Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 81-28
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Safety rules for the construction and installations of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts
Třídicí znak:274003
Schválena:3.10.2003
Vydána:1.11.2003
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:1.12.2018
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 81-28:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:187 kB
Opravy:*1 12.04 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.12.2004
Věstník:12/2004
Účinnost od:1.1.2005
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:87 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama