Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zdeněk Fučík: Kondenzační kotel - správné rozhodnutí

Rozhovor se Zdeňkem Fučíkem, jenatelem společnosti PROCOM BOHEMIA, která je autorizovaným dovozcem kondenzační techniky GEMINOX.

TZB-info: Jak se zobrazí současný výrazný růst cen ropy a zemního plynu na návratnosti investice do kondenzačního kotle?

Zdeněk Fučík: Obecně lze konstatovat, že růst cen energií se stále výrazněji podílí na rozhodování investorů, jaký typ kotle zvolit. Pokud ještě před 3-4 roky považovala drtivá část zákazníků kondenzační kotel spíše za velmi drahou technickou hračku, o které věděli maximálně tak to, že jejich výrobci "popírají" fyzikální zákony, dnes na něj ti znalejší pohlížejí jako na jeden z hlavních zdrojů úspor a zvažují, zda na jeho nákup mohou uvolnit prostředky nebo ne. Návratnost investice do kondenzačního kotle se samozřejmě zrychluje v přímé úměře s růstem ceny plynu a dnes lze v kontextu s ostatními požadavky, kladenými na moderní vytápění, bez uzardění tvrdit, že pokud se majitel novostavby rozhodne pro jiný plynový kotel než kondenzační, rozhodne se vlastně špatně. Konkrétně, dnes kalkulujeme s návratností zvýšené investice v horizontu 4-5 let u zemního plynu a 2-3 let u propanu za předpokladu optimální volby typu kotle. Uvažovaná technická i morální životnost výrobku je samozřejmě výrazně delší.

TZB-info: Vaše společnost je zástupcem firmy Geminox na českém trhu již dlouhou dobu. Jak vidíte vývoj zájmu o kondenzační kotle v ČR v porovnání s ostatnímu evropskými zeměmi?

Zdeněk Fučík: Na tuto otázku není snadná odpověď, protože velmi záleží na energetické politice konkrétního státu. Dlouholetý zájem o kondenzační techniku lze pozorovat například v Dánsku, Holandsku a Švýcarsku, kde jsou energie velmi drahé a investoři již dobře vědí, proč do této techniky investovat. Paradoxně v zemi původu námi dovážených výrobků, ve Francii, není prodej kondenzačních kotlů nikterak výrazný, protože spotřebitelé nejsou okolnostmi nuceni k zvýšeným investicím do úsporné tepelné techniky. Konec konců mezi evropské země patří i Ukrajina a tam lidé v mnoha oblastech nemají instalovány plynoměry vůbec a platí plyn paušálem. Pak je jim vskutku jedno, jakou má výrobek spotřebu a úspora pro ně není žádným argumentem.
U nás má nástup prodeje kondenzační techniky stejný průběh jako ve všech ostatních zemích, ve kterých došlo k zvýšení cen energií. Po rozpačitém začátku nastává razantní nárůst prodeje, který kopíruje stejně razantní nárůst ceny plynu.

TZB-info: Podle Vašich zkušeností - co dnes nejvíce ovlivňuje investora při rozhodování o volbě značky a typu kotle - prezentace značky v tisku, prezentace značky v internetových médiích, návštěva a kontakty z odborného veletrhu, názor odborníka (projektanta, montážní nebo servisní firmy), stanovisko příbuzných a známých?

Zdeněk Fučík: Všichni investoři tuší, že by se o tuto techniku měli začít zajímat a shání informace "kde se dá". Bude to možná znít cynicky, ale velmi záleží na jejich vzdělání a sociálním postavení.
Pro investory z vyšších pater společenského žebříčku jsou rozhodující informace získané z internetu. Ti jsou, díky své praxi a přístupu k informacím, schopni porovnáním s ostatními rozlišit kvalitu značky i bez toho, že by byla veřejnosti notoricky známá. Většinou vyberou 2-3 kvalitní značky, svou volbu si prověří u renomovaných projektantů a pak konzultují zvažované řešení s odbornými zástupci výrobců nebo dovozců, od kterých očekávají vysoce fundované odpovědi a individuální přístup. Důležitým parametrem bývá i komplexnost nabídky, schopnost optimálně řešit veškeré požadavky kladené na vytápění a komfort, který technika této úrovně umožňuje.
Lidé z opačného konce spektra dají spíše na doporučení montážní firmy zpravidla podpořené co nejnižší cenou vybraného výrobku. Ne vždy si pak uvědomují, že takovéto řešení nebývá právě optimální a po první topné sezoně bývají značně rozčarováni z celkového výsledku svého snažení. Je samozřejmé, že doporučení důvěryhodného člověka může být dobrou volbou. Háčkem ale zůstává, zda je tato osoba schopna objektivně porovnat navrhované řešení s tím svým.

TZB-info: Pro jaké otopné soustavy je kondenzační kotel nejvíce vhodný a pro jaké naopak nejméně?

Zdeněk Fučík: Bodem 1 je notoricky známá skutečnost, že kondenzační kotle pracují nejlépe tehdy, pokud mají teplotu vratné vody sníženu na minimum. Tato hodnota samozřejmě závisí na tepelném spádu otopné soustavy a platí obecná zásada, že čím je nižší tepelný spád, tím je vyšší stupeň využití kotle. Pak ale následuje bod 2, a tím je technická úroveň výrobku. A ta je velmi důležitá pro funkčnost jednotlivých typů kotlů na běžných otopných soustavách 80/60 °C nebo nověji 75/60 °C, které jsou u nás nejrozšířenější. Pokud má například kotel inteligentně řízeny otáčky oběhového čerpadla, může posunout mez kondenzace o více než 5 °C a pracovat v kondenzačním režimu i na takové soustavě, kde levné a tedy i jednoduché výrobky dávno nekondenzují. Velmi důležitým parametrem je i výkonový rozsah kotle. Je-li tento rozsah takový, že kotel není schopen zkopírovat tepelnou ztrátu domu, nemůže pracovat správně. Nejdramatičtější je tento problém u současných novostaveb. Moderní domy mívají tepelnou ztrátu 8-14 kW při vnějších teplotách -12 °C (popř. -15 °C). Bývá běžnou praxí, že montážní firma doporučí investorovi jako ekonomicky výhodné řešení jednoduchý kondenzační kotel s výkonovým rozsahem 8-24 kW s tím, že má stejnou funkci jako zbytečně složité a drahé výrobky. Má, ale pouze 1 až 2 týdny za rok. Po celý zbytek topné sezóny je totiž požadavek na teplo mimo pracovní rozsah takovéhoto kotle. Je pak opravdu na pováženou, jaký je stupeň využití takovéhoto výrobku a zda má zvýšená investice do kondenzační techniky v tomto konkrétním příkladě vůbec nějaký smysl. Domnívám se, že klasický nekondenzační kotel by poskytl hodně podobnou službu za de facto poloviční cenu. Zejména pro tyto novostavby jsou nutností kotle kopírující jejich tepelnou ztrátu - například 2,3-13,9 kW v případě našeho výrobku Geminox. Toto tvrzení máme podloženo dlouhodobým měřením, při kterém bylo objektivně zjištěno, že na objektu s tepelnou ztrátou okolo 8 kW nastala roční úspora ve spotřebě plynu 20 % poté, kdy byl kondenzační kotel Geminox s výkonovým rozsahem 4,8-23,2 kW nahrazen stejným typem kondenzačního kotle Geminox, ale s optimálním výkonovým rozsahem 0,9-9,5 kW.

TZB-info: Ve Vašich podkladech jsou kromě kotlů a zásobníků i směšovací ventily, regulace kotle, prvky pro kouřovody, ale také přípravky pro pasivní ochranu kotle a systému ÚT před bakteriemi a elektrokorozí BIONIBAL. Jak tento přípravek funguje?

Zdeněk Fučík: Bionibal je učen k pasívní ochraně topného systému před korozí a bakteriemi.
Dávkuje se do topného systému v poměru 1:100 u radiátorových topných systémů a v poměru 1:50 u podlahového vytápění. Neutralizuje rozdílný elektrický potenciál kovů použitých v topném systému a zabraňuje tvorbě bakterií. Přípravek byl vyvinut výrobcem před lety, kdy byly výměníky kotlů Geminox vyráběny ze slitiny hliníku s křemíkem a občas nastávaly problémy s jejich elektrokorozí. Tehdy byl Bionibal povinnou přísadou do topného systému. V posledních sedmi letech, kdy jsou výměníky kotlů Geminox vyráběny výhradně z masivní austenitické nerezové oceli třídy 316L a tento problém zcela vymizel, je Bionibal i nadále úspěšně nabízen jako doporučená ochrana topných systémů, zejména pak podlahových.

TZB-info: Jak se odlišuje přípravek k ochraně před bakteriemi, elektrokorozí a mrazem BIONIBAGEL? Kladou tyto přípravky nějaké speciální požadavky na další prvky systému ÚT, např. armatury nebo potrubí?

Zdeněk Fučík: Bonibagel se svou funkcí nikterak neliší od Bionibalu, jedná se prostě o jeho nemrznoucí variantu. Žádný z těchto přípravků neklade zvýšené nároky na další prvky systému ÚT.

TZB-info: Jakou poskytujete záruku na kotle Geminox a co je rovněž součástí servisu? Jaké faktory mohou záruční lhůtu ovlivnit?

Zdeněk Fučík: Na výrobek je standardně poskytována 2 letá záruka, kterou lze prodloužit na 3 roky.
Na nerezové části kotlů je poskytována záruka 5 let. Samozřejmou součástí servisu je kompletní seřízení a nastavení kotle včetně celé regulace a zaškolení obluhy.
Případné opravy jsou prováděny do druhého pracovního dne a faktem zůstává, že většinu "poruch" lze odstranit konzultací se servisním technikem po telefonu.
Jediným faktorem, který může záruku negativně ovlivnit, je nerespektování požadavku na roční kontrolu a seřízení výrobku. V takovémto případě záruka na výrobek zaniká. Zákazník je s touto skutečností výslovně seznámen při uvedení spotřebiče do provozu.
Naše společnost klade velký důraz na technickou úroveň a praxi servisních středisek. Konkurence o nás občas prohlašuje, že máme špatný servis a argumentuje relativně malým počtem servisních míst. My jsme ale zcela jednoznačně přesvědčeni o tom, že kvalitu nelze nahradit kvantitou. Spíše než opraváře plynových spotřebičů s oprávněním na elektrická zařízení hledáme odborníky na regulaci s oprávněním na plyn, což bývá trochu problém.
Pro zákazníka je však mnohem důležitější garance technické úrovně servisu než jeho formální dostupnost. Z praxe je všeobecně známo, že pokud některé značky ve svých materiálech uvádějí několik set servisních středisek, tak se opravdu nejedná o několik set fundovaných odborníků na kondenzační kotle a regulaci. Jejich skutečný počet se od toho našeho prakticky neliší.

TZB-info: Existují nějaká omezení na ostatní prvky systému ÚT - otopná tělesa, potrubí, armatury při použití kotle Geminox?

Zdeněk Fučík: Ne, kromě jednoho. Pro naše kotle nejsou vhodné směšovací rozdělovače pro podlahové vytápění vybavené termostatickými hlavicemi, protože tato zařízení pracují s příliš vysokými vstupními teplotami. Směšovací rozdělovače neumožňují v kombinaci s nízkoteplotními kondenzačními kotli optimální funkci a jejich instalace obvykle způsobuje nepříjemné provozní problémy, které lze vyřešit pouze jejich demontáží a náhradou za klasický 3-cestný směšovací ventil komunikující s řídicí jednotkou kotle.
V případě výrobku Geminox navíc není nejmenší důvod tyto rozdělovače používat, protože kotel je již z výroby připraven pro řízení jednoho přímého a jednoho směšovaného topného okruhu, přípravy TUV včetně její cirkulace a ohřevu bazénu.

TZB-info: Co považujete za nejsilnější stránku kotlů Geminox?

Zdeněk Fučík: Je to zejména velká praxe výrobce s touto technikou, která je delší než dvě desetiletí.
Na základě mnohaletých zkušeností byla vyvinuta již třetí generace kotlů se špičkovou regulací, která je maximálně odolná proti působení vnějších vlivů. Široká škála dvanácti typů umožňuje optimální volbu kotle i zásobníku bez nutnosti přijímání jakýchkoliv kompromisů.

TZB-info: Prozraďte nám některou z Vašich zajímavých referencí.

Zdeněk Fučík: Správa Pražského hradu, Pražské arcibiskupství, Česká národní banka, ale také například nejužší středověký dům v Praze, hotel Clementin. To jsou však pouze "bonbónky". Mnohem zajímavější referencí je několikanásobný nárůst prodeje kotlů do 13 kW do novostaveb a zejména pak reakce těch majitelů, které jsme "násilím zlomili" na nedůvěru budící kotel s nízkým výkonem. Odvažuji se tvrdit, že asi není zcela běžnou praxí to, aby zákazníci informovali výrobce nebo dovozce o svých ročních spotřebách plynu...

TZB-info: Mohou zájemci vidět někde kotle Geminox in-natura?

Zdeněk Fučík: Kondenzačními kotli Geminox jsou osazeny dva veřejnosti volně přístupné vzorové domy. Jeden stojí v Praze 9 - Miškovicích, ulice U Strouhy. Dům má tepelnou ztrátu 11 kW a je zde instalován kotel THRi 2-13 M75V s výkonem 2,3-13,9 kW a integrovaným zásobníkem TUV 75 l. Jedná se o samostatně stojící zděný RD s obytnou plochou 165 m2, moderním topným systémem 75/60°C a klasickým provedením obvodového pláště. Jedná se o dům systému DIVA z roku 2003.
Druhý dům lze prohlédnout na brněnském výstavišti v centru Eden 3000. Jedná se o nadstandardní samostatně stojící zděný rodinný dům s obytnou plochou 230 m2, s moderním topným systémem 75/60°C a kvalitním zateplením. Jedná se o RD G-servis Klasik 125B a tepelná ztráta domu je 12 kW. I zde je nainstalován kotel Geminox THRi 2-13 s výkonovým rozsahem 2,3-13,9 kW.
Samozřejmě, že všechny typy kotlů a z toho některé z nich v provozu, si mohou zákazníci prohlédnout v naší prezentační místnosti ve Staré Boleslavi, Na Dolíku 53.

Ing Dagmar Kopačková, TZB-info: Děkuji za rozhovor.

 
 
Reklama