Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 9386-1
Poháněné zdvihací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí - Bezpečnostní předpisy, rozměry a provoz - Část 1: Svislé zdvihací plošiny

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Power-operated lifting platforms for person with impaired mobility - Rules for safety, dimensions and functional operation - Part 1: Vertical lifting platform
Třídicí znak:274013
Schválena:15.4.2002
Vydána:1.5.2002
Účinnost od:1.6.2002
Platnost ukončena:1.1.2012
Počet stran:64
Orientační cena:532 Kč
Zapracované dokumenty:ISO 9386-1:2000
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:516 kB
Opravy:*1 8.03 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.8.2003
Věstník:8/2003
Účinnost od:1.9.2003
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:87 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama