovace v softwarové oblasti, které zásadním způsobem usnadňují jak uvádění systému do provozu, tak následnou obsluhu. Při vývoji byl rovněž kladen důraz na ochranu dat, která jsou životně důležitá pro bezchybný chod systému Desigo a budovy, kterou řídí. Druhá oblast inovací se týká hardwaru, konkrétně nové generace přístrojů na úrovni modulů I/O a na automatizační úrovni. Všechny inovace byly realizovány v rámci koncepce Energy efficiency společnosti Siemens, jež sleduje aktuální celosvětové trendy v oblasti snižování energetické náročnosti budov. Tato koncepce vznikla jako reakce na skutečnost, že 40 % celosvětové spotřeby energie připadá právě na budovy a plných 21 % emisí CO2 vzniká při jejich užívání.

TZB-info: Výsledkem Vašich projektů EPC v ČR jsou za 9 let úspory ve výši téměř 120 mil. Kč a snížení emisí CO2 o více než 50.000 tun. Odhadujete, že další ekonomický potenciál pro EPC projekty v průmyslu je cca 9 miliard Kč, v ostatních sektorech (školství, zdravotnictví, komunální energetika, bydlení apod.) cca 4 miliardy korun. Lze nějak zobecnit největší potenciál úspor v jednotlivých sektorech?

Jaromír Studený: Pokud bychom se měli pokusit o zobecnění, tak v oblasti průmyslu podle dostupných analýz existuje největší potenciál ve využití odpadní energie (teplo, chlad, voda), kombinované výrobě tepla, resp. chladu a elektrické energie (kogenerace, trigenerace). Velký potenciál se rovněž skrývá v zavádění efektivního energetického managementu, který pomáhá optimalizovat využití energie pro výrobní technologie a provoz budov. Ve státním sektoru je to především náhrada zastaralých systémů pro výrobu nebo přeměnu energie moderním zařízením s vyšší účinností - konkrétně se nejčastěji jedná o rekonstrukce parních kotelen, resp. výměníkových stanic, parních otopných systémů a instalace nízkoteplotních kondenzačních kotlů. Další potenciál pro úspory vzniká při použití moderních systémů pro řízení provozu budov (MaR) a taktéž při zavádění efektivního energetického managementu.
Konferenci Vytápění v Třeboni tradičně v dvouletém cyklu pořádá sekce Vytápění Společnosti pro techniku prostředí a slavnostně ji zahájil předseda sekce doc.Ing.Jiří Bašta, Ph.D., vedoucí Ústavu techniky prostředí fakulty strojní ČVUT Praha a odborný garant konference.

Slavnostní zahajovací večer je příležitostí pro přátelská setkání i první odborné diskuse.

Program konference ve středu a čtvrtek je rozdělen do odborných bloků a probíhá v kongresovém centru Roháč v Třeboni až do čtvrtka do 13.30 hod.


Za redakci TZB-info: Ing. Dagmar Kopačková
Foto: Jitka Kabelová

 
 
Reklama