Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zákonné povinnosti správce majetku

Cílem bakalářské práce, která se ucházela o FM AWARDS v kategorii Studentská práce bylo stanovení zákonných povinností správce majetku v obecné rovině a pak konkrétně u budovy apartmánového domu Landek.

Pro správu budov je třeba:
 • zohlednit činnosti FM a druhy staveb,
  • Činnosti spojené s výkonem správy majetku – provozní, ekonomické, technické, právní, zadávání veřejných zakázek
  • Druhy staveb z hlediska zákonných povinností správce majetku

 • zohlednit požadavky na stavby
  • Vycházejí ze SZ
  • 6 základních požadavků
  • Uvedení úřadů kontrolující požadavky
  • Příslušná legislativa ke každému požadavku
 • zohlednit zákonné povinnosti správce majetku
  • Technické a provozní
  • Ekonomické
  • Právní
  • Zadávání veřejných zakázek
 • zohlednit technické a provozní ZP
  • Velkou část tvoří revize a prohlídky TZ, VTZ
  • Hygienické povinnosti
  • Vedení DSPS
  • PENB – průkaz energetické náročnosti budovy
  • Požární ochrana a další
Zákonné povinnosti správce byly uplatněny na Apartmánový dům LANDEK, který je moderním nízkoenergetickým domem s jedinečnou architekturou, zázemím a službami.

Apartmánový dům Landek, foto Marek Janotka

Celá prezentace bakalářské práce Zákonné povinnosti správce majetku

Pozn.: V souvislosti s prezentací se komise shodla, že se jedná o velmi obtížné téma, jehož složitost vyplývá z nepřehledné české legislativy. Problematika znalosti a aktuálního znění veškeré platné legislativy je pro facility managery nelehkých úkolem. To je také důvodem, proč členové hodnotící komise upozornili, že na výčet je třeba pohlížet jako na informativní.

Nominace FM AWARDS 2016

Bakalářská práce Marka Janotky Zákonné povinnosti správce majetku byla nominována v rámci Týdne facilty managementu v Praze na FM AWARDS v kategorii Studentská práce.
Vlevo: Nominace FM AWARDS Studentská práce. Vpravo: Společné foto nominovaných a vítězů FM AWARDS 2016.
 
 
Reklama