Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Smart Facility Management byl mottem letošního TFM

S odstupem několika týdnů, kdy bezprostřední dojmy poněkud vybledly, kdy mohly být zpracovány reakce návštěvníků, lze TFM hodnotit poněkud objektivněji a může se pokusit na tyto otázky odpovědět.

Smart Facility Management byl mottem letošního TFM a všech jeho akcí. A tak se přímo nabízí otázky: „Jak SMART byl letošní TFM“? Přispěly přednášky k „ochytření – (make smarter)“ publika? Co a jaké jsou SMART technologie? Je automaticky budova, která používá některé SMART technologie či jako SMART označovaný systém řízení, také SMART? Může být konference, která vybízí k diskuzi nad pojmem SMART, také SMART? S odstupem několika týdnů, kdy bezprostřední dojmy poněkud vybledly, kdy mohly být zpracovány reakce návštěvníků, lze TFM hodnotit poněkud objektivněji a může se pokusit na tyto otázky odpovědět.

Bohužel otázky běžně kladené návštěvníkům mají mnohem pragmatičtější základ a na výše uvedené otázky neposkytují žádné vodítko. Výsledky průzkumů jsou zpracovány dvěma způsoby a to zpracováním odpovědí kladených na papírovém formuláři návštěvníkům konference a doprovodných akcí a zpracovanými výsledky kladenými v elektronických průzkumech. Obě metody mají své výhody a nevýhody, avšak společná jim je malá množina tazatelů, takže výsledky nejsou plně průkazné.

Jednotlivých částí TFM 2016 se zúčastnily následující počty návštěvníků:

  • Exkurze do OC Quadrio se zúčastnilo 18 zájemců a hodnocena byla vesměs kladně.
  • Mezinárodní konference se zúčastnilo 146 návštěvníků z očekávaných a registrovaných 190. Slavnostního večera se zúčastnilo 191 osob z očekávaných 230. Hodnocení místa, cateringu a celkové organizace se pohybuje na stupnici mezi 1 a 2 na pětibodové stupnici (jako ve škole). Podrobnosti v závěru článku. Z hlediska náplně odborné části konference se obtížně sjednocují jednotlivé náměty, neboť mají většinou váhu jednoho hlasu. Z námětů vybíráme požadavky na větší orientaci na praxi a příběhy z praktické implementace FM z pohledu klienta, požadavek na větší prezentace z oblasti technologií a jejich řízení a požadavek na nižší počet komerčně zaměřených prezentací a méně IT orientovaných přednášek. Průzkum uskutečněný elektronickým způsobem (12 účastníků) naproti tomu požaduje větší přednášek orientovaných na BIM a CAFM. Těžko se hodnocení sjednocuje.
  • Doprovodný program byl rozdělen do 2 částí. V prvé byly formou workshopu probírány podklady a průběh výběrového řízení na integrovaný FM z pohledu klienta i poskytovatele. Akce se zúčastnilo 28 návštěvníků. Druhá akce, kterou IFMA CZ organizovala společně s dodavatelem Autodesk řešení pro architekturu a stavitelství, společností Graitec a nadací ABF, proběhla v prostorách ABF nadace na Václavském náměstí a zúčastnilo se jí celkem 36 osob. Obě akce mají pozitivní hodnocení 1,4 a 1,5 na pětibodové stupnici.

To, co odlišovalo letošní ročník TFM, byl vyšší podíl přednášek zahraničních účastníků. Z celkového počtu 15 přednášek, bylo sedm předneseno v angličtině přednášejícími z Německa, Rakouska, Belgie, USA + Polska, Maďarska, Španělska + Estonska a Litvy a zbylých 7 bylo předneseno našimi odborníky v češtině. Přítomnost zahraničních renomovaných odborníků a jejich přednášky přispěly k nadstandardní úrovni a skutečně mezinárodní konferenci. Pohledy na řešení podobné problematiky v okolních evropských zemích je vždy inspirující.

Abychom však pouze nehodnotili pozitivní ohlasy, musíme si přiznat, že ne všechny přednášky byly přínosné, že ne všichni přednášející měli optimální formu přednesu. Prodloužení času pro jednu přednášku a sjednocení sekcí do jedné přineslo pozitivní efekt v počtu přednášek přihlášených do programu. Na druhou stranu bylo nutností některé přednášky nepřipustit do programu. Současný prezident a minulý prezident se dobrovolně rozhodli vytvořit elektronickou verzi přednášek. Vznikla tak nová kategorie přenášek, které jsou v souladu s mottem konference, které jsou dostupné k prezentaci elektronickými prostředky. Všem odmítnutým autorům byla tato možnost prezentace nabídnuta. Jeden z partnerů IFMA CZ prohlásil, že přenášky letošního TFM byly chaotické, že motto bylo nešťastně zvolené, TFM že měla málo návštěvníků a že pro jeho byznys nemá partnerství nadále takový význam, jako mělo doposud. K této kritice přistupujeme zodpovědně a Představenstvo chce od tohoto významného poskytovatele získat podrobnosti a náměty ke zlepšení.

Uspořádání takové akce je celoročním vyústěním náročné práce. Není to práce jednoduchá a bez spolupráce s praxí je nemožná. Nepovede-li se jeden ročník TFM, není to chyba v organizaci, ale chyba celé komunity. Navíc není toto hodnocení většinové, jak je vidět z hodnocení. Máme-li však jednu hlavní roční konferenci v naší multioborové specializaci, musíme se smířit s tím, že ne všechny přednášky budou zaměřeny směrem, který zajímá mne, že ne všechny přednášky budou orientovány na současnou praxi, že některé se budou více dívat do budoucnosti, že některé budou zaměřeny na mezinárodní standardy a některé na digitalizaci a problematiku Industry 4.0 a pouze některé budou hodnotit způsoby a profity z nasazení implementace principů FM to společností. Právě úspěšný mix těchto různých pohledů na objektivní realitu dává předpoklad úspěšné konference. Lze jenom vyzvat partnery IFMA CZ, aby se tvorby obsahu příští konference zúčastnili dříve a mnohem aktivněji. Je velice obtížné sjednotit požadavky více praxe s požadavkem na více teorie, méně IT s požadavkem na více BIM a CAFM, což lze z hodnocení vyčíst.

Další změnou bylo to, že letošní přednášky souzněly mnohem více s mottem konference, než v jiných letech. Zahraniční účastníci hodnotili úroveň, organizaci, místa konání i skladbu odborných i společenských akcí spojených s TFM 2016 jako zcela profesionální a dobře zorganizovanou a přitom vyjádřili ochotu se do Prahy za rok vrátit.

Společenský večer se konal v mimořádných prostorách Staroměstské radnice, jejíž prostředí přispělo k slavnostnosti celého večera a opět bylo vysoce hodnoceno návštěvníky. Všem, kteří se účastnili organizace konference, patří proto hluboký dík, stejně jako partnerům konference, jejichž poskytnuté prostředky takové akce umožňují.Oba doprovodné programy byly navštíveny více než 30 návštěvníky, což je dobré číslo a byly kladně hodnoceny. Základy BIM pro investory se konalo s podporou společnosti Graitec v prostorách nadace ABF. Workshop „Jak uspořádat tendr na poskytovatele FM“ zůstal v prostorách Ambassadoru.

Drobným kazem na vcelku pozitivních dojmech může být velký počet registrovaných návštěvníků, kteří nakonec nedorazili. Počet návštěvníků akcí také nestoupá podle očekávaného trendu. Bohužel nám statistika v průzkumech nedává žádné podklady pro zhodnocení těchto trendů.

Příští ročník TFM se bude jistě konat s největší pravděpodobností opět v Praze a to v prvním listopadovém týdnu. Doufejme, že bude alespoň o trochu navštívěnější, že spokojenost vyjádří ještě větší počet účastníků. Vyzýváme všechny členy či příznivce FM, aby v rámci struktur IFMA CZ, anebo i mimo ně, pomohli s přípravou a organizací této jedinečné akce.

Díky za všechno všem, kteří něco dělají pro FM. Hezké prožití svátků vánočních a zdravý a úspěšný rok 2017.
Dojmy z letošního TFM, které natočila redakce TZB-info při slavnostním večeru:
 
 
Reklama