Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

SMART CITIES - chytrá správa města s využitím metody BIM

Cílem je efektivnější správa města s využitím inovativních nástrojů. Kvalitní správa města vychází ze zlepšení kvality života ve městech, hospodářského růstu, zlepšení infrastruktury a služeb, podpory inovací a nízkouhlíkové ekonomiky.

Letošní XVI. ročník Týdne Facility Managementu se nesl v duchu motta „SMART Facility Management“. Akce probíhaly v průběhu celého týdne od 7.11. do 9.11. 2016. Vrcholem týdne však je již tradičně celodenní mezinárodní konference a slavnostní galavečer s předáváním cen FM AWARDS. IFMA CZ, profesní asociace, předala v prostorách Staroměstské radnice v Praze prestižní ceny FM Awards 2016 v letošním roce v kategorii Projekt roku, Studentská práce roku, Osobnost roku a několik zvláštních cen Představenstva a poroty soutěže.

FM Awards 2016 2016 v kategorii Studentská práce získal Michal Faltejsek z VŠB Technické univerzity Ostrava za práci „Smart Cities – chytrá správa města s využitím metody BIM“

Vlevo: FM Awards 2016 2016 v kategorii Studentská práce získal Michal Faltejsek. Uprostřed: FM Awards 2016 - společné foto nominacovaných a vítězů. Vpravo: cenu předávala Štěpánka Tomanová – CAD-BIM, s. r. o. – členka odborné poroty

Práce se zaměřuje na moderní koncept pojetí správy města. Chytrý management je velmi důležitou částí inovativního směru Smart Cities. Práce specifikuje a navrhuje možnosti v této oblasti s využitím metody BIM a zapojení odbornosti Facility managementu. Hlavní složkou je interaktivní mapový model konkrétní oblasti naplněný informacemi důležitými pro správu a efektivní provoz města. Propojením těchto dat s CAFM systémem bychom měli dosáhnout větší efektivity v kategorii správy města.

V prezentaci „Smart Cities – chytrá správa města s využitím metody BIM“ níže naleznete například výhody mapového modelu, rozdíl mezi mapou a mapovým podkladem, kdy změna záznamu v mapovém modelu (aktualizace) je otázkou několika minut a je tedy ze všech map nejpřesnější. Dalšími výhodami mapového podkladu jsou např.:
 • Přehledná 3D mapa města s možností přiblížení detailu.
 • Podklad pro plánování rozvoje města, urbanismu a jeho architektury.
 • Jednotnost map – katastrální, ÚP, vrstevnice aj.
 • Sledování rozvoje města při aktualizaci modelu v čase.
 • Podklad pro analýzy a jejich vyhodnocování, simulace …
 • Propojená data - plochy, kvality, vlastnosti
K jakému konkrétnímu cíli se hodí městu výsledky, výstupy, analýzy?
 • Údržba zeleně města (přehled provedených a naplánovaných prací)
 • Odpadové hospodářství (přehled sběrných míst s lokalizací v CAD, seznam všech kontejnerů města, přiřazování faktur za likvidaci odpadů, smlouvy, zakázky aj.
 • Správa parkovišť
 • Přehled budov
 • Obyvatelé/obydlenost
 • Docházkové vzdálenosti (pro plánování výstavby, MHD)
 • Občanská vybavenost
 • Správa komunikací
 • Vrstevnice, 3D terén (aktuální podklady profilu terénu jsou nedocenitelné například při zasedání povodňové komise)

Prezentace: Faltejsek Michal - Smart Citie - chytrá správa města s využitím metody BIM

 
 
Reklama