Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 27 4002
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety rules for lifts - Operation and service of lifts
Třídicí znak:274002
Schválena:12.12.2013
Vydána:1.1.2014
Účinnost od:1.2.2014
Platnost ukončena:1.11.2018
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:300 kB
Změny:*Z1 6.18 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.6.2018
Věstník:6/2018
Účinnost od:1.7.2018
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:171 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama