Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 81-20
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 81-20 ed. 2 (27 4003) z února 2021, která tuto normu zcela nahradí od 2022-02-28. S účinností od 2017-08-31 se touto normou spolu s ČSN EN 81-50 (27 4003) z května 2015, nahrazují ČSN EN 81-1+A3 (27 4003) z června 2010 a ČSN EN 81-2+A3 (27 4003) z června 2010, které do uvedeného data platí souběžně s těmito normami.
Třídicí znak:274003
Schválena:16.4.2015
Vydána:1.5.2015
Účinnost od:1.6.2015
Platnost bude ukončena:28.2.2022
Počet stran:140
Orientační cena:896 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1595 kB
Opravy:*1 2.18, *2 1.20 (viz seznam oprav)
Změny:*Z1 2.21 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.2.2018
Věstník:2/2018
Účinnost od:1.3.2018
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:197 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: 2
Typ:tisková oprava
Vydána:1.1.2020
Věstník:1/2020
Účinnost od:1.2.2020
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:140 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.2.2021
Věstník:2/2021
Účinnost od:1.3.2021
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:144 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama