Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 81-77
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and good passenger lifts - Part 77: Lifts subject to seismic conditions
Třídicí znak:274003
Schválena:14.4.2014
Vydána:1.5.2014
Účinnost od:1.6.2014
Platnost ukončena:1.6.2019
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:363 kB
Opravy:*1 7.14 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.7.2014
Věstník:7/2014
Účinnost od:1.8.2014
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:103 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama