Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Regenerace brownfieldu – Kobeřice: Asset management

Diplomová práce byla nominována na FM AWARDS 2016 a ukazuje na konkrétním případě řešení příp. dostavby a využití nedokončeného obchodního centra. Pro obec je dořešení situace kolem objektu důležité nejen z pohledu estetiky města a ekonomiky, ale i proto, že ev. dostavba by poskytla potřebné společenské prostory.

Brownfield je podvyužitá plocha či objekt a od r. 2008 je v ČR evidováno přes 375 pozemků a nemovitostí (převážná část v majetku obcí). Mezi negativní dopady patří bezpečnost, eko zátěž, estetika, sociální aspekty a také nutné výdaje v rozpočtech obcí na minimálně konzervace areálů s ohledem na bezpečnost. Obce řeší otázku udržitelnosti versus Brownfield jako příležitosti. Pomocí by byla dotační podpora.

Udržitelnost projektů


  • Nestálost v rozhodování investorů – obměna skladby zastupitelstva, změny preferencí… projekty napříč více vol. období
  • Střety zájmů zastupitelů (skryté,nepřiznané)
  • Problematické financování (střety budoucího využití s ÚPD,lokace BF, narušení urbanistické struktury, poměšťování)

Asset management = optimální správa majetku po celou dobu jeho životního cyklu

Jsou brownfields objekty, jejichž životní cyklus je na konci?

Kobeřice ve Slezsku, nedostavěné obchodní centrum. V roce 1994 byla výstavba přerušena.

Vlevo původní návrh obchodního střediska, se zahájením výstavby v r. 1989. Vpravo nový návrh s ohledem na požadavky obce: Kulturní sál • Bezbariérovost • Zvýšení atraktivity centra a reprezentativnosti • Parkování • Doporučení realizace varianty č.2. Ekonomické hledisko: zvážení pronájmu 3. NP a oddělené funkce na jednotlivých podlaží.

Celá prezentace diplomové práce Regenerace brownfieldu – Kobeřice: Asset management

Diplomová práce byla nominována v rámci FM AWARDS 2016.
Vlevo: Nominace FM AWARDS 2016 kategorie Studentská práce. Vpravo : Společné foto všech nominovaných a vítězů FM AWARDS 2016
 
 
Reklama