Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 81-73
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular application for passenger and goods passenger lifts - Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire
Třídicí znak:274003
Schválena:25.11.2005
Vydána:1.12.2005
Účinnost od:1.1.2006
Platnost ukončena:1.9.2016
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 81-73:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:379 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama