Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Facility Management v BIM prostredí

Cieľom diplomovej práce bolo poukázanie na využitie informačného modelovania v oblasti facility managementu. Cieĺom je parametrické modelovanie budovy v 3D podobe pomocou vkladania knižničných prvkov a využívanie informácií a parametrov obsiahnutých v modeli pre účely facility managementu.

Cieľom diplomovej práce bolo poukázanie na využitie informačného modelu budovy v oblasti facility managementu. Informačné modelovanie budov predstavuje novú metodiku návrhu budovy. Tento informačný model budovy je možné využiť vo všetkých fázach počas celého životného cyklu budovy. Počiatočné kapitoly diplomovej práce sa venujú oblastiam facility managementu a informačnému modelovaniu budov. Pri oblasti facility managementu sú spomínané možnosti aplikácie do podniku, prínosy, ktoré so sebou aplikácia facility managementu prináša. Taktiež je popísaná oblasť informačného modelovania. Spomenutí sú aj účastníci, ktorí vstupujú do tvorby a využívania informačného modelovania a výhody, ktoré informačné modelovanie prináša.

Záverečná časť práce sa venuje praktickej ukážke využitia informačného modelu synchronizáciou s CAFM systémom. Predmetom synchronizácie bola administratívna budova, ktorá sa nachádza na Vinohradskej triede v Prahe. Prvým krokom bola aktualizácia modelu do súčasného stavu. Po aktualizácií modelu nasledovala synchronizácia miestností, ktorej predmetom bolo pridelenie kategórie a typu miestností, ktoré im prislúchali. Po synchronizácií miestností nasledovalo vytvorenie TZB modelu plynového vykurovania v objekte. U elementov, ku ktorým dochádza k pravidelnej údržbe, bola prevedená synchronizácia s databázou, ktorá obsahovala základné atribúty pre nastavenie pravidelnej údržby. Následne bol vygenerovaný plán preventívnej údržby, ktorý obsahoval aj orientačné náklady, ktoré pravidelnej údržbe prislúchali.

V prezentácií „Facility management v BIM prostredí“ môžeme nájsť:

  • prípravu informačného modelu na synchronizáciu s CAFM systémom
  • modelovanie vykurovacej sústavy
  • vytváranie databáz pre synchronizáciu informačného modelu a CAFM systému
  • synchronizáciu informačného modelu s CAFM systémom
  • výsledky synchronizácie
  • CAFM systémom vygenerovanú preventívnu údržbu vykurovacej sústavy, ktorá je prepojená na informačný model

Příklady z prezentace

Celá prezentace diplomové práce Ing. Roland Urbán - Facility management v BIM prostredí

Nominace na FM AWARDS 2016

Práce Ing. Rolanda Urbána - Facility management v BIM prostredí byla nominována v rámci Týdne facility managementu na FM AWARDS 2016.

FM AWARDS 2016 - společné foto nominovaných a oceněných.
 
 
Reklama