Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 81-80
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts - Part 80: Rules for the improvement of safety of existing passanger and goods passanger lifts
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 81-80 ed. 2 (27 4003) ze srpna 2020, která tuto normu zcela nahradí od 2021-08-31.
Třídicí znak:274003
Schválena:19.5.2004
Vydána:1.6.2004
Účinnost od:1.7.2004
Platnost bude ukončena:31.8.2021
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 81-80:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:380 kB
Změny:*Z1 1.06, *Z2 8.20 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.1.2006
Věstník:1/2006
Účinnost od:1.2.2006
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:127 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z2
Typ:tisková změna
Vydána:1.8.2020
Věstník:8/2020
Účinnost od:1.9.2020
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:139 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama