Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

V Praze probíhá Týden Facility managementu

Včera Týden facility managementu začal exkurzí, dnes pokračuje mezinárodní celodenní konferencí v Hotelu Ambassador. V úvodním bloku zazněly přednášky z Maďarska, Litvy a Německa, informace o nové normě a významu rozklíčování položek a řízení energetické náročnosti budov.

Prezident IFMA CZ Milan Hampl zahájil konferenci a zdůraznil, že úlohou současného facility managementu je rozšiřující se spektrum služeb a větší důraz na budovu jako celek.

Týden FM, Praha 2016, foto D.Kopačková

Prvním řečníkem byl Jozef Czerny Hungarian FM Society, který hovořil o novém FM standardu ISO 41001

V přednášce mimo jiné zaznělo: „Nová norma je o hodnocení, o propojení smlouvy s interními i externími požadavky, s důrazem na kritické požadavky, které musí být jasné interním i externím dodavatelům. Je třeba respektovat, že mnohdy jsou požadavky v emoční rovině a nejsou jednoduše měřitelné.“ Přednáška byla zajímavou formou interakce s účastníky konference, jelikož Josef Czerny připravil tabulku, na kterou se odkazoval, komentoval a účastníci si tak měli možnost přímo hodnotit svou společnost, identifikovat se s požadavky na standardy a vyzkoušet si způsob hodnocení. Oficiálně bude norma ISO 41001 zveřejněna příští rok, návrh je již k dispozici.

Týden FM, Praha 2016, foto D.Kopačková
Týden FM, Praha 2016, foto D.Kopačková
Týden FM, Praha 2016, foto D.Kopačková

Týden FM, Praha 2016, foto D.Kopačková

Druhým zahraničním hostem byla Natalija Lepkova z VGTU Vilnius, Lithuania s přednáškou FM v Litvě: minulost, současnost, budoucnost

„V Litvě je zastaralý bytový fond, který je pro facility managery velkou výzvou. Staví se poměrně hodně, jsme členem výboru CEN a využíváme národní i mezinárodní normy. Z nájemníků se postupně staly vlastníci, obecní firmy, které byly postupně také zprivatizovány“, zrekapitulovala Natalja Lepkova a pokračovala: „Kolem roku 2000 byly jasně definovány potřeby a podmínky pro poskytování služeb. Postupně se zvyšují standardy, ale o FM můžeme mluvit až později s ohledem na to, že nejde jen o údržbu budov.“ Certifikace je v Litvě zajištěna, ale v roce 2011 bylo rozhodnuto i přes nesouhlas odborníků, že certifikace není nutná. Dalšímu rozvoji oboru FM neprospívá ani skutečnost, že v Litvě není asociace FM. Za důležité Natalja Lepková považuje, že obor FM je zastoupen v rámci vzdělávání studentů na univerzitě. V budoucnu čeká odbornou veřejnost BIM a nové technologie a větší integrace norem EN a ISO.

Třetím řečníkem v úvodním bloku byl Claus Biedermann z EBCSoft, GmbH, Germany s přednáškou Šetrné budovy řízené dynamickým parametrem v BMS.

"Budu hovořit o energetické náročnosti budov, protože v posledních letech se do budov dostalo velké množství technologií a zároveň rostou ceny energií. Zajímavá je skutečnost, že spotřeba energie je v podstatě konstantní, s novými technologiemi totiž zvyšujeme standardy a komfort, a tak i přes snižování energetických požadavků samotných budov celková spotřeba neklesá," řekl Claus Biedermann. Zabýváme se inteligentními domy, vývojem SW, BIM a moderními technologiemi. Pracovat na snižování nákladů je nutné. Je nutná komunikace mezi výrobcem BMS, dodavateli technologií a propojení s dobrou znalostí provozu a požadavků uživatelů. Zcela zásadní je komunikace a interakce.

Esencí celého Týdne FM i konference jsou setkání kolegů a sdílení zkušeností. Ani letos tomu není jinak.

Týden FM, Praha 2016, foto D.Kopačková
Týden FM, Praha 2016, foto D.Kopačková
Týden FM, Praha 2016, foto D.Kopačková

Týden FM, Praha 2016, foto D.Kopačková
Týden FM, Praha 2016, foto D.Kopačková
Týden FM, Praha 2016, foto D.Kopačková

Týden FM, Praha 2016, foto D.Kopačková
 
 
Reklama