Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jaký byl letošní Týden facility managementu?

Smart Facility Management byl motem letošního TFM a všech jeho akcí. A tak se přímo nabízí otázka: „Jak SMART byl letošní TFM“? Podle prvních ohlasů SMART byl. Posouzení tohoto faktu je v daném okamžiku bezprostředně po skončení konference subjektivní. Doposud nejsou k dispozici žádné seriózní průzkumy, které by napovídaly, jak bylo spokojené auditorium, takže zde budeme reflektovat spíše spokojenost přednášejících a bezprostředního okolí autora těchto řádků.

Souznění přednášek s mottem TFM

Tak především souzněly letošní přednášky mnohem více s motem konference, než v jiných letech. Z celkového počtu 15 přednášek, bylo sedm předneseno v angličtině přednášejícími z Německa, Rakouska, Belgie, USA + Polska, Maďarska, Španělska + Estonska a Litvy a zbylých 7 bylo předneseno našimi odborníky v češtině. Přítomnost zahraničních renomovaných odborníků a jejich přednášky přispěly, alespoň z mého pohledu, k nadstandardní úrovni a skutečně mezinárodní konferenci. Oni však hodnotili úroveň, organizaci, místa konání i skladbu odborných i společenských akcí spojených s TFM 2016, jako zcela profesionální a dobře zorganizovanou a při tom vyjádřili ochotu se za rok vrátit.


Ing. Milan Hampl, prezident IFMA.CZ, IKA DATA spol. s r.o. při slavnostním galavečeru Týdne FM 2016 v Praze. Foto redakce

Společenský večer v mimořádných prostorách Staroměstské radnice

Společenský večer se konal v mimořádných prostorách Staroměstské radnice, jejíž prostředí přispělo k slavnostnosti celého večera a opět bylo vysoce hodnoceno návštěvníky. Všem, kteří se účastnili organizace konference, patří proto hluboký dík, stejně jako partnerům konference, jejichž poskytnuté prostředky takové akce umožňují.

Oba doprovodné programy byly navštíveny více než 30 návštěvníky, což je dobré číslo a byly kladně hodnoceny. Základy BIM pro investory se konalo s podporou společnosti Graitec v prostorách nadace ABF. Workshop „Jak uspořádat tendr na poskytovatele FM“ zůstal v prostorách Ambassadoru.

Drobným kazem na vcelku pozitivních dojmech může být velký počet registrovaných návštěvníků, kteří nakonec nedorazili. Počet návštěvníků akcí také nestoupá podle očekávaného trendu.

 
 
Reklama