Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Odborné recenzované články

Facility management / od 4.3.2013 do 12.8.2013


zpět na aktuální články

12.8.2013
Ing. Eva Beránková, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Každé stavební dílo prochází svým životním cyklem, od počáteční myšlenky, přes jeho projektování, realizaci, případně změnu stavby a užívání až po jeho odstranění. Článek upozorňuje na provázanost životního cyklu staveb s životností a opotřebením staveb a neopomíjí ani nejdůležitější pohled na tuto problematiku, což je ekonomické vyjádření podílů jednotlivých nákladových položek, které v průběhu životního cyklu vznikají.

15.7.2013
Ing. Eva Beránková, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Význam údržby staveb při provozování nemovitostí se zásadami Facility managementu je obrovský. Správně a kvalitně prováděná údržba staveb napomáhá k bezproblémovému a zejména bezporuchovému provozování, resp. užívání daných staveb. Snaha každého vlastníka, resp. provozovatele je, aby z provozování, resp. užívání těžil maximální užitky. Cílem tohoto článku je tedy definovat druhy, procesy a další způsoby provádění údržby, které mu jeho snažení pomohou zefektivnit.

8.7.2013
Ing. Jan Vidim, Domat Control System s.r.o.

Při návrhu a instalaci systémů automatizace budov tvoří jednu ze zásadních částí systému vstupní periferie – čidla environmentálních veličin. Trh se snímači parametrů prostředí v budovách má ve srovnání se snímači průmyslovými některé specifické vlastnosti.

24.6.2013
Ing. Eva Beránková, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Článek si klade za cíl představit Facility management tak, jak ho definuje norma ČSN EN 15 221, přiblížit vývoj tohoto oboru, vytýčit jeho cíl, určit způsoby, kterými je Facility management realizován, vymezit úrovně řízení, na kterých jsou procesy řízeny a konečně objasnit pozici a poslání Facility managera, ať už na straně příjemce služby nebo na straně poskytovatele. Článek shrnuje základní fakta a informace o dynamicky se vyvíjejícím oboru, který se postupem času stává nedílnou součástí našeho pracovního života.

10.6.2013
Ing. Vendula Nejedlá, Ing. Veronika Nídlová, Ing. Petr Vaculík, Ph.D., Ing. Jan Hart, Ing. Zdeněk Votruba, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze

Otázka spolehlivosti a kvality bezpečnostních systémů je v dnešní době primárním kritériem pro výběr konkrétního typu zabezpečení. Nejrizikovější jsou z tohoto pohledu perimetrické systémy, které prakticky ve všech svých variantách a technologiích výrazně podléhají vlivu vnějších podmínek a rušivých vlivů.

27.5.2013
Petra Gütterová, redakce

Téměř 100 definic, které vysvětlují základní pojmy, které se ve facility managementu objevují. Slovník Vám může pomoci při první orientaci ve facility managementu nebo při potřebě přesné terminologie.

13.5.2013
Pavel Komenda

Tento článek je určen novým zájemcům o podnikání v oblasti správy technické infrastruktury budov. Podává základní informace o poskytování technických služeb při správě nemovitostí v oblasti technického zařízení budov ve všech objektech klienta poskytovatele služeb formou facility managementu. Text pojednává především o budovách, sloužících výhradně k administrativní činnosti s rozsahem od velkých budov ve vlastnictví až po malá pracoviště v pronajatých objektech.

29.4.2013
Prof. Dr. Jarek Kurnitski a redakce Blueprint

Jedním z důvodů, proč budovy s téměř nulovou spotřebou energie neplní očekávání uživatelů, je to, že mohou být příliš složité na provozování. Dalším důvodem může být přílišný optimismus projektu,který nezohlední např. spotřeb energie kancelářskou technikou, která ve skutečnosti dominuje v energetické bilanci budovy.

15.4.2013

V současné době nemáme dostatek údajů o skutečné energetické spotřebě systémů vytápění, větrání a klimatizace (HVAC). Evropský projekt iSERV má za cíl vytvořit podrobnou databázi s údaji o spotřebě energie evropských systémů HVAC a jejich komponentů. Na základě porovnání dat budou určeny možnosti úspor energie, které budou volně k dispozici.

8.4.2013
Ing. Veronika Nídlová, Ing. Jan Hart, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Ing. Petr Vaculík, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, katedra technologických zařízení staveb

Současné biometrické identifikační systémy dokáží číst téměř všechny jedinečné údaje z lidského těla. Jedna z posledních možností inovace tak připadá na identifikaci dle kůstek v kostře zápěstí (karpální kosti).

11.3.2013
Ing. Ilona Uhrová

V úvodní části článku jsou rozebrány podmínky vzniku požáru a nebezpečí související s výskytem vrstev prachu. Další část článku se zabývá tepelnou degradací biomasy a přenosem tepla ve vrstvě prachu. Je zmíněna také souvislost výskytu vrstev prachu a zdůrazněna souvislost s úklidem prostor a jednotlivých zařízení v souladu s ČSN EN 60079-10-2.

4.3.2013
Ing. Štěpánka Michálková, ČVUT, Fakulta stavební, obor Ekonomika a řízení ve stavebnictví

Benchmarking je kontinuálně a systematické porovnávání vlastní výkonnosti v produktivitě, kvalitě a výrobním procesu s podniky a organizacemi představující špičkové výkony.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama