Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 81-71 +A1
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu - Část 71: Výtahy odolné vandalům

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications to passenger lifts and goods lifts - Part 71: Vandal resistant lifts
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 81-71+AC (27 4003) ze srpna 2019, která tuto normu zcela nahradí od 2020-05-31.
Třídicí znak:274003
Schválena:29.5.2007
Vydána:1.7.2007
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:31.5.2020
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 81-71:2005, EN 81-71 +A1:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:485 kB
Změny:*Z2 8.19 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
ZMĚNA JE ZRUŠENA
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2019
Věstník:3/2019
Účinnost od:1.4.2019
Platnost ukončena:1.9.2019
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:139 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z2
Typ:tisková změna
Vydána:1.8.2019
Věstník:8/2019
Účinnost od:1.9.2019
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:146 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama