Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Cenu FM Awards 2016 v kategorii Osobnost roku získal Jan Talášek

Na slavnostním galavečeru Týdne FM byly na začátku listopadu uděleny ceny IFMA AWARDS 2016. Cenu FM Awards 2016 v kategorii Osobnost roku získal Jan Talášek ze společnosti ATALIAN CZ, s. r. o.


Cenu FM Awards 2016 v kategorii Osobnost roku získal Jan Talášek

Jan Talášek se specializace na softwarovou podporu facility management (CAFM) a dílčí oblasti, jako je sběr dat a tvorba pasportizačních dat, metodická podpora značení a kódování, integrační vazby mezi CAFM, dalšími informačními systémy a grafickou prezentací ve formátech CAD a GIS, SW podpora specifických procesů Facility managementu apod.
Od r. 2001 je členem profesního sdružení Facility manažerů IFMA CZ, od r. 2010 do roku 2014 byl členem jejího představenstva.

Profesní CV

V segmentu facility managementu působí od roku 2001, kdy se podílel jako obchodní manažer ve společnosti TESCO SW a.s. na vývoji a implementacích CAFM řešení, do ledna 2009 působil na pozici ředitele prodeje ve společnosti ADIP s.r.o., poté působil opět v oblasti FM a to na pozici výkonného ředitele ve společnosti pit Software, s.r.o. – dodavatele CAFM systému pit-FM na českém a slovenském trhu.
V současné době jsou jeho oborem SW aplikace pro facility management a CAFM systémy zavádí ve společnosti ATALIAN CZ (dříve v její společnosti KAF Facility) a působí na pozici manažera CAFM.

Jan Talášek se podílel na řadě implementačních projektů v různých tržních segmentech a to zejména předprojektovou analýzou uživatelských potřeb a dílčích realizačních podpor a metodiky a dále se podílel na řadě pasportizačních projektů (Česká pošta, Vězeňská služba, Poslanecká sněmovna ČR, Dynamiko Bohemia, SITA CZ apod.). Aktuálně implementuje CAFM aplikace uvnitř skupiny ATALIAN pro její zákazníky i interní potřeby ATALIAN CZ.

Je držitelem certifikátu Facility manažer, získaného na VŠE Praha a znalcem v oboru oceňování nemovitostí, získaném u Institutu Franka Dysona – Vysoké školy realitní v Brně.


Cenu FM Awards 2016 v kategorii Osobnost roku získal Jan Talášek

Projekty, publikace, zajímavé aktivity

Nepravidelně přednáší studentům na STU Bratislava, VŠB TU-Ostrava, ČVUT Praha a VŠE Praha v oborech Facility managementu oblast SW podpory FM a rovněž pravidelně vystupuje se zkušenostmi ze zavádění CAFM systémů na odborných konferencích a seminářích. O zkušenostech se SW podporou se rovněž dělí s posluchači akreditovaných kurzů na VŠE Praha, FM institutu a DTO CZ Ostrava a dalších kurzů W-studio Praha, TZB-INFO a Forum-media Praha.

Jako odborný garant kurzu a jeho lektor rovněž přednáší pro specifický kurz Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, určeného pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje se zaměřením na provoz majetkového portálu, zahrnující metodiku a užívání CAFM systému FaMa+ a určeného pro cca 700 pracovníků příspěvkových organizací a pracovníky KU MSK včetně tvorby podkladů e-learningového výukového portálu MSK.

Publikuje v odborném tisku se zaměřením na FM a dílčí oblasti správy a provozu budov a je spoluautorem dvou knih o facility managementu (Facility management v technické správě a údržbě budov, F. Kuda a E. Beránková, 2013 a Management podpůrných procesů, Facility management, V. K. Vyskočil, F. Kuda a kol., 2011, obě v nakladatelství Professional Publishing).

„Ocenění si velice vážím a děkuji členům představenstva za nominaci . Mé poděkování patří rovněž i Josefu Tesaříkovi staršímu ze společnosti TESCO SW a.s., který mě před 15 lety ve svém týmu k Facility managementu přivedl", řekl pro TZB-info Jan Talášek a pokračuje: "Informační systémy pro FM a FM služby mě již léta baví a přál bych si, aby bavily více uživatelů a především facility manažerů. Ocenění je bezesporu i oceněním mých lektorských aktivit. A samozřejmě i v mém případě platí: Vedle každého úspěšného muže stojí milující žena!“

„Přednáška Jana Taláška na téma Data - informace - pasportizace na našem odborném 5 denním vzdělávacím semináři Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi patří vždy k nejúspěšnějším. Účastníci školení chválí hlavně profesionalitu lektora a informace, které jsou z praxe a přinášejí zamyšlení nad správou dat a jejich pasportizací. U některých je to velmi přínosné srovnání s již provedenou pasportizací v jejich objektu. I proto si vážíme přislíbené účasti Jana Taláška i na dalším připravovaném běhu v březnu 2017“, říká Petra Gütterová, vedoucí oblasti FM na TZB-info a školení.
Vlevo: společné foto vítězovů FM Awards 2016. Vpravo: FM Awards 2016 kategorie Osobnost roku.
 
 
Reklama