Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 81-72 ed. 2
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passanger and good lifts - Part 72: Firefighters lifts
Poznámka:S účinností od 2017-08-31 se nahrazuje ČSN EN 81-72 (27 4003) z listopadu 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:274003
Schválena:23.11.2015
Vydána:1.1.2016
Účinnost od:1.2.2016
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1002 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama