Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:
bylo nalezeno 96 norem

TNI CEN/TR 115-3
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 3: Vztah mezi EN 115:1995 a jejími dodatky a EN 115-1:2008
Třídicí znak:274000
Účinnost od:1.7.2010

ČSN 27 4000
Elektrické výtahy. Názvosloví
Třídicí znak:274000
Účinnost od:1.1.1988

TNI CEN/TR 81-10
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní pravidla a interpretace - Část 10: Systém soustavy norem EN 81
Třídicí znak:274001
Účinnost od:1.5.2010

ČSN 27 4002
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů
Třídicí znak:274002
Účinnost od:1.11.2018

ČSN 27 4002
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274002
Účinnost od:1.4.2003
Platnost ukončena:1.2.2014
Opravy:UR 4.04
Změny:*Z1 3.04, *Z2 7.11

ČSN 27 4002
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274002
Účinnost od:1.2.2014
Platnost ukončena:1.11.2018
Změny:*Z1 6.18

TNI CEN/TR 81-12
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní teze a intepretace - Část 12: Používání EN 81-20 a EN 81-50 na specifických trzích
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN 81-1
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.5.1999
Platnost ukončena:1.7.2010
Opravy:*1 2.00, *2 7.00, *3 5.02, *4 12.04, *5 2.06
Změny:*A2 1.05, *A1 2.06

ČSN EN 81-2
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 2: Hydraulické výtahy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.5.1999
Platnost ukončena:1.7.2010
Opravy:*1 2.00, *2 7.00, *3 5.02, *4 12.04, *5 2.06
Změny:*A2 1.05, *A1 2.06

ČSN EN 81-3
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.7.2001
Platnost ukončena:1.2.2009
Opravy:*1 12.04

ČSN EN 81-1+A3
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:31.8.2017
Opravy:*1 7.11, *2 10.11
Změny:*Z1 5.15

ČSN EN 81-2+A3
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 2: Hydraulické výtahy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:31.8.2017
Opravy:*1 7.11, *2 10.11
Změny:*Z1 5.15

ČSN EN 81-20 ed. 2
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.3.2021

ČSN EN 81-20 ed. 2
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.9.2020
Platnost ukončena:1.3.2021

ČSN EN 81-20
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.6.2015
Platnost bude ukončena:28.2.2022
Opravy:*1 2.18, *2 1.20
Změny:*Z1 2.21

ČSN EN 81-21+A1
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.6.2013
Platnost ukončena:1.10.2018

ČSN EN 81-21
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.12.2018

ČSN EN 81-21
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.4.2010
Platnost ukončena:1.6.2013
Opravy:*1 1.11, *2 7.11

ČSN EN 81-21
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.10.2018
Platnost ukončena:1.12.2018

ČSN EN 81-22
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 22: Elektrické výtahy s nakloněnou dráhou
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.11.2014

ČSN EN 81-28+AC
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.9.2019

ČSN EN 81-28
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:1.12.2018
Opravy:*1 12.04

ČSN EN 81-28
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.12.2018
Platnost ukončena:1.3.2019

ČSN EN 81-28
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.3.2019
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN EN 81-3+A1
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.2.2009
Opravy:*1 10.09, *2 10.11, *3 3.20

ČSN EN 81-31
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy určené pouze pro dopravu nákladů - Část 31: Výtahy pro dopravu nákladů s možností vstupu
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.11.2010
Opravy:*1 10.11

ČSN EN 81-40 ed. 2
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN 81-40
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.4.2009
Opravy:*1 4.09, *2 7.09

ČSN EN 81-41
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.8.2011
Opravy:*1 12.11

ČSN EN 81-43
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 43: Výtahy pro jeřáby
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.2.2010

ČSN EN 81-50 ed. 2
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.3.2021

ČSN EN 81-50 ed. 2
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.9.2020
Platnost ukončena:1.3.2021

ČSN EN 81-50
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.6.2015
Platnost bude ukončena:28.2.2022
Opravy:*1 2.18
Změny:*Z1 2.21

ČSN EN 81-58
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.2.2019

ČSN EN 81-58
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:1.10.2018
Opravy:*1 12.04

ČSN EN 81-58
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.10.2018
Platnost ukončena:1.2.2019

ČSN EN 81-70 ed. 2
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.4.2019
Opravy:*1 1.20

ČSN EN 81-70
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:31.5.2020
Opravy:*1 12.04
Změny:*A1 8.05, *Z1 3.19

ČSN EN 81-70
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.12.2018
Platnost ukončena:1.4.2019

ČSN EN 81-71 +A1
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu - Část 71: Výtahy odolné vandalům
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:31.5.2020
Změny:*Z2 8.19

ČSN EN 81-71+AC
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 71: Výtahy odolné vandalům
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.9.2019

ČSN EN 81-71
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu - Část 71: Výtahy odolné vandalům
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.8.2007
Opravy:UR 9.05

ČSN EN 81-71
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu - Část 71: Výtahy odolné vandalům
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.12.2018
Platnost ukončena:1.4.2019

ČSN EN 81-71
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 71: Výtahy odolné vandalům
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.4.2019
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN EN 81-72 ed. 2
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.2.2016

ČSN EN 81-72
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.3.2021

ČSN EN 81-72
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:31.8.2017
Opravy:*1 12.04, *2 10.11
Změny:*Z1 1.16

ČSN EN 81-73
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.1.2017

ČSN EN 81-73
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.3.2021

ČSN EN 81-73
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.1.2006
Platnost ukončena:1.9.2016

ČSN EN 81-73
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.9.2016
Platnost ukončena:1.1.2017

ČSN EN 81-77
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN 81-77
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.6.2014
Platnost ukončena:1.6.2019
Opravy:*1 7.14

ČSN EN 81-77
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.6.2019
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN 81-80 ed. 2
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.9.2020

ČSN EN 81-80 ed. 2
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.3.2020
Platnost ukončena:1.9.2020

ČSN EN 81-80
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.7.2004
Platnost bude ukončena:31.8.2021
Změny:*Z1 1.06, *Z2 8.20

ČSN EN 81-82
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob se zdravotním postižením
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.6.2014

ČSN P CEN/TS 81-11
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní pravidla a interpretace - Část 11: Interpretace k souboru norem EN 81
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.11.2011

ČSN P CEN/TS 81-11
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní pravidla a interpretace - Část 11: Interpretace k soustavě norem EN 81
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.11.2011

ČSN P CEN/TS 81-29
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 29: Interpretace článků norem EN 81-20 až EN 81-28 (včetně EN 81-1:1998 a EN 81-2:1998)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.5.2010

ČSN P CEN/TS 81-76
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 76: Evakuace osob s omezenou schopností pohybu a orientace za použití výtahů
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.6.2012

ČSN P CEN/TS 81-82
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob s omeznou schopností pohybu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.2.2009
Platnost ukončena:1.6.2014

ČSN P CEN/TS 81-83
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 83: Předpisy pro zvýšení odolnosti proti vandalismu
Třídicí znak:274003
Účinnost od:1.7.2010

ČSN P ISO/TS 14798
Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Metodika posouzení a snižování rizika
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274005
Účinnost od:1.10.2007
Platnost ukončena:1.4.2015

ČSN EN ISO 25745-1
Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Měření spotřeby energie a její ověřování
Třídicí znak:274006
Účinnost od:1.7.2013

ČSN EN ISO 25745-2
Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Výpočet a klasifikace energie pro výtahy
Třídicí znak:274006
Účinnost od:1.1.2017

ČSN EN ISO 25745-2
Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Výpočet a klasifikace energie pro výtahy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274006
Účinnost od:1.1.2016
Platnost ukončena:1.1.2017

ČSN EN ISO 25745-3
Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 3: Výpočet a klasifikace energie pro pohyblivé schody a pohyblivé chodníky
Třídicí znak:274006
Účinnost od:1.1.2016

ČSN 27 4007
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu
Třídicí znak:274007
Účinnost od:1.2.2014
Změny:*Z1 6.18

ČSN 27 4007
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274007
Účinnost od:1.7.2004
Platnost ukončena:1.2.2014
Změny:*Z1 1.06, *Z2 7.11

ČSN EN ISO 14798
Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Metodika posuzování a snižování rizika
Třídicí znak:274008
Účinnost od:1.10.2013

ČSN 27 4009-1
Elektrické výtahy. Projektování a konstruování. Společná ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274009
Účinnost od:1.1.1989
Platnost ukončena:1.6.2006
Změny:a 5.90, 2 13.92, 3 4.95, *4 5.99, *Z5 1.02

ČSN 27 4009-2
Elektrické výtahy. Projektování a konstruování. Základní ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274009
Účinnost od:1.1.1989
Platnost ukončena:1.6.2006
Změny:a 5.90

ČSN 27 4009-5
Elektrické výtahy. Projektování a konstruování. Požadavky na klec, vyvažovací závaží, vodítka
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274009
Účinnost od:1.1.1989
Platnost ukončena:1.6.2006
Změny:*a 5.90, 2 1.92

ČSN 27 4009-6
Elektrické výtahy. Projektování a konstruování. Požadavky na výtahový stroj
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274009
Účinnost od:1.1.1989
Platnost ukončena:1.6.2006
Změny:*a 5.90

ČSN 27 4009-7
Elektrické výtahy. Projektování a konstruování. Nosné prostředky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274009
Účinnost od:1.1.1989
Platnost ukončena:1.6.2006
Změny:a 5.90

ČSN 27 4009-8
Elektrické výtahy. Projektování a konstruování. Bezpečnostní zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274009
Účinnost od:1.1.1989
Platnost ukončena:1.6.2006
Změny:*a 5.90

ČSN 27 4009-9
Elektrické výtahy. Projektování a konstruování. Malé nákladní výtahy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274009
Účinnost od:1.1.1989
Platnost ukončena:1.6.2006
Změny:a 5.90, *2 5.98

ČSN 27 4009-10
Elektrické výtahy. Projektování a konstruování. Oběžné výtahy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274009
Účinnost od:1.1.1989
Platnost ukončena:1.6.2006
Změny:a 5.90

ČSN 27 4009-11
Elektrické výtahy. Projektování a konstruování. Výsypné výtahy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274009
Účinnost od:1.1.1989
Platnost ukončena:1.6.2006
Změny:*a 5.90

ČSN 27 4010
Slovník elektrických výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků
Třídicí znak:274010
Účinnost od:1.8.2016

ČSN 27 4010
Slovník elektrických výtahů, pohyblivých schodů a chodníků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274010
Účinnost od:1.4.1994
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN 27 4011
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů
Třídicí znak:274011
Účinnost od:1.3.2018

ČSN 27 4011
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274011
Účinnost od:1.7.2004
Platnost ukončena:1.3.2018
Změny:*Z1 2.08, *Z2 4.11

TNI 27 4012
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Nové výtahy instalované v šachtách výtahů s nedostatečnými bezpečnostními rozměry krajních poloh
Třídicí znak:274012
Účinnost od:1.8.2011

ČSN ISO 9386-1
Poháněné zdvihací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí - Bezpečnostní předpisy, rozměry a provoz - Část 1: Svislé zdvihací plošiny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274013
Účinnost od:1.6.2002
Platnost ukončena:1.1.2012
Opravy:*1 8.03

ČSN ISO 9386-2
Poháněné zdvihací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí - Bezpečnostní předpisy, rozměry a provoz - Část 2: Poháněné schodišťové výtahy pohybující se po šikmé dráze pro sedící nebo stojící osoby a uživatele na vozících pro invalidy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274013
Účinnost od:1.6.2002
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN 27 4014
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy
Třídicí znak:274014
Účinnost od:1.3.2007
Opravy:*1 10.11
Změny:*Z1 1.09

ČSN ISO 4344
Ocelová lana pro elektrické výtahy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274015
Účinnost od:1.10.1993
Platnost ukončena:1.12.2015

ČSN ISO 4190-5
Zřizování výtahů - Část 5: Ovládací prvky, signalizace a další příslušenství
Třídicí znak:274060
Účinnost od:1.2.2013

ČSN ISO 4190-5
Elektrické výtahy. Část 5: Ovládací prvky, druhy signalizace a další příslušenství
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274060
Účinnost od:1.6.1992
Platnost ukončena:1.2.2013
Změny:*1 5.96

ČSN ISO 7465
Osobní a malé nákladní výtahy - Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T
Třídicí znak:274081
Účinnost od:1.2.2009

ČSN ISO 7465
Osobní a malé nákladní výtahy - Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274081
Účinnost od:1.2.2005
Platnost ukončena:1.2.2009

ČSN EN 13015+A1
Údržba výtahů a pohyblivých schodů - Pravidla pro návody pro údržbu
Třídicí znak:274090
Účinnost od:1.2.2009

ČSN EN 13015
Údržba výtahů a pohyblivých schodů - Pravidla pro návody pro údržbu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:274090
Účinnost od:1.2.2002
Platnost ukončena:1.2.2009

 
 
Reklama