Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P ISO/TS 14798
Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Metodika posouzení a snižování rizika

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Lifts (elevators), escalators and moving walks - Risk assessment and reduction methodology
Třídicí znak:274005
Schválena:3.8.2007
Vydána:1.9.2007
Účinnost od:1.10.2007
Platnost ukončena:1.4.2015
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:ISO/TS 14798:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:421 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama