Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Konference IFMA CZ „Služby a Lidé“

Mottem letošního Týdne facility managementu jsou služby a lidé a stejně tak se jmenuje i hlavní konference, která se koná v úterý 14.11.2017. Mezi tématy v programu jsou například obchodní příležitosti z demografických změn, FM fenomén internetu věcí, Inteligentní města a inteligentní služby.

"Podíváme-li se na člověka (lidi) pohledem ekonoma, zjišťujeme, že lidé (zaměstnanci) tvoří zvláštní část kapitálu. Jedná se o významnou a velice drahou část kapitálu (ve většině podniků hrají mzdy tu nejvyšší část nákladů), zbytečně vysoko u nás zdaněnou, avšak také značně rozhodující o úspěchu či neúspěchu podnikání. Tam, kde lidé sdílejí jakousi strategii, nutné penzum znalostí a rutiny a jsou dostatečně motivování k inovacím a technickému rozvoji, jsou produktivní, je obvykle o úspěchu podniku rozhodnuto. Péče o tento kapitál má svůj ekonomický smysl", řekl v úvodním slovu k letošnímu Týdnu FM Ing. Milan Hampl, prezident IFMA CZ.


Motto TFM 2017 zní „SLUŽBY A LIDÉ“ s podtitulem SLUŽBY 4.0. Hlavním spotřebitelem, uživatelem a také tím, kdo získává hlavní profit z nastavení a implementace zásad Facility managementu je člověk. Podtitul Služby 4.0 má evokovat přináležitost k iniciativám Průmysl 4.0 či Stavebnictví 4.0. Čtyřka v označení směřuje k označení 4. průmyslové revoluce charakterizované plošným nasazením digitalizace a robotizace s budováním kyberneticko-fyzikálních systémů, díky kterým vzniknou „chytré továrny“. Inteligentní zařízení převezmou některé činnosti, které dosud vykonávali lidé. Aplikace nových principů a soužití s čidly a řídicími systémy pro IOT aplikovanými ve „Smart Cities“ do Facility managementu bude vítaným tématem letošního TFM, uvádí rovněž Ing. Milan Hampl.

 • Konference „Služby a Lidé“, pořádá IFMA CZ
 • datum:. 14.11.2017, 9.00-17.30 hod.
 • místo: Kongresovém centrum Vavruška, Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2

"Letošní motto lze pochopit v různých souvislostech. Mě jako specialistu na CAFM spojuje motto do služby informačních systémů právě pro lidi, jejich využití a usnadnění každodenní práce a zjednodušení služeb, a především zrychlení FM procesů", řekl pro TZB-info Ing. Jan Talášek, nositel ocenění Osobnost roku v rámci FM AWARDS 2016 a dále pokračuje:
"Ale taky jako vzájemnou souvislost, protože služby nerealizujeme v FM pro objekty – budovy, zařazení… - ale především pro lidi, kteří tyto objekty každodenně užívají. V neposlední řadě mě taky napadá souvislost s podmottem – Služby 4.0. Internet a informační systémy mají stále obrovský potenciál, zejména v IoT, ale taky ve velkém množství služeb, které v FM realizujeme."

Registrace na Konferenci Služby a lidé v rámci Týdne facility managementu.

Program Konference „Služby a Lidé“

  9.00 Zahájení
  I.BLOK
 • Jiří Porteš - Caverion ČR, s.r.o. - Kam kráčí facility
  Pokus o SWOT analýzu oboru - Facility management v ČR. Zamyšlení nad hrozbami a příležitostmi, které v současnosti ovlivňují dodávku kvalitního servisu.

 • Ondřej Štrup - Hein Consulting, s.r.o. - Od budovy k člověku
  Automatizace, robotizace, průmysl a mnohé další s přídomkem 4.0 jsou pokračováním historie. Jaká je tato historie z pohledu současníka a kam směřuje budoucnost. Jaká bude role Facility managementu v budoucnosti? Jak se změní služby a jak se změní přístup lidí ke službám.

 • Ivan Oleksiak - Siemens, s.r.o. - Role klienta a poskytovatele v oblasti Facility Managementu
  Vzájemná spolupráce klienta a FM poskytovatele - Jak by měl FM klient spolupracovat s FM poskytovatelem a co klient očekává od FM poskytovatele. Důraz bude kladen na lidský aspekt v oblasti FM.

 • 10.45 Přestávka na kávu
  II.BLOK
 • Lara Paemen - IFMA Europe - Nové služby IFMA pro evropské členy
  Představení IFMA EU Adwisory Board a jeho funkcí a členů. Možnosti členství, cíle skupiny a zdroje, jak cíle splnit

 • Mieczyslaw Boryslawski - EcoDomus, Ltd. - Managing facilities from single platform
  EcoDomus je jediná platforma, která sdružuje všechny tyto systémy a data do koordinované databáze, která se živí a vypíná ze všech dat a softwaru v rámci celého výkresu - konstrukce - Ops / údržba životního cyklu

 • Milan Hampl - IKA Data, spol. s r.o. - Nové služby v moderním FM.
  Integrace a rozvoj technických systémů, jejich koexistence a zpětná vazba od lidského činitele. FM je pro lidi, platí to ještě?

 • Vladimír Malík - Sarita Care Tech, IVS - Rising business opportunities from demographic changes in EU and western societies
  Není žádným tajemstvím, že v posledních letech vedoucí země západního světa procházejí změnami. Tyto změny mají mnoho podob, avšak demografický vývoj týkající se stárnutí obyvatelstva společně se sociálním rozvojem se stává současně problémem a příležitostí.

 • 13.05 Polední přestávka na oběd
  III. Blok - SEKCE A
 • Karel Kadlec - Mark2 Corporation Czech, a.s. - Automatizace evidence provedených prací
  Jedna se o napr. o zavedeni elektronicke evidence preventivni udrzby( elektronicky provozni denik) . Uklidy by meli byt na podobnem systemu. Je to nahrada za kontrolni listy v pozadovanych uklidovych mistnostech.

 • Radim Malinowski - Acrios systems, s.r.o. - IOT nástroje pro Smart facility management
  Představení technologického start-upu ACRIOS a jejich produktů. Příklady aplikací a využití získaných dat.

 • Radim Veselý - IKA DATA, spol. s r.o. - CAFM systém integruje prvky automatizace
  Přednáška představuje vývoj projektu implementace CAFM systému v prostředí poskytovatele služeb a zároveň v prostředí klienta.

 • Adam Kučera - Masarykova Univerzita Brno - Integrace dat z technologických systémů
  Měření a vyhodnocování efektivity provozu budov a jejich technického vybavení jsou významnými úkoly při zajištění efektivního, úsporného a udržitelného provozu. Moderní budovy jsou vybaveny automatizačními systémy, které obsahují velké množství různých senzorů.

 • 15.50 Přestávka na kávu
  IV. Blok – SEKCE A
 • Aneta Klímová - Spaceti, s.r.o. - Technologickė trendy a tipy pro kanceláře budoucnosti
  Jak technologie mohou usnadnit život v kancelářských prostorech. Shrnutí očekávání nájemců a trendy současnosti a budoucnosti. Jak IoT může pozitivně ovlivnit nejen život nájemců v budově, ale také ušetřit budově provozní náklady a usnadnit procesy FM.

 • Milan Krása - PCS, s. r. o. - Bezpečnost bez obsluhy
  Automatizace bezpečnostních prací a technologií.

 • Martin Levanti - SimpleCell Hardware, s.r.o. - Facilty management fenomén internetu věcí
  Pomocí sítě mohou věci, senzory a zařízení být nezávislá na elektřině, vydržet na bateriích pět až patnáct let, komunikovat s velmi vysokou spolehlivostí a bezpečností. Zároveň cena modemů i komunikace v řádu desítek korun usnadňuje masové nasazení miliónů zařízení v České republice. Jednoduché programátorské rozhraní umožňuje nad daty postavit aplikace, či je integrovat do podnikových systémů v řádu hodin či dnů.

 • V. Blok - SEKCE B
 • Martin Václavík - Arcadis CZ, s.r.o. - Základy Commissioningu
  Přednáška představí obor commissioningu, jeho zásady a postavení v životním cyklu budovy

 • Jiří Frýba, poradce, konzultant - Commissioning provozních souborů zařízení techniky prostředí
  Prověřování a testování zařízení a celků TZB v budově. Různé fáze, různé typy.

 • Jan Široký - Energocentrum Plus, s.r.o. - Automatizovaná kontrola provozu TZB - příležitost pro nové služby s vysokou přidanou hodnotou
  Přístup k optimalizaci provozu technického zařízení budov (TZB) na základě analýzy měřeních provozních dat. Základem pro optimalizaci provozu je důsledné ukládání provozních dat a následná práce s nimi. Pro větší množství budov se manuální kontrola provozu stává velmi zdlouhavou, případně až nereálnou z časových důvodů.

 • Michal Postránecký - SinopCity.com - Smart cities focus on smart services
  Koncept společnosti Smart City využívá technologii a výpočetní výkon, aby optimalizoval svou infrastrukturu a lépe využíval stávajících a alternativních udržitelných zdrojů. Společně s pokrokem v informačních technologických technologiích (ICT) se manažeři, dodavatelé a další skupiny zaměřují na zajištění vyšší kvality.

 • 15.50 Přestávka na kávu
  VI. blok – SEKCE B
 • Jakub Petráš - AWIGO, s.r.o. - Stěhovací služby
  Stěžejním tématem prezentace bude vývoj stěhovací služby společnosti s důrazem na zkvalitňování úrovně směrem k zákazníkovi. Zavedení funkčního systému zpracování poptávek, vedení evidence a dodatečných úprav a postupů při plnění jednotlivých zakázek za využití efektivní firemní komunikace.

 • Jan Fical, Arridere, s. r. o. a David Balhar, Land of Drones s.r.o. - Drony a moderní Facility management
  Bezpilotní systémy, neboli drony, vzešly, tak jako celá řada dnes běžně užívaných technologií, z vojenského prostředí. Za velmi krátký čas získala tato technika velkou popularitu a především uplatnění v civilním sektoru, ať už se jedná o hobby použití nebo o komerční aplikace. Jedním z významných směrů nasazení je i Facility management.

 • AS-WaterOwl - Inteligentní propojení vyhledávání neúspornosti a havárií na vodovodu
  Inteligentní propojení vyhledávání neúsporností a havárií na vodovodu. Obava z vytopení budovy z vodovodu bývá velká, zejména u těch s takovouto zkušeností – a platit za zbytečně protečenou vodu také nechce nikdo, kromě vodárenských společností. Analýzou průtoku vody v budově lze nalézt nejen zbytečné ztráty, včetně optimalizace v energetickém managementu, ale zejména zabránit havárii.

 • 17.35 Ukončení přednášek prvního dne
Další program Týdne facility managementu

 
 
Reklama