Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Ocenění pro významné pedagogy v rámci galavečera Týdne FM 2016

Mimořádnou cenu Představenstva asociace IFMA CZ a poroty FM Awards 2016 získali doc. Ing. Alena Tichá z VUT v Brně , Ph.D., prof. Ing. Petr Hájek, CSc. a doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D., oba z Fakulta stavební ČVUT v Praze.

Představenstvo asociace IFMA CZ a porota FM Awards 2016 udělily v letošním roce 3 ZVLÁŠTNÍ CENY FM AWARDS 2016 v rámci slavnostníha galavečera na Staroměstské radnici v Praze, který byl součástí tradičního Týdne FM.

Tuto mimořádnou cenu Představenstva asociace IFMA CZ a poroty FM Awards obdrželi:
  • doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. – VUT – Fakulta stavební v Brně
    za významný přínos, podporu oboru výukou na VUT Brno a šíření povědomí v oboru Facility management
  • prof. Ing. Petr Hájek, CSc. – ČVUT – Fakulta stavební v Praze
    za významný přínos, podporu oboru výukou na ČVUT Praha a šíření povědomí v oboru Facility management
  • doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. – ČVUT – Fakulta stavební v Praze
    za významný přínos, podporu oboru výukou na ČVUT Praha a aktivní činnost v IFMA CZ v oboru Facility management

Doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D.

Vystudovala obor Vodní stavby a vodní hospodářství a krátce působila jako projektantka vodohospodářských staveb. Poté se věnovala problematice cen ve stavebnictví. Vedla týmy odborníků při celostátní komplexní přestavbě cen stavebních prací. Od roku 1993 působí jako znalkyně v oboru stavebnictví, se specializací kalkulace a tvorby cen ve stavební produkci. Své vzdělání završila obhajobou habilitační práce a získáním titulu docentka v oboru management stavebnictví.

Od roku 1990 působí na půdě fakulty stavební, nejdříve jako odborný asistent a od roku 2003 také jako vedoucí studijního oboru management stavebnictví. Je autorkou desítek expertních a znaleckých posudků, vysokoškolských učebních textů a spoluautorkou ceníků stavebních prací, výzkumných a vědeckých prací s cenovou problematikou. Je autorkou a spoluautorkou desítek článků ve sbornících národních i mezinárodních konferencí a odborných časopisech. Podílí se také na celé řadě výzkumných projektů na fakultě stavební.

Její vědeckovýzkumná činnost se zaměřovala především na zkoumání životního cyklu stavebního díla po ekonomické a zejména cenové a nákladové stránce. A odtud je jen krůček k facility managementu, kterému se (mimo jiné) věnuje v posledních letech. Myšlenkou nutnosti sledování nákladů během celého životního cyklu stavebního díla se zabývala již od počátku své vědeckovýzkumné činnosti, tedy v době, kdy bylo ještě velmi malé povědomí o oboru facility management.

Zasloužila se o vznik celé řady dnes již klíčových předmětů na oboru a pozvolna se jí daří začleňovat do výuky také facility management. Nejprve formou vedení bakalářských, diplomových a dizertačních prací s touto tématikou. V posledních letech je jejím velkým úspěchem zavedení nového předmětu o facility managementu, ovšem pod názvem „Správa stavebních objektů“, do studijního plánu v navazujícím magisterském studijním programu oboru management stavebnictví.

Díky jejímu nadšení se daří rozšiřovat povědomí o facility managementu mezi studenty a tedy i celou veřejnost.
Vlevo: Prezident IFMA CZ Milan Hampl předává ocenění Doc. Ing. Danielu Mackovi, Ph.D. Vpravo: ocenění přebírá Prof.ing.Petr Hájek,CSc.

Prof. ing. Petr Hájek, CSc.

Petr Hájek je profesorem na Fakultě stavební ČVUT v Praze. V současnosti je proděkanem pro vědu a výzkum a vedoucím katedry Konstrukcí pozemních staveb. Je expertem v oblasti udržitelné výstavby budov, hodnocení komplexní kvality budov, LCA, optimalizace betonových konstrukcí a využití recyklovaných a vysokohodnotných silikátových materiálů s cílem snížení environmentální zátěže staveb. Dosud vedl 10 úspěšných doktorských prací.

P. Hájek je členem mezinárodní organizace fib. Do roku 2014 byl místopředsedou komise fib C3 – Environmentální aspekty navrhování a výstavby betonových konstrukcí a od roku 2015 je předsedou komise C7 – Sustainability a členem Technical Council fib.
Od roku 2005 je členem výboru mezinárodní organizace iiSBE (International Initiative for Sustainable Built Environment). Je předsedou CSBS iiSBE Czech (Česká společnost pro udržitelnou výstavbu). Je členem CEN TC350 a předseda české normalizační komise TNK149 – Udržitelnost staveb.
Je zapojen do práce Mezinárodní energetické agentury IEA Annex 57. ) P. Hájek je předsedou redakční rady časopisu Beton TKS a členem redakční rady časopisu Journal of Sustainable Building Technology & Urban Development.

Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.

Vyučuje na katedře Ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakultě stavební, ČVUT v Praze. Kromě akademické pozice také pracuje ve Výpočetním a informačním centru Fakulty stavební ČVUT v Praze jako programátor a správce ekonomických systémů. V rámci své specializace v oboru Facility Management se věnuje přednáškové činnosti v odborných kurzech a výuce na Bankovním Institutu VŠ v Praze.

Působí též jako lektor rekvalifikačního kurzu „Správa majetku a provoz budov“ a výukového programu „Realitní makléř“. Zabývá se posudkovou činností v oblasti inženýrských staveb. Je členem mezinárodní profesní organizace IFMA CZ, kde patří k těm aktivním - jmenujme například volební komisi v rámci konáníValné hromady, nebo odbornou porotu soutěže FM Awards a další.
Vlevo: společné foto nominace a ocenění FM Awards 2016. Vpravo: Mimořádnou cenu Představenstva asociace IFMA CZ a poroty FM Awards 2016 získali doc. Ing. Alena Tichá z VUT v Brně , Ph.D., prof. Ing. Petr Hájek, CSc. a doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D., oba z Fakulta stavební ČVUT v Praze.
 
 
Reklama